Hyttetilsyn i Marka

Hyttetilsyn
Hyttetilsyn


Hvem kan bli hyttetilsyn i Marka?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i Marka, kan bli hyttetilsyn i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du ønsker og evner å ta i et tak og du bør være vant med å ferdes i skogen. Er du i tillegg praktisk anlagt og liker å ha det ryddig og rent rundt deg har vi et kjempegodt utgangspunkt.

Hvordan kan jeg bli hyttetilsyn?

Du kan bli hyttetilsyn ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er hyttetilsyn du vil bli, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om oppdrag som hyttetilsyn, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for hyttetilsyn som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg!

Hva er hyttetilsynets oppgaver og hvordan organiseres de?

Tilsynet på hyttene til DNT Oslo og Omegn har, som navnet tilsier, tilsyn med hytta. Det betyr at de besøker hytta regelmessig for å se at alt er i orden. Beholdningen av stearinlys, fyrstikker, dopapir, vaskemidler og andre forbruksartikler sjekkes og suppleres om nødvendig. Hyttegjestene skal vaske etter seg selv, men en gang i halvåret er storrengjøring nødvendig. Det er det tilsynet som sørger for, gjerne med dugnadshjelp. Det skal alltid være tilgang på rene kluter og håndklær, og laken og putevar må vaskes med jevne mellomrom. Ved til fyring, og gass til kokeapparater skaffes av tilsynet. Tilsynet tømmer utedoen ved behov. En del enklere vedlikehold av hyttene gjøres av tilsynet, gjerne ved hjelp av dugnadsfolk.

Organisering

Vi har nå en gruppe på mer enn 140 engasjerte hyttetilsyn fordelt på 32 ubetjente hytter. To ansatte i DNT Oslo og Omegn jobber med drift og vedlikehold av hyttene, og du vil være i jevnlig kontakt med disse i arbeidet som tilsyn på hytta. Du blir invitert på to fellesmøter i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata eller på en av hyttene i Marka. Der møtes vi for å utveksle informasjon, erfaringer og for å drøfte ulike utfordringer.

Frivillige får dekket reise og opphold

Det er viktig for oss at du som frivillig ikke har utgifter knyttet til ditt oppdrag for oss. Derfor dekker vi kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser på ditt oppdrag.

Hyttetilsyn kan benytte de ubetjente hyttene i Marka sammen med samboer/ektefelle/turvenn gratis så lenge de ikke fortrenger andre gjester. PS. For tiden gis det maks to overnattinger pr. år. For de største hyttene betales en rabattert sum.

Hyttetilsyn får rabatt ved kjøp av varer i Tursenteret i Storgata så lenge du er hyttetilsyn for DNT Oslo og Omegn, henvis til hvilken hytte du har tilsyn for ved betaling i kassen. Vi gjør oppmerksom på at dette er et gode som gis hyttetilsyn for eget bruk som følge av slitasjen dugnadsoppdrag påfører egne klær og utstyr, og rabatten er ikke gyldig for gaver/kjøp for familie og venner.