Priser 

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Prisene kan variere hos andre medlemsforeninger i DNT.

Medlemspriser

Medlemskontigent 2018
Hovedmedlem 27 - 66 år kr 680
Ungdom/Student (19-26 år, f. 1992-99) kr 350
Skoleungdom* (13-18 år, f 2000-2005) kr 210
Honnørmedlem (67 år og eldre, f 1951 eller tidligere og uføre) kr 530
Husstandsmedlem* (til hoved-, student-, honnør-, eller livsvarig) kr 340
Barnas Turlag* (0-12 år, f 2006-18) kr 125
Tillegg for porto ved utsending av Fjell og Vidde utenfor Norden kr 100
Livsvarig medlem  kr 17000
Familiekontingent kr 1215