Tillitsverv og organisasjonsarbeid

Andre uken av minutt for minutt gikk fem dager gjennom Jotunheimen. Bildet er fra første etappe fra Bøvertun til Sognefjellshytta.
Andre uken av minutt for minutt gikk fem dager gjennom Jotunheimen. Bildet er fra første etappe fra Bøvertun til Sognefjellshytta. Foto: Marius Dalseg Sætre

Har du lyst til å bidra frivillig som medlem av et av DNT Oslo sine mange styrer? Synes du prosessen er målet og har evnen til å tenke strategisk og kreativt på samme tid? Da kan disse vervene være noe for deg.

Hvem kan få tillitsverv i DNT Oslo og Omegn?

Alle som er medlem i DNT og som har interesse for friluftsliv og brenner for utviklingen av vår organisasjon kan få et tillitsverv. Vi ser det som en stor fordel at du har interesse av styre- og eller administrativt arbeid, og forutsetter at du har kapasitet til å følge opp vervet og de oppgavene du får på en god måte. 

Hvordan kan jeg få et tillitsverv?

Prosessen knyttet til de fleste styreverv er litt annerledes enn for mange andre frivilligroller. Siden dette er en viktig oppgave, og vi er er en demokratisk organisasjon er det viktig at du blir valgt av medlemmene våre. Derfor organiseres gjerne disse tillitsvervene som valg som gjennomføres på årsmøter til de ulike organisasjonsleddene. Det er riktignok viktig at vi så fort som mulig får vite om din interesse for et slikt verv. Det første du derfor bør gjøre er å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om dette. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er styremedlem du vil bli, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. På denne måten kan vi få oversikt over og arkivere din interesse, som vi kan videreformidle til respektive valgkomitee for det styret du har vist interesse for.

Hva er styremedlemmers oppgaver og hvordan organiseres de?

De fleste styremedlemmer har som hovedoppgave å forvalte medlemmenes ønsker og sørge for at organisasjonen drives på beste måte og etter gjeldende strategi og handlingsplan. Dette sørger man for gjennom å organisere styret på den måten som passer best for den oppgaven man har. Dette kan være noe forskjellig fra de ulike delene av organisasjonen du er en del av. Det vanlige er at man gjennomfører månedlige styremøter som følger opp arbeidet. Det kan også tilfalle oppgaver mellom styremøtene som man blir ansvarlig for å følge opp. 

Hvilke styreverv finnes det i DNT Oslo?

Som nevnt tidligere finnes det mange ulike styrer i DNT Oslo. Vi har et hovedstyre, som du kan lese mer om her. Dette styret driver DNT Oslo og Omegn med hjelp av administrasjonen som har ansvar for daglig drift.

I tillegg til dette finnes det flere aktivitetsstyrer som er bygd opp på bakgrunn av ulike aktivitetstilbud. Disse er: Vandregruppa, Dugnadsgruppa, Rutegruppa, Turlederstyret, DNT ung Oslo og DNT Fjellsport Oslo

Tilslutt har man også 12 ulike turlag tilknyttet DNT Oslo og Omegn. Hvert enkelt turlag har sitt eget styre som har ansvaret for driften av tilbudet i turlaget på samme måte som DNT Oslo sitt hovedstyre. Du kan lese mer om de ulike turlagene her.