Generelle VILKÅR FOR bruk av DNT Oslo og Omegns ubetjente hytter i marka og VED SJØEN

Privatpersoner forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Alle medlemsnumre må registreres i bestillingsøyeblikket. Det er ikke mulig å endre til medlemspris etter at en bestilling er fullført og betalt. 

Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, også de som har bestilt på forhånd. Bestilte plasser disponeres fra kl. 14.00 ankomstdagen til kl. 14.00 avreisedagen, med mindre annet er opplyst i den enkelte hyttes vilkår.

Den/de som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplassene på hytta. Ingen kan likevel bortvises. 

Vi gjør oppmerksom på at de fleste av hyttene er låst med DNT standard nøkkel. Nøkkelen er kun for medlemmer, én i reisefølge må derfor være medlem. Hvordan hytta er låst finnes det informasjon om på ut.no.

Det er ikke anledning til å benytte hyttene eller anleggene til innspilling av film, reklame el. og de kan ikke bestilles for bruk i kommersiell virksomhet (arrangement av egne kurs, leirer osv.) uten tillatelse fra DNT Oslo og Omegn.

Det er ikke tillatt å videreselge bookinger.

Skoleklasser og lignende grupper som ønsker å bestille bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte foreningen som eier hytta.

Avbestilling:
• Avbestilling frem til 10 dager før oppmøtedag gir rett til full refusjon.
• Avbestilling 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50% refusjon.
• Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Ønsker du å avbestille; legg ved ordrebekreftelsen og send mail til info@dntoslo.no. Om endringen fører til refusjon; legg ved ditt kontonummer for tilbakebetaling.

DNT Oslo og Omegn forbeholder seg retten til å etterfakturere dersom vi ser at det er oppgitt uriktige opplysninger om medlemskap ved bestilling.God tur!