Ledige turlederoppdrag

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vi har endelig fått et nytt frivilligssystem og har derfor samlet alle våre ledige oppdrag i dette systemet. På denne siden finner du mer informasjon om systemet og hvordan du kan registrere deg i dette. 

DNT Frivilligssystem

Alle som ønsker å være frivillige, turledere eller instruktør for oss må registrere seg i det nye frivilligsystemet. Det gjøres her: https://dnt.mobilise.no/mobile/. Fra nå av vil all informasjon knyttet til oppdrag og det meste av annen informasjon finnes gjennom bruk av systemet, fremfor på epost.  

For at du skal slippe å huske flere brukernavn og passord vil det være samme påloggingsinformasjon i frivilligsystemet som på "Min side" på dnt.no.  

Trenger du hjelp til å registrere deg? 

Har du noen spørsmål rundt registreringsprosessen kan du ta kontakt med vårt Infosenteret på tlf.: (+47) 22 82 28 00 / e-post:  info.oslo@dnt.no.  

Hvordan bruke det nye frivilligsystemet? 

Vi har lagt stor vekt på å utvikle et frivilligsystem som skal være enkelt å bruke for deg som frivillig, turleder eller instruktør. I tillegg har vi laget en online brukerveiledning som kan gi deg en grundigere innføring i systemet. Brukerveiledningen ligger i vårt e-læringssystem Motimate. For å få tilgang til brukerveiledningen må du du registrere deg via dette skjemaet: https://bit.ly/3kWINF5   Husk å huk av rollen som "frivillig" i registreringsskjemaet i Motimate.  De som allerede har en bruker i Motimate kan logge seg direkte inn her: https://dnt.web.motimateapp.com/   

Kort om frivilligsystemet 

Et felles system vil bidra til bedre og mer effektiv administrasjon av arbeidet med våre aktiviteter. Det er mange administrative årsaker til at vi har behov for et frivilligsystem, samtidig er det er et behov for å gjøre det enklere å være frivillig, turleder eller instruktør i DNT. For deg som instruktør vil systemet først og fremst brukes for å kunne se hvilke oppdrag vi tilbyr, og kunne melde interesse for å delta på oppdrag. Skriftlig dialog mellom administrasjonen og deg som instruktør vil fra nå først og fremst foregå via systemet, fremfor på epost. 

For deg som instruktør vil systemet fungerer like godt på telefon som på PC. 

Utrullingen av systemet til alle våre nåværende frivillige vil skje gradvis til flere og flere frivilliggrupper. I en overgangsperiode vil de av dere som er aktive i flere frivilliggrupper eller har flere roller kunne oppleve at noen oppdrag lyses ut gjennom systemet, mens noe gjøres per epost som før. Vi beklager hvis dette oppleves uoversiktlig, det vil altså kun gjelde i en periode.  

Generell informasjon

Les mer detaljert om turene fra alle målgrupper på våre nettsider: www.dntoslo.no/aktiviteter. Her ligger det lenker til beskrivelsen av dagsetappene, gradering av turene og mer detaljert informasjon.

Målgruppene

Fjell voksen: Turledere må være sommer- eller vinterturleder. Noen turer er med i det engelske sommerprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene.

Seniorturer: Bruker 2-3 turledere på sine turer og du må være sommer- eller vinterturleder.

Barnas Turlag: Turene med Barnas Turlag er lagt opp på barnas premisser! Foreldrene er stort sett med, men vi har noen turer der barna reiser alene. Vi har turer i nærområdet rundt Oslo og Akershus hele året og på fjellet i skoleferien. Turleder kan ha med 1 eget barn gratis på turen. På de lokale turene ønsker vi at hovedturleder har grunnleggende turlederkurs eller tilsvarende kompetanse. På turer i fjellet ønsker vi at hovedturleder har sommerturlederkurs eller tilsvarende kompetanse. Der det står aktivitetsleder er det ingen krav til formell kompetanse, men ønskelig med erfaring med barn.

DNT ung: Bruker alltid 2 turleder på sine turer, og du kan være nærturleder, grunnleggende- sommer eller vinterturleder avhengig av hvilken type tur du vil lede.

Nærfriluftsliv: Bruker hovedsaklig nærturledere på sine hverdagsturer, prosjekter i nærmiljøet.

Fordeling av turlederoppdrag

Turer organisert via administrasjonen. Vi bruker et sett av vurderinger som da tas hensyn til. De viktigste er disse to:

  • Turlederens kompetanse/erfaring/egnethet (ulik kompetanse kreves til ulike turer). I dette punktet ligger blant annet utdanningsnivå, men også for eksempel turledernes lokalkunnskap om området turen går i.
  • Dynamikk og utfyllende kunnskap mellom eventuelle medturledere

For å finne svar på disse kriteriene, ser vi på turlederens historikk på utdanning/kompetansenivå, tilbakemeldinger fra andre turer og eventuelle klager.

Så er det et sett av kriterier som kommer i tillegg (i uprioritert rekkefølge):

  • Hvorvidt turlederen har fått nei til oppdrag tidligere (i så fall stiller vedkommende sterkere)
  • Hvorvidt turlederen har fått tildelt mange oppdrag tidligere (i så fall kommer han/hun lenger bak i «køen» dersom mange ønsker seg den samme turen)
  • Hvorvidt turlederen nettopp har tatt turlederkurs – i så fall stiller han/hun sterkt fordi vi ønsker å få dem raskt i gang
  • Alder kan også være relevant, for eksempel på singeltur. Vi ønsker også å få i gang flere yngre turledere
  • Vi tar også hensyn til hvor aktiv turlederen er i foreningen for øvrig – er vedkommende mye til stede/aktiv i mange oppgaver flere steder på huset, vil det være positivt.
  • Hvor turlederen har sitt DNT-medlemskap legger vi per i dag mindre vekt på. Både fordi det kan være krevende å finne ut av det, og fordi vi mener de andre kriteriene veier tyngst.
  • Vinterturer fordeles helst til to vinterturledere