Vintermerking og kvistekart

Kvistekart og datoer for kvisting 2022 er klart. Med kartet for hånden kan du planlegge vinterens skiturer i fjellet. PS: Det kan fortsatt komme mindre endringer i kartet.

Når kvistes rutene? 

Alle rutene på DNT Oslo og Omegns vinterkart er merket i påsken fra og med 8. til og med 18. april 2022. Merk at det er et unntak: På grunn av lite snø blir det ingen kvisting nord i Rondane. Det er også lite snø i Langsua og det vil derfor ikke være mulig å vedlikeholde kvistingen her. Du finner informasjonen når du bruker knappen "Se status på kvisting".
​​​​​​​De rutene som er merket i et lengre tidsrom enn påsken finner du her. Kartet viser situasjonen i påsken. Bare ruter til overnattingsteder er inntegnet. De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter de oppgitte datoene. Noen få steder fjernes kvisten rett etter siste merkedato. Vær oppmerksom på at ruta inn til ei hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi ruta går videre til ei annen hytte som er åpen.

Generell info om vinterrutene i fjellet

På vinteren blir de mest brukte vinterrutene i fjellet i Sør-Norge merket med kvist. Rutene er lagt av erfarne fjellfolk som vet hvor det er trygt og best å gå. 

Kvistekartet viser oversikt over hvilke ruter som er merket i påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket. Rutene som er merket i et lengre tidsrom finner du i oversikten over merkeperiode.

Lurer du på hvordan forholdene er i fjellet akkurat nå? Våre føremeldinger beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder.

Merkingen kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold, som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
Slå opp rutene og hyttene på UT.no før turen, eller kontakt aktuell lokal turistforening.

Slik er vinterrutene merket 

Vinterrutene på fjellet er merket med naturkvist. Noen få er merket med bambus- eller plaststikker. Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, men noen få er permanentmerket med staker, staur, maling på trær, plastbånd eller på annen måte. Nesten alle skogsløyper er permanent merket. Merkingen utføres av turistforeningene, hoteller og lokale organisasjoner.

Vær klar over at:

  • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen få steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
  • Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
  • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.

 Bestyrerne på de betjente hyttene har god informasjon om kvistingen. Det har også turveilederne i Tursenteret i Storgata 3 i Oslo. 

Her finner du oversikt over alle hyttene hvis du ønsker å kontakte bestyrerne: Betjente hytter i fjellet
Her finner du åpningstidene til Tursenteret i Storgata 3.
Du kan også ta kontakt med Infosenteret: info.oslo@dnt.no / tlf. 22 82 28 00.

Følg alltid med på kartet

Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt veivalg i vinterfjellet kan du ikke alltid stole på merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp og spist av rein, eller været kan gjøre at du ikke kan følge merkingen. Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at du til enhver tid vet hvor du er. 

Det finnes mange turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har vinterrutene inntegnet. Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele landet. Hvis du bruker GPS må du uansett ha med papirkart og kompass.

Påske i Breheimen.
Påske i Breheimen. Foto: Marius Dalseg Sætre