Klassikeren i Rondane Rondane classic

Fellestur

Fra dato
24. juli kl. 08:02
Til dato
29. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Pakketur, Ukestur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Turområde
Rondane (se kart)
Turkode
11655
Dette arrangementet er over!

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Allerede oppreisedagen får du en nydelig tur på Dovre mot Grimsdalshytta. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss  inn i ville Smiubelgen - 2000-meters-massivet i Rondane nasjonalpark.

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Hageseter, ca 9 km.
Oppmøte  på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 08.02 med tog til Hjerkinn. Oppmøte Hjerkinn kl. 12.30, Vi tar en liten avstikker til Snøhetta Viewpoint, før vi tusler til Hageseter(915moh). 

Dag 2: Hageseter - Grimsdalshytta, ca 14 km, ca 4-5t
Vi fortsetter sørover i Dovre Nasjonalpark, vi passerer Gråhøa og Kringlehøa vest for stien til vi kommer til Grimsdalshytta(1000moh). 

Dag 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter, ca 17 km, ca 6t
Fra vakre og frodige Grimsdalen beveger vi oss oppover og under Gravhøtangen og ned i åpen bjørkeskog til Haverdalsåi. Bratt og spennende terreng opp til Dørålglupen. På andre siden av "glupen" åpner det seg et nytt og vilt landskap. Vi hviler øynene på dette mens vi rusler ned til Øvre Dørålseter (1050 moh).

Dag 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia via Langglupdalen, ca 24 km, ca 8t
Denne dagen satser vi på godvær og en skikkelig flott tur gjennom Langglupdalen.   

Dag 5: Bjørnhollia - Rondvassbu , Ca 13 km, ca 4t
Gjennom bjørkeskog opp gjennom Illmanndalen til Rondvassbu (1167 moh).

Dag 6: Rondvassbu - Smuksjøseter, ca 13 km, ca 4-5t
Etter en god frokost, går vi den nydelige turen til Smuksjøseter.
Buss til Otta stasjon og tog videre kl 16.36 til Oslo S, ankomst Oslo S, kl. 20.04


Med forbehold om endring i programmet!  

Generell informasjon:

Pris:
DNT-medlemmer: Kr. 5.581,-  fra Hjerkinn/til Otta
DNT-medlemmer: Kr. 7.051,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Rondane Sør og Rondane Nord, 1:50 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

This popular hike will take you through the heart of Rondane National Park in a few days. Enjoy beautiful Rondane and visit nice cabins on this wonderful tour!

PROGRAM 

Day 1 Arrival Hageseter, aprox 9km
Meetingpoint Oslo centralstation 20 minutes before train leaves. Train from Oslo Centralstation 08:02 to Hjerkinn station. Arrival Hjerkinn aprox. 12.30. We take a hike up to Viewpoint Snøhetta, before we walk to Hageseter. Dinner and social gathering. 

Day 2: Hageseter - Grimsdalshytta, aprox. 14km, aprox. 4-5h
We continue south in Dovre nationalpark, we pass Gråhøa and Kringlehøa in the west, before we reach Grimsdalshytta(1000m.a.s.l.). 

Day 3: Grimsdalshytta-Øvre Dørålseter, aprox 17 km, aprox 6h
Through the exiting Dørålglupen and a new view to the highest mountains in Rondane.

Day 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia via Langglupdalen, aprox 21 km, aprox 7h
Through the beautiful Langglup-valley to Bjørnhollia.

Day 5: Bjørnhollia-Rondvassbu, aprox 13 km, aprox 4h
Through Illman-valley to Rondvassbu.

Day 6: Rondvassbu - Smuksjøseter, aprox 13 km, aprox 4-5h
After a nice breakfast, we follow trail to Smuksjøseter, a wonderful hike! Bus from Smuksjøseter to Otta and train 16:36 to Oslo. Arrival Oslo centralstation at 20.04.

Program subject to alteration.   

General information:

Price:
DNT-members: Kr. 5.581,-  from Hjerkinn/to Otta
DNT-members: Kr. 7.051,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 700,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.  

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain

Rondane covers a varied mountain landscape of high peaks, lichencovered plateaus and lush valleys. The park is dominated by the high peaks, narrow ravines and deep valleys of the Rondane massif. The poor bedrock supports only a sparse vegetation of mainly lichen and heather. Boulders and scree make the access difficult at times. 

Maps

Turkart Rondane Nord 1:50 000 and Turkart Rondane Sør 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Klassikeren i Rondane

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Allerede oppreisedagen får du en nydelig tur på Dovre mot Grimsdalshytta. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger ...

Kontaktinformasjon: