Vi trenger enda flere frivillige!

Fra festen for de frivillige i 2015.
Fra festen for de frivillige i 2015. Foto: Kari Merete Horne

DNT Oslo og Omegn har over 1800 frivillige som gjøre en fantastisk innsats i fjellet, i Oslomarka og ved sjøen. Bli frivillig du også! Vi trenger deg som vil være med på f.eks. hyttedugnad,  som vil merke og vedlikeholde stier, som vil være turleder lokalt eller i fjellet eller som vil bidra på arrangementer. Finn ditt interessefelt og bli med.

Den røde knappen bruker du enten du er helt ny som frivillig eller du allerede er frivillig og ønsker å bli med på en ny aktivitet. 

Vi anbefaler at du leser om de forskjellige frivilligaktivitetene før du registrerer deg via den røde knappen.
​​​​​​​
Vi gjør oppmerksom på at Frivillig-sidene er under revidering. 

Foto: Silje Pileberg

Frivillig i fjellet

Foto: Thomas With

Hyttedugnader

Omfatter arbeid på en hyttte i fjellet i en uke. Det kan være beising/maling, lakking av gulv, rundvask, opprydding etter byggearbeider, mm.

Les mer om hyttedugnad i fjellet

Foto: Camilla Horten

Hyttevakt

På de større selvbetjente hyttene i fjellet har vi hyttevakt. Oppgavene er bl.a. å påse at gjestene skriver seg inn i besøksprotokollen og betaler for oppholdet, behandler avfall riktig og tar del i den daglige rengjøringen av hytta.

Les mer om å være hyttevakt

Foto: Vibeke Sælen

Brudugnader

DNT Oslo og Omegn har over 250 bruker på rutenettet i Sør-Norge. Passer for deg som er i god form, har byggeerfaring og er glad i utfordringer.

Les mer om brudugnad

Foto: Bella Engen

Vardedugnad

Dette er arbeid på en rute mellom to hytter. Restaurering av gamle varder, bygge nye og merke dem med røde T-er, rydde kratt, sette opp skilt, mm.

Les mer om vardedugnad 

Frivillig i Marka

Foto: DNT Oslo og Omegn

Hyttetilsyn

Som hyttetilsyn besøker du hytta regelmessig og sjekker at alt er i orden, sypplerer forbruksartikler, skaffer ved og gass og tømmer utedoen ved behov.

Les mer om hyttetilsyn

Foto: Janet Bydal

Veddugnad med Markabrigaden

Liker du å jobbe med ved og kan tenke deg å ta i et tak? Sage, hogge, kviste, stable, bære. Det trengs mangfoldige sekker ved til de ubetjente DNT-hyttene i Marka.

Les mer om veddugnad

Foto: Kari Merete Horne

Hyttedugnad

På de større hyttene er det dugnad to ganger i året, mens de mindre har dugnad nå og da. Dette arbeidet kan være nedvasking av hytta, vedhugging, maling både utvendig og innvendig.

Les mer om hyttedugnad

Foto: DNT Oslo og Omegn

Sæterengjengen

Sæteren Gård i Bærumsmarka har egen dugnadsgruppe med egen leder. Oppgaver kan være vedlikehold, vedsjauing, maling og vasking.

Les mer om Sæterengjengen

Foto: DNT Oslo og Omegn

Stier og ruter

Alle blåmerkede stier holdes åpne ved dugnadsarbeid. Hvert år blir vegetasjonen ryddet, og hvert år vokser den opp igjen. 

Les mer om dugnad på stier og ruter

Foto: DNT Oslo og Omegn

Kobberhaughytta i Nordmarka

har egen dugnadsgruppe med egen leder. De møtes ca annenhver måned for å gjøre vedlikeholdsarbeider, vedsjauing, maling og annet.

Les mer om Kobberhaughytta 

Turleder

Foto: Roy Mosnesset

Turleder

Vil du lede turer lokalt eller på fjellet?
Generelle informasjon om å bli turleder.

Våre turledere i DNT Oslo og Omegn er organisert i Turledergruppa. Her finner du mer informasjon om kurs, møte og skjemaer. Engasjer deg og bli med!

DNT-vert

Foto: Thomas S. Pettersen

på Friluftstrim for seniorer

Vi tilbyr friluftstrim i noen av Oslo parker om formiddagen. Som DNT-vert ønsker du velkommen, serverer kaffe og te og tar initiativ til hyggelig samvært etterpå.

Les mer om DNT-vert på Frilutstrim

Foto: Marius Dalseg Sætre

på Ambassadørkurs

Her lærer man det grunnleggende om DNT. Vi ønsker DNT-verter som kan holde kurs for grupper på ca 50 personer. I tillegg personer som kan forberede alt til kurset, som koke kaffe, handle frukt og ordne alt det praktiske.

Les mer om DNT-vert på ambassadørkurs

Frivillig - flere muligheter

Foto: Silje Pileberg

Vær frivillig i ditt lokale turlag

De elleve lokale turlagene som er tilknyttet DNT Oslo og Omegn drives for det aller meste på frivillig basis. De arrangerer turer i ditt lokalmiljø.

Les mer og kontakt ditt lokale turlag.


Foto: EIvind Haugstad Kleiven

Frivillig på Friluftshuset, Sørenga

DNT ung Oslo har en fantastisk gjeng frivillige som bidrar til de faste torsdagsmiksene i Bystua, kajakkturene og buldrekveldene.

Les mer om å være frivillig på Friluftshuset

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Åpen kafé for våre frivillige

Den andre torsdagen i hver måned arrangeres åpen kafé for de som allerede er frivillige og for dem som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes. 

Les mer om åpen kafé - av og for våre frivillige.

Se videoen: Veiviser: Birger Baisgård

Se videoen: Ildsjeler - Erlend

Se videoen: DNTs veivisere

Visjon, verdier og formålsparagraf

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i DNT Oslo og Omegn og i hele DNT.

DNTs verdier skal gjenspeiles i tilbudet: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Naturvennlig.

Formålsparagrafen lyder slik: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.