Priser 

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Prisene kan variere hos andre medlemsforeninger i DNT.

Overnatting og mat på hyttene - priser 2019/2020

Medlemskap - priser for 2019 og for 2020

Medlemskontigent 2019
Hovedmedlem 27 - 66 år kr 695
Ungdom/Student (19-26 år, f. 1993-2000) kr 350
Skoleungdom* (13-18 år, f 2001-2006) kr 215
Honnørmedlem (67 år og eldre, f 1952 eller tidligere og uføre) kr 540
Husstandsmedlem* (til hoved-, ungdoms-, honnør-, eller livsvarig) kr 380
Barnas Turlag* (0-12 år, f 2007-19) kr 130
Tillegg for porto ved utsending av Fjell og Vidde utenfor Norden kr 100
Livsvarig medlem  kr 17375
Familiekontingent kr 1250

Etter 1. november 2019 kan medlemskap for 2020 bestilles:

Medlemskontingent 2020
Hovedmedlem Kr. 710,-
Ungdom 19 - 16 år. Født 1994 - 2001 Kr. 360,-
Skoleungdom 13 - 18 år. Født 2002 - 2007 Kr. 220,-
Honnørmedlem - født 1953 eller tidligere, og uføre Kr. 555,-
Husstandsmedlem  til hoved, ungdom-, honnør- eller livsvarig medlem Kr. 390,-
Barnas Turlag 0 - 12 år. Født 2008 - 2020 Kr. 135,-
Familiekontingent Kr. 1.275,-
Livsvarig medlemskap Kr. 17.750,-