Vårt miljøengasjement

Miljøfyrtårn

DNT Oslo og Omegn er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi følger opp vår egen klimainnsats og søker å forbedre oss. Alle sider av driften er med i dette: Hytter, ruter, varesalg, kontordrift og aktiviteter.

Vi har fokus på å finne gode løsninger på bygg og energiløsninger på hyttene, naturvennlig tilretteleggingsarbeid, selge mest mulig miljøvennlige artikler i butikken og tilby et godt utvalg av ikke-motoriserte naturopplevelser.

Samtidig jobber vi for å sikre en levende natur for de neste generasjonene.

Les om Miljøfyrtårn

DNT Oslo og Omegn jobber aktivit for å følge opp DNTs Bærekraftarbeid. Les mer om dette og Bærekraftstrategien her

Miljøvettregler fra DNT ung

Det vi er glade i tar vi vare på. Sammen med POW Norge har DNT ung utarbeidet syv miljøvettregler for et mer sporløst friluftsliv.

Les Miljøvettreglene.