Turforslag i Vestmarka: Rundtur

Semsvannet i Asker
Semsvannet i Asker Foto: Mette Schreuder

Rundtur Fløyta i Asker er en syv kilometer lang tur gjennom kulturlandskap og forbi husmannsplasser.

Denne turen tar oss langt til skogs, høyt over Asker, langs sildrende bekker mellom kølabonner og torvmyrer.

Rundturen starter ved "Knottfabrikken" like øst for Tveiter gård som ligger på nordsiden av Semsvannet. Her står rester etter det som var et anlegg for produksjon av knott, eller trebriketter brukt i mangel av bensin i perioden 1943–1951. Fra den travle turveien tar vi opp gjennom skog og over beitemarker. Husmannsplassene Svensrud og Kølabonn dukker fram etter tur. Stien går oppover i småkupert terreng, og etter hvert kan vi skimte Tveitermåsan mellom trærne på venstre hånd. Så hører vi bruset fra Nedre Fløyta, en del av den 2,3 kilometer lange elva i Vestmarka. Vi krysser broen og følger stien langs elva opp til Midtre Fløyta og Svafossen, der vi krysser elva igjen. I neste stidele holder vi til venstre mot Tveitersetra og Halvorsenhytta. Etter ca 250 meter passerer vi en av Vestmarkas mange kølabonner, Gabrielsbonn hvor det ble brent trekull for Bærum Jernverk. Etter nye 300 meter kommer vi til Tveitersetra, en husmannsplass under Tveiter. Den siste som bodde her var Marie Amundsen, fra 1930 til 1953, da hun døde.

Like nedenfor ligger Halvorsenhytta, som Asker Turlag åpnet som ubetjent DNT-hytte i 2017. Hytta ble oppført i 1899 med komponist Johan Halvorsen som medeier. På grunn av Koronaviruset er hytta nå stengt, og vi nøyer oss med å beundre den fra utsiden.

Etter en hyggelig rast på trammen til Halvorsenhytta, vender vi nesa sørover igjen. Like nedi bakken kommer vi inn på den eldgamle veien over Rustan til Sylling. Vi passerer den store kølabonnen, Øvre Rinibonn, deretter Finnebråtan og ned Finnebråtekleiva som har fått navn fra finneinnvandringen på 1600-tallet. Turen går forbi husmannsplassen Mobråtan, krysser Flåbekken på en klopp, gjennom et skogholt og ut på kjøreveien fra Tveiter gård til Svensrud, og så er vi straks nede ved staretpunktet igjen.

Turstart: "Knottfabrikken" ved Tveiter gård.
Turlengde:  ca 7,2 km. Høydeforskjell ca 170 meter.
Parkering: Utfartsparkering ved Sem sag og ved Øvre Sem.
Offentlig kommunikasjon: Buss til Vøyen

Se Rundtur Fløyta på ut.no 
Du finner turen i NÆR turinspirasjon 2020 også.

Se flere turer på egen hånd i Vestmarka

Asker Turlag er et av turlagene under DNT Oslo og Omegn. Du kan lese mer om Asker Turlag på nettsiden og på fb:

Asker Turlags nettside og  Asker Turlag på fb

Tur i Vestmarka.
Tur i Vestmarka. Foto: Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Siri G. Bekkhus 14. april 2020