Dugnader i fjellet

Dugnad i Breheimen.
Dugnad i Breheimen. Foto: Bella Engen

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for 85 turisthytter og mer enn 4000 km T-merka ruter i fjellet. Alt vedlikeholdet av rutenettet og mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. Dugnadene er av en ukes varighet og på hver dugnad deltar fra to til seks personer, avhengig av arbeidsmengden. Hyttedugnadene gjennomføres stort sett før den store trafikken i fjellet tar til, dvs fra midten av juni til begynnelsen av juli.  Vardedugnadene går over hele sommeren og avsluttes vanligvis i midten av august. 

Dugnader  

Vardedugnader
Det skal gjennomføres dugnader på 26 ruter. En vardedugnad omfatter arbeid på en rute mellom to hytter.  Der det er svært lange ruter deler vi ruta i to, slik at to dugnadslag arbeider på hver sin halvdel. På en vardedugnad restaurerer man gamle varder eller bygger nye og merker disse med røde T-er.  I tillegg kan det være behov for å rydde kratt, sette opp stolper og skilt, legge gangbaner/klopper i myr osv.  Det avvikles dugnader på rutenettet hele sommeren, men snøforhold og høyde over havet avgjør når man kan gjennomføre dugnad i de ulike fjellområdene.  Det betyr i praksis at rutene i for eksempel Femundsmarka kan revardes tidlig på sesongen, mens de høyest beliggende rutene i Breheimen ikke kan tas før på sensommeren. 

Hyttedugnader
Mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad.  En hyttedugnad omfatter arbeid på en hytte i en uke.  En hyttedugnad kan omfatte beising/maling utvendig og innvendig, lakking av gulv, kitting og lakking av vinduer, opprydding etter byggearbeider, rundvasking osv.  De fleste hyttedugnadene foregår i månedsskiftet juni/juli før storinnrykket av fjellturister tar til. Sommeren 2019 hadde DNT Oslo dugnader på 14 hytter.   

Brudugnad
DNT Oslo og Omegn har over 250 bruer på vårt rutenett i sørnorge. Dette er dugnadsarbeidet for deg som er i god form, har byggeerfaring og er glad i utfordringer. Fra 2018 har vi bygget opp en egen gruppe med frivillige som jobber med brudugnader i fjellet.

Generelt for dugnadene
Det utbetales ikke lønn for dugnadsarbeid, men DNT Oslo og Omegn dekker utgiftene til kost, losji og reise.  Dugnadsdeltagere som bor i utlandet får sin reise i Norge dekket.  Du som ønsker å delta på dugnad må være fjellvant og i god fysisk form, og du må kunne ”ta i et tak”.  Hvis du er ny i Dugnadsgruppa og det primært er vardedugnad du ønsker å være med på, anbefaler vi deg å delta på vardekurs som går over en helg i fjellet.  Etter kurset vil du få tilbud om å delta på dugnad for å se om det er noe som passer for deg, og som du ønsker å fortsette med fremover.  Søknadsskjema for vardekurs  kan lastes ned fra nettet eller fås ved henvendelse til avdelingen for hytter og ruter i DNT Oslo og Omegn, bortsett fra i 2020. De som bare ønsker å delta på hyttedugnad trenger naturligvis ikke gjennomføre vardekurs.

Organisering
Dugnadsarbeidet i fjellet organiseres av avdelingen for hytter og ruter i DNT Oslo og Omegn.  De som deltar på dugnad er medlemmer i Dugnadsgruppa.  Alle som er medlem av DNT og har fyllt 18 år kan bli medlem i Dugnadsgruppa.

Ønsker du mer informasjon om varde- og hyttedugnader, ta kontakt med Lise Havik på: 22822800 /  lise.havik@dnt.no
Ønsker du mer informasjon om brudugnad, ta kontakt med Kristian Stoll: 22 82 28 00 / kristian.stoll@dnt.no


Film fra dugnader i fjellet: