Hyttetilsyn i Marka

Hyttetilsyn
Hyttetilsyn

Arbeidsoppgaver


Tilsynet på hyttene til DNT Oslo og Omegn har, som navnet tilsier, tilsyn med hytta. Det betyr at de besøker hytta regelmessig for å se at alt er i orden. Beholdningen av stearinlys, fyrstikker, dopapir, vaskemidler og andre forbruksartikler sjekkes og suppleres om nødvendig. Hyttegjestene skal vaske etter seg selv, men en gang i halvåret er storrengjøring nødvendig. Det er det tilsynet som sørger for, gjerne med dugnadshjelp. Det skal alltid være tilgang på rene kluter og håndklær, og laken og putevar må vaskes med jevne mellomrom. Ved til fyring, og gass til kokeapparater skaffes av tilsynet. Tilsynet tømmer utedoen ved behov. En del enklere vedlikehold av hyttene gjøres av tilsynet, gjerne ved hjelp av dugnadsfolk.

Godtgjørelse


Hyttetilsynet får ikke lønn for jobben, men kan benytte de ubetjente hyttene i marka sammen med samboer/ektefelle/turvenn gratis så lenge de ikke fortrenger andre gjester. PS. For tiden gis det maks to overnattinger pr. år. Unntak: de største hyttene.
Dessuten dekkes alle kostnader hyttetilsynet har ved utøvelse av jobben, i tillegg til kjøregodtgjøring med kr 3,50 pr. km.

Organisering


Vi har nå en gruppe på mer enn 120 engasjerte hyttetilsyn fordelt på 32 ubetjente hytter. To ansatte i DNT Oslo og Omegn jobber med drift og vedlikehold av hyttene, og du vil være i jevnlig kontakt med disse i arbeidet som tilsyn på hytta. Du blir invitert på to fellesmøter i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata eller på en av hyttene i Marka. Der møtes vi for å utveksle informasjon og erfaringer og for å drøfte ulike utfordringer.

Kontaktpersoner


Roy-Erik Sund, Inspektør byggteknisk, 913 41 541, res@dntoslo.no
Janet Bydal, Inspektør drift, 916 98 675, janet.bydal@dntoslo.no