Turforslag i Østmarka

Foto: Walter B. Caldino

Østmarka ligger øst og sørøst for Oslo sentrum. Området strekker seg over 250  kmgjennom Oslo, Lørenskog, Rælingen, Ski og Enebakk kommune. Østmarka er lett tilgjengelig, byr på en rekke turmuligheter og mange herlige badevann.  Denne delen av Oslomarka er også et av de få stedene du kan se prekambriske bergarter, som ble formet for over 1000 millioner årsiden. Det er spesielt tydelig rundt Nøklevann, Lutvann og Elvåga (snl.no). 

Fine startsteder for turer i Østmarka er Skullerudstua, Østmarksetra, Losby Gods, Bysetermåsan Haraløkka og Grønmo. Det går kollektivtransport og er store utfartsparkeringsplasser på flere av disse stedene. Se oversikt over parkingsplasser ved Østmarka på oslo.kommune.no

Her får du forslag til turer du kan gå på egenhånd i Østmarka

  Dagsturer


  Langturer over flere dager

  Vis godt turvett når du ferdes i Marka

  Naturen har plass til alle. Vi ønsker å få flest mulig ut på tur, samtidig som vi tar godt vare på naturen og oss selv. For å få til dette er det viktig at alle viser godt turvett! I Oslo gjelder dette spesielt rundt drikkevannene i Marka. For å beskytte drikkevannet vårt, er det restriksjoner (forbud) i de nederste delene av nedbørsfeltet til drikkevannmagasinene. Les mer om restriksjonene rundt drikkevannene

  Lutvann
  Lutvann

  Toppturer i Østmarka

  Er du på jakt etter toppturer? For deg som ønsker utsikt på turen har vi funnet frem flere turforslag som avsluttes med vakker utsikt. 

  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka
  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka

  DNT-hytter i Østmarka

  Ønsker du å kombinere turen med et natt ute? I Østmarka ligger det en rekke ubetjente DNT-hytter, som er åpne hele året og låst med standard DNT-nøkkel.

  Rundtur i Marka
  Rundtur i Marka

  Rundturer i Marka

  Vi har funnet frem 7 flotte rundturer Marka. Her finner du turer med samme start- og sluttsted, som nylig har blitt merket og ryddet. 

  Følg blåmerkede stier i marka
  Følg blåmerkede stier i marka

  Flere turforslag i Oslomarka

  I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier.  Merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden 1920-tallet, og leder til mange flotte turmål.