Nedfall på stiene i marka - vi rydder!

Jens Røkholt fra dugnadsgruppa i DNT Oslo og Omegn rydder Rondanestien slik at det skal bi fint for deg å gå i sommer.
Jens Røkholt fra dugnadsgruppa i DNT Oslo og Omegn rydder Rondanestien slik at det skal bi fint for deg å gå i sommer. Foto: Dag Olav Brækkan

Du har kanskje måttet ta omveger for å komme frem på blå-stiene i Marka denne våren og forsommeren? Da skal du vite at 250 dugnadsfolk fra DNT Oslo og Omegn er i sving med motorsag, øks og kvistsaks for å gjøre det fremkommelig igjen!

I løpet av vinteren har det brukket veldig mange trær. Tung og fuktig snø la seg på trærne, og vind og vær bidro til toppbrekk, nedbøyde trær og rotvelt i skogene.  

- Dette gjør at vi nå opplever at stier nesten kan være ufremkommelige, sier naturforvalter og ruteansvarlig i DNT Oslo og Omegn, Dag Olav Brækkan. Han legger til at det flere steder har gått over ende store vaser av trær.

- Det er sjelden vi ser slike forhold i marka som det vi har akkurat nå. Men, vi jobber med saken, sier Dag Olav.

Dugnadsfolkene gjør en kjempejobb


250 dyktige dugnadsfolk fra  DNT Oslo og Omegn er nå ute i skogene og jobber på spreng med å klarere stiene. Det sages og slepes på stokker og kvist i Oslo og i kommunene rundt!

 I og med at snøen lå lenge i de høyere strøkene i marka var det ikke mulig å starte arbeidet før uti mai. Men nå er arbeidet er godt i gang.

Det meste er ryddet i løpet av juni

Det er store trefall over det meste av distriktet, men noe mindre i den sør-østre delen, Sørmarka og Follo-området. Dugnadsgruppene er nå godt i gang, og regner med at det meste er ryddet i løpet av juni.

- Skulle du som turgåer likevel komme over stokker og kvist på stiene, er det helt greit å få dratt det til side, slik at stiene blir farbare. Større trær kan du la ligge, og så eventuelt melde fra til oss, så skal vi få ryddet det bort, avslutter Dag Olav.

Send en e-post til info.oslo@dnt.no for å melde fra.


Slike vaser av nedfallstrær over stiene er det sjelden vi ser, men i år har det skjedd flere steder.
Slike vaser av nedfallstrær over stiene er det sjelden vi ser, men i år har det skjedd flere steder. Foto: Carl Christian Ribe

Ønsker du å gå en tur i Marka?

  • Her finner du turforslagene, fordelt på områder: Turforslag i Marka
  • Her finner du informasjon og de betjente og de ubetjente DNT-hyttene i Marka: Markahyttene
  • Bli medlem i DNT og få tilgang til Markahyttene, rabatt i Turbutikken og på DNT-turene: Om medlemskap i DNT
Slik skal det se ut i Marka igjen når stirydderne har jobbet seg ferdige!
Slik skal det se ut i Marka igjen når stirydderne har jobbet seg ferdige! Foto: Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Siri G. Bekkhus 9. juni 2021