Frivillig i DNT Oslo og Omegn

Fra festen for de frivillige i 2015.
Fra festen for de frivillige i 2015. Foto: Kari Merete Horne

Dette er nettsiden både for deg som ønsker å bli frivillig og for deg som allerede er en av våre over 1800  frivillige. Om du har lyst til å bli frivillig hos oss kan du sende oss en e-post på info@dntoslo.no. Vi anbefaler at du leser om de forskjellige mulighetene lenger ned på siden før du sender e-posten slik at du kan fortelle oss hvordan du ønsker å bidra.

Foto: Camilla Horten

Hyttevakt - i fjellet

På de større selvbetjente hyttene i fjellet har vi hyttevakt. Oppgavene er bl.a. å påse at gjestene skriver seg inn i besøksprotokollen, behandler avfall riktig og tar del i rengjøringen av hytta. Les mer om å være hyttevakt

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Stidugnad og vardedugnad

Blåmerkede stier i Marka:
Les om stidugnad i Marka
Rute(sti)nettet på fjellet:
Les om vardedugdnad

Foto: Thomas S. Pettersen

Instruksjon og kursledelse

Vi trenger instruktører med ulik kompetanse samt kursholdere.

Les om Instruksjon og kursledelse
Link kommer.

Foto: Mari Kolbjørnsrud

Informasjon og kommunikasjon

Det er viktig å informere om DNT Oslo og Omegn sitt tilbud - både via stands og via annen kommunikasjon.

Link kommer.

Foto: DNT Oslo og Omegn

Hyttetilsyn - i Marka

Som hyttetilsyn i Marka besøker du hytta regelmessig og sjekker at alt er i orden, supplerer forbruksartikler, skaffer ved og gass og tømmer utedoen ved behov.

Les mer om hyttetilsyn

Foto: Heidi S. Jaegtnes

Brudugnad - i fjellet

Ønsker du spenstige og utfordrende brubyggingsprosjekter i fjellet?

Les om brudugnad

Foto: Thomas S. Pettersen

DNT-vert

Du bidrar til praktisk tilrettelegging og sosialt fellesskap på arrangementer, møter, kurs og aktiviteter.

Les om rollen DNT-vert

Foto: Dennis Nilsson

Tillitsverv og organisasjonsarbeid

DNT ung Oslo og de elleve lokale turlagene i DNT Oslo og Omegn har egne styrer og drives av frivillige.

Les om de lokale turlagene
Les om DNT ung Oslo
Les om DNT fjellsport Oslo
Les om Friluftshuset på Sørenga

Foto: Kari Merete Horne

Hyttedugnad i fjellet og i Marka

Les om hyttedugnad i fjellet
Les om hyttedugnad i Oslomarka
I tillegg har vi en egen veddugnadsgruppe, og egen gruppe for  Kobberhaughytta og Sæteren Gård. Les om disse tre dugnadsgruppene.

Foto: Silje Pileberg

Turledelse

Nærturleder, sommerturleder, vinterturleder, med mange flere. 

Les om Turledelse.

Arrangementer

Vi har flere arrangementer i løpet av året, som Kom Deg Ut-dagen og Opptur.

Les om Arrangementer. Link kommer.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Åpen kafé for frivillige

Arrangeres for frivillige - av frivillige. Den andre torsdagen i måneden, vanligvis.

Åpen kafé for frivillige - les mer.

Se videoen: Veiviser Birger Baisgård

Se videoen: Ildsjeler - Erlend

Se videoen: DNTs veivisere

Visjon, verdier og formålsparagraf

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i DNT Oslo og Omegn og i hele DNT.

DNTs verdier skal gjenspeiles i tilbudet: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Naturvennlig.

Formålsparagrafen lyder slik: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.