Nærturer i Marka

I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier. Det betyr at det er nok plass til oss alle og at det er mulig å velge startsteder hvor vi ikke risikerer trengsel. Vi har samlet en rekke turforslag fordelt på de ulike områdene i Marka. 

Nordmarka

er den mest kjente delen av Oslomarka. I dette området er det svært gode muligheter for fotturer og skiturer, samt for syklister, kanopadlere og fiskere.

Østmarka

er skogområdet øst for Oslo, i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Gode startsteder kan være Skullerudstua, Østmarksetra, Losby Gods, Bysetermåsan og Grønmo. 

Krokskogen

strekker seg østover og nordover fra E16 gjennom Bærum og over Sollihøgda og helt opp mot Jevnaker.  Gode startsteder er Sollihøgda og Damtjern.

Vestmarka

strekker seg nordover fra E18 over Liertoppen til Sollihøgda og er avgrenset av Lierdalen i vest og E16 i øst og nord. Gode startsteder er Semsvannet og Solli.

Lillomarka

ligger sørøst for Nordmarka, øst for Maridalsvannet og Gjøvikbanen mellom Groruddalen og Nittedal.

Bærumsmarka

er området rundt Sæteren Gård, omtrent mellom Lommedalen og Sørkedalen. 

Kjekstadmarka

ligger mellom Lierdalen i vest, Røyken i sør og Heggedal i øst.  Gode utfartssteder er Gjellebekk, Damtjern, Dikemark, Blåfjellhytta i Heggedal, Spikkestad og Myrvoll.

Romeriksåsene

er de langstrakte åsene øst for rv4 og vest for rv120. Gode startsteder er Grua, Bruvoll, Stryken, Harestua, Svartbekken og Mylla.

Sørmarka

ligger i Ski, Enebakk og Nordre Follo kommuner. Ved innsjøen Langen går Østmarka over i Sørmarka.Parkeringsplasser

Utfartsparkeringsplasser i Oslo kommune.

Utstyr til turen

DNTs nettbutikk er ny og utvalget er oppgradert.dntbutikken er alltid åpen. 
​​​​​​​Som DNT-medlem får du 15% rabatt - meld deg inn i DNT i dag.

Tips til turen

Usikker på hvordan du kommer i gang? Besøk vår Tips til turen side som viser deg alt fra hvordan du bruker kart og kompasst til hvordan du booker en Markahytte.

Bøvelstad, Oslomarka
Bøvelstad, Oslomarka