Generelle VILKÅR FOR bruk av DNT Oslo og Omegns selv- og ubetjente hytter

Vilkår for bruk av DNT Oslo og Omegns selv- og ubetjente hytter på fjellet og i marka, gjelder så lenge det er restriksjoner på bruken som en konsekvens av koronapandemien.

Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det gjelder under koronapandemien ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde.  

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Det er ikke mulig å endre til medlemspris og få refusjon etter at en bestilling er fullført og betalt.   

Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. På enkelte hytter er det kun mulig å bestille hele hytta.  

Det kan være nødvendig å bytte om på senger for å fordele grupper mellom rommene, slik at hver gruppe så langt mulig har eget rom. Dette avklares mellom gjestene, evt. med hjelp av hyttevakt. Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass.  

De selv- og ubetjente hyttene er låst med DNTs standardnøkkel, men det finnes lokale forhold. Nøkkel hentes slik det er opplyst på UT.no eller i bestillingsbekreftelsen. Bestilling av standardnøkkelen gjøres enklest i DNTbutikken.no. 

Når man ankommer hytta må alle skrive seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter.   

Om du har symptomer på Covid-19, eller er i karantene pga. Covid-19, skal du ikke besøke en DNT-hytte. Dette gjelder også milde symptomer. 

Vilkår for avbestilling:  

  • Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon.  
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.  

Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett. Trykk her for snarvei. For hjelp med dette kan tursenteret kontaktes.   

All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst.   

Det er ikke tillatt å videreselge bookinger. 

DNT Oslo og Omegn forbeholder seg retten til å ettersende betalingskrav dersom vi ser at det har blitt oppgitt feil medlemskapsopplysninger. 


God tur!