Har du forslag på kandidater til Hedersknapp og Årets Ildsjel?

Dugnadsgjengen "Brulauget" fikk på plass ny bru over elva Høystakka sommeren 2019
Dugnadsgjengen "Brulauget" fikk på plass ny bru over elva Høystakka sommeren 2019 Foto: Erik Odin

Det er mange som fortjener å bli sett for den fantastiske dugnadsinnsatsen de gjør for foreningen. Nå ber vi om hjelp til å nominere gode kandidater til Hedersknappen og Årets Ildsljel.

DNT Oslo og Omegn deler hvert år ut Hedersknappen

Hedersknappen tildeles personer som i særlig grad har arbeidet eller vist interesse til beste for foreningen eller dens formål.

Hedersknappen kan gis for lang og tro tjeneste og/eller for en ekstraordinær innsats i vårt frivillige arbeid.

Hedersknappen skal i år deles ut på Årsmøtet med Vårtreff den 23. april på Mesh i Oslo Sentrum.

Send ditt forslag her:
Nominasjon til Hedersknappen

Frist for å nominere kandidater til Hedersknappen er: 15. mars 2020

***

Ny pris: Årets Ildsjel
I jubileumsåret ble det opprettet en helt ny pris for å markere den store dugnadsinnsatsen som gjøres hver eneste dag, av et stort antall ildsjeler. Utmerkelsen gis til personer eller grupper med et stort hjerte for DNT Oslo og Omegn, og som har gjort en ekstra stor innsats i året som har gått.

Vi ber om forslag på ildsjeler for 2019-2020.

Send inn ditt forslag her:
Nominasjon til Ildsjelprisen

Prisen skal deles ut på Frivilligvesten våren 2020. Dato for festen er ikke fastsatt.

Frist for å nominere kandidater til Årets Ildsjel er 15. april 2020.

Du kan nominere inntil to personer til hver av prisene. Det er lov å nominere samme kandidat til både Hedersknapp og Ildsjelprisen.

Skrevet av Kari Merete Horne 24. februar 2020