Vintermerking

VIKTIG MELDING OM VINTERMERKING 2020:

​​​​​​​På grunn av koronaviruset, er ikke alle skiløypene i fjellet kvistet, og rekvisting blir ikke foretatt. Vi fjerner derfor årets kvistekart fra denne nettsiden.

DNT trapper opp vår viktigste dugnad for folkehelsen og tar derfor en pause med turer, kurs og aktiviteter. Hyttene i fjellet og i Marka er stengt og vi avslutter arbeidet med å kviste i fjellet. Vi anbefaler å vente litt med fjellturen.
​​​​​​​Hold deg oppdatert: Turer og aktiviteter avlyst, hytter stengt.

Generell info om vinterrutene i fjellet - gjelder ikke for 2020

På vinteren blir de mest brukte vinterrutene i fjellet i Sør-Norge merket med kvist. Rutene er lagt av erfarne fjellfolk som vet hvor det

er trygt og best å gå. 

Kvistekartet viser oversikt over hvilke ruter som er merket i påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket. Rutene som er merket i et lengre tidsrom finner du i oversikten over merkeperiode.

Sjekk alltid hyttene og rutene på UT.no før du skal på tur, eller kontakt din lokale turistforening for mer informasjon om åpningstider og merkeperiode. 

Lurer du på hvordan forholdene er i fjellet akkurat nå? Våre føremeldinger beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder.

Slik er vinterrutene merket 

Vinterrutene på fjellet er merket med naturkvist. Noen få er merket med bambus- eller plaststikker. Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, men noen få er permanentmerket med staker, staur, maling på trær, plastbånd eller på annen måte. Nesten alle skogsløyper er permanentmerket. Merkingen utføres av turistforeningene, hoteller og lokale organisasjoner.

Merk:

  • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen få steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
  • Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
  • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.

Vær oppmerksom på at merkingen kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten. Bestyrerne på de betjente hyttene har god informasjon om kvistingen. Likeså turveilederne i DNT Oslo og Omegn sitt Tursenter i Storgata 3 i Oslo. 

Kontaktinfo Tursenteret i Storgata 3, Oslo: info@dntoslo.no / tlf. 22 82 28 00.

Følg alltid med på kartet

Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt veivalg i vinterfjellet kan du ikke alltid stole på merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp og spist av rein, eller været kan gjøre at du ikke kan følge merkingen. Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at du til enhver tid vet hvor du er. 

Det finnes mange turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har vinterrutene inntegnet. Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele landet. Hvis du bruker GPS må du uansett ha med papirkart og kompass.

Påske i Breheimen.
Påske i Breheimen. Foto: Marius Dalseg Sætre