Seniorgruppa

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Seniorgruppa er en dugnadsbasert gruppe i DNT Oslo og omegn for alle medlemmer over 60 år. Gruppa arrangerer hyggelige turer på torsdager og søndager, og i tillegg holdes det fire årlige medlemsmøter med foredrag og lett lunsj. Det kreves ikke påmelding, verken til turene eller møtene, så bare møt opp!

Sjekk http://www.ruter.no/ eller ring 177 for oppdatert ruteinformasjon. 

Gradering av turene

I vurdering av turen er det viktig å se på både turlengde og vanskelighetsgrad (FARGEKODE).

FARGEKODEN – angir vanskelighetsgrad på turer, uavhengig av lengde.

  • GRØNN:  For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak kortere turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.
  • BLÅ:  For de med litt erfaring i terreng og middels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan være steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.
  • RØD:  For erfarne turgåere og de med utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein, ur og snaufjell. Bratte helninger og lengre strekning med løs stein og myr kan forekomme.
  • SVART:  For erfarne turfolk og de med god utholdenhet. Gode fjellsko anbefales. Lange turer på mer krevende stier eller topp med bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.

Turlengde – oppgitt i antall km, estimert eller forventet lengde.

Velkommen på tur! 

Oversikt over styret i Seniorgruppa 2018/2019

Navn Rolle Ansvar E-post Telefon
Kari Fonnes Styreleder Overordnet ansvar kafonnes@online.no 993 24 885
Beate Heilemann Styremedlem Sekretær og data beate.heilemann@gmail.com 990 03 376
Anne-Berit Leganger Styremedlem Ansvar for foredragsholdere ablegang.gmail.com 928 00 992
Torbjørn Aas Styremedlem Turansvarlig torbjo-a@online.no 920 22 798
Arild Drolsum Styremedlem Økonomi ardrol@online.no 911 72 470
Inger Cappelen Varamedlem ingcappelen@gmail.com 415 64 764