Ledige turlederoppdrag

Vi har mange spennende turer i fjellet, aktiviteter på hverdager, i helger og hverdagsturer. Snart lanserer vi vårt splitter nye frivilligsystem hvor du kan finne alle våre ledige turlederoppdrag. 

Generell informasjon

Les mer detaljert om turene fra alle målgrupper på våre nettsider: www.dntoslo.no/aktiviteter. Her ligger det lenker til beskrivelsen av dagsetappene, gradering av turene og mer detaljert informasjon.

Målgruppene

Fjell voksen: Turledere må være sommer- eller vinterturleder. Noen turer er med i det engelske sommerprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene.

Seniorturer: Bruker 2-3 turledere på sine turer og du må være sommer- eller vinterturleder.

Barnas Turlag: Turene med Barnas Turlag er lagt opp på barnas premisser! Foreldrene er stort sett med, men vi har noen turer der barna reiser alene. Vi har turer i nærområdet rundt Oslo og Akershus hele året og på fjellet i skoleferien. Turleder kan ha med 1 eget barn gratis på turen. På de lokale turene ønsker vi at hovedturleder har grunnleggende turlederkurs eller tilsvarende kompetanse. På turer i fjellet ønsker vi at hovedturleder har sommerturlederkurs eller tilsvarende kompetanse. Der det står aktivitetsleder er det ingen krav til formell kompetanse, men ønskelig med erfaring med barn.

DNT ung: Bruker alltid 2 turleder på sine turer, og du kan være nærturleder, grunnleggende- sommer eller vinterturleder avhengig av hvilken type tur du vil lede.

Nærfriluftsliv: Bruker hovedsaklig nærturledere på sine hverdagsturer, prosjekter i nærmiljøet.

Fordeling av turlederoppdrag

Det er Team Frivillig som har ansvar for tildelingen av turlederoppdrag til sesongens fellesturer og aktiviteter. Vi bruker et sett av vurderinger som da tas hensyn til. De viktigste er disse to:

  • Turlederens kompetanse/erfaring/egnethet (ulik kompetanse kreves til ulike turer). I dette punktet ligger blant annet utdanningsnivå, men også for eksempel turledernes lokalkunnskap om området turen går i.
  • Dynamikk og utfyllende kunnskap mellom eventuelle medturledere

For å finne svar på disse kriteriene, ser vi på turlederens historikk på utdanning/kompetansenivå, tilbakemeldinger fra andre turer og eventuelle klager.

Så er det et sett av kriterier som kommer i tillegg (i uprioritert rekkefølge):

  • Hvorvidt turlederen har fått nei til oppdrag tidligere (i så fall stiller vedkommende sterkere)
  • Hvorvidt turlederen har fått tildelt mange oppdrag tidligere (i så fall kommer han/hun lenger bak i «køen» dersom mange ønsker seg den samme turen)
  • Hvorvidt turlederen nettopp har tatt turlederkurs – i så fall stiller han/hun sterkt fordi vi ønsker å få dem raskt i gang
  • Alder kan også være relevant, for eksempel på singeltur. Vi ønsker også å få i gang flere yngre turledere
  • Vi tar også hensyn til hvor aktiv turlederen er i foreningen for øvrig – er vedkommende mye til stede/aktiv i mange oppgaver flere steder på huset, vil det være positivt.
  • Hvor turlederen har sitt DNT-medlemskap legger vi per i dag mindre vekt på. Både fordi det kan være krevende å finne ut av det, og fordi vi mener de andre kriteriene veier tyngst.
  • Vinterturer fordeles helst til to vinterturledere