Frivillig i DNT Oslo og Omegn

I 2020 bidro frivillige med 116.200 dugnadstimer i DNT Oslo og Omegn. Det er takket være denne innsatsen vi kan skape naturopplevelser for livet for deltakere på turer og aktiviteter og for besøkende på våre hytter, ruter og stier i Marka og på fjellet! Bli med på laget du også!

Hvem kan bli frivillig i DNT Oslo og Omegn?

Alle som har interesse for friluftsliv og ønsker å bidra enten i Marka eller på fjellet, kan bli frivillig i DNT Oslo og Omegn. Vi har mange ulike tilbud til deg som frivillig, så alle er velkommen til å finne en oppgave som passer deg, din tid, og dine ferdigheter. 

Hvordan kan du bli frivillig i DNT Oslo og Omegn? 

Du kan bli frivillig ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for en spesifikk oppgave, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om frivilligoppdrag, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for din frivilligrolle som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg!

Ny frivillig høsten 2021?

Vi har behov for nye frivillige innenfor flere ulike tilbud. Om du har lyst til å bli frivillig hos oss, kan du sende en e-post på info.oslo@dnt.no. Vi anbefaler at du leser om de ulike mulighetene lengre ned på siden, før du sender e-posten, slik at du kan fortelle oss hvor du ønsker å bidra. Når du har meldt interesse vil vi invitere deg til et  kommende intromøte der du vil få mer informasjon om de mulighetene som finnes for deg som frivillig og hvordan du kan komme i gang. Vi har foreløpig satt opp intromøter 31.august, 1.september, 7.september og 14. september. Les mer og meld deg på disse møtene

Lokale turlag

DNT Oslo har 12 lokale turlag. Her kan du bidra lokalt med den aktiviteten turlaget tilbyr.

Dugnad i fjellet

Hyttevakt

Frivillige bor på utvalgte hytter og passer på at alt går som smurt for besøkende og gjester i løpet av høysesongen.

Brudugnad

Frivillige vedlikeholder og videreutvikler det store nettverket av bruer i våre områder.

Vardedugnad

Frivillige vedlikeholder og restaurerer eksisterende ruter eller utvikler nye dersom det er behov for det. 

Hyttedugnad

Frivillige bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle hytteparken av ubetjente, selvbetjente og betjente hytter.

Dugnad i Marka

Hyttetilsyn

Frivillige sørger for at alt er i orden på hyttene og at den har alt utstyret den trenger for å huse besøkende og gjester. 

Stidugnad

Frivillige sørger for å rydde og merke vårt store stinettverk og utvikler nye stier dersom det er behov for det.

Hyttedugnad

Frivillige​​ bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle hytteparken av ubetjente og betjente hytter.

​​​​Turledelse​​​​​​​

Turledere sørger for at deltakere på turer og aktiviteter kommer trygt og godt frem, og bidrar samtidig til å formidle naturopplevelser for livet. 

Tillitsverv og organisasjonsarbeid

Frivillige sørger for at våre styrende organer består og bidrar til å føre organisasjonen i riktig retning i tråd med gjeldende visjon og strategier.

DNT-vert

Frivillige sørger for at deltakere på våre aktiviteter kan føle seg velkommen, hjelper til med praktiske gjøremål og bidrar til generelt god stemning og sosialt felleskap.