Ledige turlederoppdrag

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vi har endelig fått et nytt frivilligssystem og har derfor samlet alle våre ledige oppdrag i dette systemet. På denne siden finner du mer informasjon om systemet og hvordan du kan registrere deg i dette. 

DNT Frivilligssystem

Alle som ønsker å være frivillige, turledere eller instruktør for oss må registrere seg i det nye frivilligsystemet. Det gjøres her: https://dnt.mobilise.no/mobile/. Fra nå av vil all informasjon knyttet til oppdrag og det meste av annen informasjon finnes gjennom bruk av systemet, fremfor på epost.  

For at du skal slippe å huske flere brukernavn og passord vil det være samme påloggingsinformasjon i frivilligsystemet som på "Min side" på dnt.no.  

Trenger du hjelp til å registrere deg? 

Har du noen spørsmål rundt registreringsprosessen kan du ta kontakt med vårt Infosenteret på tlf.: (+47) 22 82 28 00 / e-post:  info.oslo@dnt.no.  

Hvordan bruke det nye frivilligsystemet? 

Vi har lagt stor vekt på å utvikle et frivilligsystem som skal være enkelt å bruke for deg som frivillig, turleder eller instruktør. I tillegg har vi laget en online brukerveiledning som kan gi deg en grundigere innføring i systemet. Brukerveiledningen ligger i vårt e-læringssystem Motimate. For å få tilgang til brukerveiledningen må du du registrere deg via dette skjemaet: https://bit.ly/3kWINF5   Husk å huk av rollen som "frivillig" i registreringsskjemaet i Motimate.  De som allerede har en bruker i Motimate kan logge seg direkte inn her: https://dnt.web.motimateapp.com/   

Kort om frivilligsystemet 

Et felles system vil bidra til bedre og mer effektiv administrasjon av arbeidet med våre aktiviteter. Det er mange administrative årsaker til at vi har behov for et frivilligsystem, samtidig er det er et behov for å gjøre det enklere å være frivillig, turleder eller instruktør i DNT. For deg som instruktør vil systemet først og fremst brukes for å kunne se hvilke oppdrag vi tilbyr, og kunne melde interesse for å delta på oppdrag. Skriftlig dialog mellom administrasjonen og deg som instruktør vil fra nå først og fremst foregå via systemet, fremfor på epost. 

For deg som instruktør vil systemet fungerer like godt på telefon som på PC. 

Utrullingen av systemet til alle våre nåværende frivillige vil skje gradvis til flere og flere frivilliggrupper. I en overgangsperiode vil de av dere som er aktive i flere frivilliggrupper eller har flere roller kunne oppleve at noen oppdrag lyses ut gjennom systemet, mens noe gjøres per epost som før. Vi beklager hvis dette oppleves uoversiktlig, det vil altså kun gjelde i en periode.  

Hvordan få systemet på mobiltelefonen?

Legg til mobilversjonen som en app på startsiden på telefonen. 

Når du går inn på  https://dnt.mobilise.no/mobile/ på mobiltelefonen din skal du få spørsmål du vil legge til Mobilise på startskjermen din. Om du velger å gjøre dette vil Frivilligsystemet legge seg som en app på din telefon. 

  

15:25 x 
dnt.mobilise.no/mobile/ 
DNT Telemark 
DNT Telemark 
Min 
Meldinger 
Oppdrag 
Op 
Inf 
Lo 
Legg til DNT Frivillig på startskjermen 
ut 
x


Da får du opp følgende bilde, som du klikker Legg til på 


1 5:25 x 
dnt.mobilise.no 
D NT Tele ma rk 
DNT Telemark 
Opprop 
Legg til på startsiden 
DNT Frivillig 
dnt.mobilise.no 
Avbryt 
Oppdrag 
Legg til 
Logg ut


Nå kan du plassere appen der du ønsker på startsiden din