Priser 

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Prisene kan variere hos andre medlemsforeninger i DNT.

Medlemskontigent 2017
Hovedmedlem  kr 660
Ungdom/Student (19-26 år, f. 1991-98) kr 340
Skoleungdom* (13-18 år, f 1999-2004) kr 205
Honnørmedlem (67 år og eldre, f 1950 eller tidligere og uføre) kr 510
Husstandsmedlem* (til hoved-, student-, honnør-, eller livsvarig) kr 330
Barnas Turlag* (0-12 år, f 2005-17) kr 125
Tillegg for porto ved utsending av Fjell og Vidde utenfor Norden kr 100
Livsvarig medlem  kr 16500
Familiekontingent kr 1180