Turlederstatus

Krav til turledere i regi av DNT Oslo og Omegn

Det er viktig for administrasjonen at alle våre turer, aktiviteter og arrangementer gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, med en grundig risikovurdering gjennomført i forkant. Alle turer skal ha minst to turledere. 

Korte dagsturer til fots

Korte dagsturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs eller nærturlederkurs ved kortere dagsturer.

Dagsturer på ski

Korte skiturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs. Det er ønskelig at alle våre turledere på ski har en vinterturlederutdanning. Likevel er det ikke et krav at skiturer i Marka skal ledes av en vinterturleder.

Turer utenfor foreningens lokale områder

Andre krav til turlederkompetanse trer inn ved turer som arrangeres utenfor foreningens lokale områder (Oslo/Akershus). Ved slike turer vil kravene til kompetanse være tilsvarende som fjellturer.

Sommertur i fjellet

Sommerturer i fjellet organisert via administrasjonen: Minst to turledere. Minst en turleder må være godkjent sommerturleder og turleder to minst grunnleggende turleder. Maksimal 14 deltakere.

Sommerturer i fjellet organisert av våre lokale turlag eller Vandregruppa: Minst to turledere. En turleder må være godkjent sommerturleder og andre turleder må være grunnleggende turleder. Dette vil imidlertid være avhengig av antall deltakere i gruppa, samt risikovurderingen for hver enkelt tur. Ved tøffe turer og mer enn 12 deltakere må begge turlederne være sommerturleder.

Vintertur i fjellet

Vinterturer i fjellet organisert via administrasjonen: Minst to turleder. Hovedturleder må være godkjent vinterturleder og andre turleder må være sommerturleder. Maksimal 14 deltakere. Turer som ligger fast på hytta hvor vi tilby forskjellige turer skal ha minst 2 turledere på hver tur.

Vinterturer i fjellet organisert av våre lokale turlag eller Vandregruppa: Minst to turledere. En turleder må være godkjent vinterturleder og andre turleder må være sommerturleder. Dette vil imidlertid være avhengig av antall deltakere i gruppa, samt risikovurderingen for hver enkelt tur. Ved tøffe turer og mer enn 12 deltakere må begge turlederne være vinterturleder.

Overnattingsturer i nærområde

Overnattingsturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs.

Generelt:

- Alle turer skal ha minst to turledere
- Lang turer (7 dager eller mer) som Massiv og Saga kan ikke ledes av de samme to turledere. Etter 7 dager må nye turledere overta turen. 
-  «Ja» alle deltakere og turledere skal ha alt sikkerhetsutstyr uansett hvilken vintertur (Unntak er toppturer og høgruta organisert via DNT Fjellsport, her skal styret i DNT Fjellsport vurdere). Sikkerhetsutstyr er: sovepose, spade, liggeunderlag og vindsekk.Informasjon om padleaktiviteter i regi av DNT Oslo og Omegn

Med padleaktiviteter menes: Kajakk, kano, elvepadling, SUP (standup padling) og packraft.

DNT Oslo og Omegn sine padlekurs følger Norges Padleforbund (NPF) sin kursstige: LINK. Norges Padleforbund utsteder våttkort som kursbevis. Les om våttkortet her.

1. Padleinstruktør

For å holde padlekurs for DNT Oslo og Omegn må du ha tatt de nødvendige NPF kursene. For kajakk, kano og elv er aktivitetslederkurset det første instruktørkurset man kan ta. Har du kvalifikasjoner fra andre organisasjoner og ønsker å holde NPF kurs, kan du kontakte NPF og høre om dine kurs kvalifiserer. DNT Oslo og Omegn kan ikke gjøre dette for deg. Padleinstruktør til deltaker ratio er 1:8 eller 2:14. Altså èn instruktør og 8 deltakere eller to instruktører og 14 deltakere. Dette gjelder for alle padleaktiviteter der instruktør har bestått aktivitetslederkurs.

2. Turleder i padleaktiviteter

For å lede tur i regi av DNT Oslo og Omegn er kravet at turleder er utdannet aktivitetsleder gjennom NPF eller tilsvarende utdannelse fra andre organisasjoner. Unntak her er nærturer i såkalte to-stjerners farvann og forhold.

To stjerners farvann og forhold er:
- Maks 0,5 meter høye bølger
- Maks 3 meter i sekundet vind
- Indre skjærgård - Svært lite strøm
- Liten annen trafikk
- Korte turer med varighet på 3-5 timer
- Ingen overnatting, med mindre nærturleder i padling også har bestått DNT sitt grunnleggende turlederkurs
- Ved vanntemperatur kaldere enn 15 grader skal tørrdrakt benyttes av samtlige
- Turleder til deltaker ratio er 1:6 eller 2:12, dette gjelder for alle padleaktiviteter

Det er vesentlig at nærturleder holder seg innenfor disse begrensningene. Nærturer i padling kan ledes av frivillige som har bestått:
- NPF sitt grunnkurs i samme padleaktivitet som skal ledes
- Nærturlederkurs i padling gjennom DNT Oslo og Omegn. Dette kurset holdes to ganger årlig, april og august. Kurset er gratis og går over to dager. Ta kontakt med
kajakk.oslo@dnt.no for å delta.

3. Deltakere på padleaktiviteter

Deltaker må oppfylle de krav turleder har beskrevet for turen. Minstekrav for turer i regi av DNT Oslo og Omegn er i alle tilfeller NPF introkurs i samme padleaktivitet som det arrangeres tur i. Unntak her er turer ledet av turledere som har bestått NPF aktivitetslederkurs. Disse kan lede turer hvor deltakere ikke har kurs i padling.

4. Packraft og SUP

Det finnes ingen packraft kursstige i NPF. Turleder eller instruktør i packraft skal imidlertid ha bestått sikkerhetskurs i elvekajakk gjennom NPF.

Det finnes heller ingen SUP kursstige i NPF. Turleder eller instruktør i SUP skal inneha aktivitetsleder innen kajakk, elv, kano eller annen padleaktivitet. Unntak her er nærturer, som beskrevet i punkt 2. Nærturleder i padling skal da inneha grunnkurs i kajakk, elv, kano eller annen padleaktivitet.

5. Leie av kajakk

Minstekrav for å leie kajakk er å ha bestått introkurs eller grunnkurs kajakk. Når det er 15 grader eller kaldere i vannet må leietaker bruke våtdrakt eller tørrdrakt. Kravet skjerpes på forskjellige måter hvis forhold og farvann er mer krevende.