BLI FRIVILLIG
Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNT Oslo og Omegn har over 700 frivillige som er med å gjøre en innsats både i fjellet og i Oslomarka. Som frivillig kan du være med på hyttedugnader, merking og vedlikehold av stier i fjellet og i Marka, turplanlegging og turleding.I tillegg er det mulig å være med på arrangementer som skjer i Oslo-området. Finn din dugnad og bli med!

Åpen Kafé

Vi inviterer til Åpen Kafé andre torsdagen i hver måned. Dette er en hyggelig møteplass enten du bidrar som frivillig eller bare er litt nysgjerrig på hvilke dugnadsmuligheter som finnes, i Marka, ved sjøen eller på fjellet.  
Oktober: Torsdag 12. i Storgt. 3, kl. 11-13. Med bildeforedrag om Grønland - varighet ca 45 minutter.
November: Torsdag 9. i Storgt. 3, kl. 11-13. Med erfaringsutveksling om stimerking i Marka (Rondane- og Jotunheimstien).
Desember: Torsdag 14. i Storgt. 3, kl. 11-13. Med bildekåseri fra sommerens dugnader.

Vil du lede turer lokalt eller på fjellet? Bli turleder 

Våre turledere er organisert i Turledergruppa. Engasjer deg og bli med!

DNT Oslo og Omegn drifter mange hytter og et stort rutenett ved hjelp av dugnadsinnsats i Marka.
Bli med!

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for over 80 turisthytter og mer enn 4000 km T-merka ruter i fjellet. Vedlikeholdet foregår på dugnad. Bli med! 

DNT Oslo og Omegn har flere lokale turlag i Oslo og Akershus. Finn ditt nærmeste og bli med!