Vilkår og instruks for brukere av DNT Oslo og Omegns kajakkutleie

Kajakkleie på Langøyene er et tilbud til medlemmer i DNT som har våttkort gjennom å ha deltatt på ett av våre kurs eller tilsvarende. Dersom du ønsker å leie kajakk av DNT Oslo og Omegn, så er en forutsetning at du leser og er innforstått med våre vilkår og ditt ansvar ved leie av kajakk, som beskrevet nedenfor. Når du gjennomfører bestilling av kajakkleie bekrefter du at du har lest og godkjenner vilkårene.

1. Hvem kan leie

1.1 Krav for å leie kajakk

For å leie kajakk av DNT Oslo og Omegn så må du

  • Være over 16 år
  • Ha NPF Våttkort, BC 2*, ACA 2* eller Svenska Paddelpass

Alle som leier kan ta med seg en venn som ikke har våttkort. Vi oppfordrer likevel alle om å ta våttkort før du leier kajakk på egenhånd, og ønsker alle velkommen til ett av våre Kajakk Introkurs eller Kajakk Grunnkurs.

Vårt krav til kompetanse tilsvarende våttkort er for din egen sikkerhet. Det er også aldersgrensen, siden kajakkene våre er egnet for voksne, så vi anser det ikke trygt at barn under 16 år bruker disse kajakkene.

Alle som leier kajakk må lese og være innforstått med våre vilkår og instruks for brukere av DNT Oslo og Omegns kajakkutleie på Langøyene.

Er du 193 cm eller høyere er det ikke sikkert at du finner en kajakk som passer for deg, det gis ikke refundering hvis vi ikke har en kajakk som passer.

1.2 Booking av kajakk på Langøyene?

I 2020 renoveres Langøyene. Vi har derfor ikke utleie av kajakk på Langøyene.

2. Rutiner og ditt ansvar som bruker ved leie av kajakk

2.1 Kajakklageret og kode

Ved ankomst bryggen på Langøyene følges asfaltert vei mot andre enden av øya. Etter ca. 200 meter ligger et rødt bygg på venstre side. Dette er kajakklageret. Til kajakklageret finnes det to innganger. En enkel og en dobbel inngang. Ved ankomst brukes den enkle inngangen. Koden til hengelåsen vil du få tilsendt på SMS, en kode som jevnlig vil bli endret gjennom sesongen. Har du ikke fått tilsendt kode? Ring 22 82 28 02. Bruk tilsendt kode og trykk hengelåsen sammen for å åpne hengelåsen.

2.2 Rutiner for kajakklageret

Det skal være hyggelig å komme seg ut, både på kurs og på en herlig ettermiddagstur på Oslofjorden midt i uka. Vi forventer at alle som bruker utstyret tar godt vare på dette og legger det tilbake på plass der de fant det.

2.2.1 Om kajakklageret og kajakkutstyret
Kajakkutstyret er sortert med tilhørende plakater: Kajakkårer, spruttrekk, flytevester. Vær oppmerksom på at det finnes to typer spruttrekk, flest i nylon/regnjakkestoff med en tynnere strikk og noen få trekk i neopren, som har en kraftigere strikk og er hardere å få av. Pumper ligger i plastkassen på gulvet, mens åreputer henger på veggen ved utgangen. Det er mange som bruker kajakkutstyret, som gjør det viktig med utstyrskontroll. Det er ditt ansvar som bruker å passe på at alt som tas ut, etterpå tas med tilbake, og plasseres på samme sted som du fant det.

2.2.2 Uttak av kajakker
Ved uttak av kajakker åpnes den doble døren. Alle kajakker ligger med fronten ut mot døren, da de skal plasseres slik ved tilbakelevering.

Vi har totalt 21 kajakker til bruk for både kurs og leie. 10 kajakker disponeres spesielt av DNT ung og 11 kajakker av hele DNT Oslo og Omegn. Kajakkene er sortert slik at 10 kajakker fra DNT ung tilhører de to nederste hyllene, med 5 kajakker på hver hylle. På de to øverste hyllene ligger 8 kajakker for felles bruk, 4 på hver hylle, i tillegg til at man finner 4 kajakker ved oppheng på enkeltdørsiden.

Det er fint om du velger kajakk ut i fra om du leier som ungdom (16-30 år) eller som annen bruker (30+ år). Dette gjelder selvfølgelig kun så lenge det finnes tilgjengelige kajakker for den «gruppen» du har bestilt for.

Dere finner også en kost ved døren. Det blir aldri rent nok på et slikt kajakklager, så pass på å ta en sveip før dere går, siden grus og annet rask fort gjør gulvet skittent.

HUSK Å LÅSE DØRENE FØR AVREISE, OG LEGGE TILBAKE NØKKELEN I NØKKELSKAPET!

2.3 Tilbakelevering og oppgaver før avreise

Før tilbakelevering av kajakker og utstyr skal alt (både kajakker og utstyr) skylles i ferskvann for å unngå unødvendig slitasje. Det finnes vannuttak i servicebygget, som også inkluderer toalett. Her ligger det en slange. Dette er et brunt bygg som ligger plassert i nærheten stranda, retning den hvite boligen. Den innerste døren, vendt mot kajakklageret, er den som gjelder for vannuttak. Denne døren er dessverre låst med nøkkel som kun de som leier boligen på Langøyene har tilgang til. Et annet alternativ er vannuttak ved den hvite boligen eller ved stranden. Disse er mindre og litt mer krevende å bruke, men bedre enn ingenting.

MERK AT DU MÅ BEREGNE GOD TID PÅ SKYLLING AV KAJAKK OG KAJAKKUSTYR. Erfaringsmessig går det nærmere en halvtime til dette, med en del transport til og fra lageret og vannuttaket.

Etter skylling plasseres alt utstyr tilbake i kajakklageret sånn som du fant det ved uttak. Kajakkene plasseres med fronten ut mot de doble dørene. Når alt utstyr er satt tilbake på kajakklageret, sveip deg gjerne ut med kosten, før du låser dørene med beslagene og HUSKER Å LEGGE TILBAKE NØKKELEN i NØKKELSKAPET!

3. Annen info

Visste du at du kan kombinere kajakkleie med hytteovernatting på Langøyene? Eller at DNT Oslo og Omegn arrangerer kajakkturer med erfarne kajakkinstruktører både for ungdom, voksne og seniorer? Eller hva med å bli sikker på eskimorulla en gang for alle? i Mer informasjon om mulighetene for overnatting på Langøyene og vårt kajakktilbud finner du lenger ned.

3.1 Hvem kan leie kajakk, priser og bestillingVi tilbyr både introkurs, grunnkurs og kajakkturer med turleder, tilpasset ulike aldersgrupper. Informasjon om dette finner du på våre nettsider og nedenfor er det linker til generell informasjon, listeoversikter og beskrivelser.

3.5 DNT ung Oslo (16-30 år)3.5 Kajakktilbud voksne (16+ år)3.6 Kajakktilbud senior

Kontaktinformasjon kajakk

E-post: kajakk@dnt.no
Telefon: 22822802
Kontortid: 10.00-17.00 mandag-fredag