Stidugnad i marka

Har du noen gang lurt på hvem som henger opp de blå skiltene i Marka? Hvem som merker med blått så du finner fram? Eller hvem som rydder opp hvis et tre har falt over stien der du pleier å gå søndagsturen? Rutegruppa rydder og merker stier og tråkk i Marka. DNT Oslo og Omegn arbeider for å lage et sammenhengende stinett av opplevelsesrike stier, uavhengig av skogsveiene. Foreningens stinett er en del av DNTs nasjonale rutenett.


Hvem kan bli frivillig stirydder i Marka?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i Marka, kan bli frivillig i stirydder i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du ønsker og evner å ta i et tak og du bør være vant med å ferdes i skogen. 

Hvordan kan jeg bli frivillig stirydder?

Du kan bli stirydder ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er stirydder du vil bli, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om oppdrag som stirydder, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for stiryddere som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg!

Hva er stirydderens oppgaver og hvordan organiseres de?

Stiryddere har som formål å vedlikeholde og utvikle DNT Oslo og Omegns rutenett i Oslomarka. Det omfatter Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, Bærumsmarka, Romeriksåsene, Nordåsen, Kjekstadmarka, Lillomarka, Østmarka, Sørmarka og Svartskog. I tillegg kommer stiarbeidet i de lokale turlagene.

Oslomarka er delt opp i 25 forvaltningsområder. Hver av disse har tilknyttet en stigruppe. I hvert område er det en områdeleder og 2-6 assistenter. Disse har den daglige oppfølgingen av sitt område. Områdegruppene er selvstendige og jobber slik det passer dem best. Ofte fordeler en stinettet mellom seg og hver tar ansvar for "sine" stier slik det passer den enkelte. Noen ganger jobben en sammen og noen ganger alene. Ved større jobber, som legging av gangbaner eller bruer, er det vanlig å kalle inn til en dugnad der flere deltar. I noen grupper er det faste arbeidsdager på dagtid, der alle møter.

Til daglig vil arbeidet bestå i å gå over stinettet, remerke slitte merker, sette opp skilt og rydde skilt, kvist og eventuelt nedfalne trær. En må kunne ta i et tak og være vant med å ferdes i skogen. Arbeidet foregår i hele barmarksesongen, og det er nødvendig å ha tid til å delta på årsbasis. 

For å løpende ivareta Rutegruppas oppgaver og interesser har Rutegruppa et valgt arbeidsutvalg (AU). AU består av 3 av Rutegruppas medlemmer.  

Det daglige arbeidet ivaretas av administrasjonens Markainspektør. Denne holder rede på de store linjene og er koordinator for arbeidet i skogen.

Frivillige får dekket reise og eventuelt opphold

Det er viktig for oss at du som frivillig ikke har utgifter knyttet til ditt oppdrag for oss. Derfor dekker vi kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser på ditt oppdrag.

Er du eksisterende stirydder og aktiv i Rutegruppa? 

Finn mer informasjon, retningslinjer og skjema, områdekart, linker og temastier via disse linkene