Midtvinter i Rondane Midwinter in Rondane

Fellestur

Fra dato
5. mars kl. 14:02
Til dato
11. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Turområde
Dovrefjell, Rondane (se kart)
Turkode
11593
Dette arrangementet er over!

Denne turen tar deg gjennom Rondane, et spennende fjellområde med dype daler, åpne vidder og mektige topper. Trofaste veivisere i godvær er topper som Rondslottet, Veslesmeden, Storronden og Sølnkletten. Denne klassikeren starter med en natt på Hageseter, deretter går vi sørover og benytter oss av selvbetjeningskvartalene på hyttene Grimsdalshytta, Øvre Dørålseter og Bjørnhollia. Rondvassbu er betjent.

Program:

Dag 1: Ankomst Hageseter, ca 4km.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Trondheimstoget kl. 14.02 (kl. 14.29 Oslo Lufthavn Gardermoen) til Hjerkinn, ankomst kl. 18.29. På ski til Hageseter(915moh).

Dag 2: Hageseter - Grimsdalshytta (selvbetjening), ca 19 km, ca 6-7 t. 
Vi går sørover opp over fjellryggen vest for Gautåe. Videre sørover vest for høyde 1276 og ned langs Tverråe på vestiden til Grimsdalshytta (1000 moh). Selvbetjent på Grimsdalshytta. 

Dag 3: Grimsdalshytta  - Øvre Dørålseter,  (selvbetjening) ca 22 km, ca 7-8 t. 
Opp fra Grimsdalen mot Gravhøtangen (1291 moh), ned i Haverdalen. Deretter på østsiden og rundt fjellet Stygghøin og inn Vidjedalen til Øvre Dørålseter (1050 moh). Selvbetjent på Øvre Dørålseter.

Dag 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu, 15 km, ca 5 t. 
Sydover gjennom Bergedalen, passerer Bergedalstjønnen (1233 moh), over Rondevatnet til Rondvassbu (1173 moh).

Dag 5: Rondvassbu - Bjørnhollia, (selvbetjening) 13 km, ca 4-5 t. 
Fra Rondvassbu gjennom Illmanndalen til Bjørnhollia (914 moh). Selvbetjent på Bjørnhollia. 

Dag 6: Bjørnhollia - Eldåbu (selvbetjening), ca 17km, ca 5-6t
Sørover inn Steindalen til Indre og Fremre Vulutjønn. Slak nedoverbakke til Eldåbu(1005moh).  

Dag 7: Avreise Eldåbu - Spidsebergseter, ca 14km, ca 4-5t
Vi følger kvistet løype til Spidsbergseter. Avreise ekstrabuss kl.15.30 fra Spidsbergseter til Ringebu. Videre med tog kl 17.09 til Oslo S, ankomst kl. 20.04 (ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen ca kl 19.33). 

Med forbehold om endring i programmet!
 

Generell informasjon:

Pris:

Kr. 5 916,- fra Hjerkinn/til Ringebu eller
Kr. 7 277,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Rondane Nord og Rondane Sør 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

   

The tour is crossing Rondane from north to south, a classic route offering great variations in landscape. You can experience all from plunging valleys to spectacular mountains and open plateaus. As we move southward the majestic range of peaks over 2000 meters will appear. On this tour we stay at the self-service-quarter on the huts, except Rondvassbu. 

Tour program

Day 1: Arrival Hageseter approx. 4 km.
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find out which platform it is.. Departure by train (Trondheimstoget) at 14.02 (departure Oslo Airport Gardermoen at 14.29) to Hjerkinn, arrival 18.29. Skitour toHageseter where we stay one night (915 m.a.s.l).

Day 2: Hageseter - Grimsdalshytta (selfservice), approx. 19 km, approx. 6-7 hours. 
We ski southwards, the route takes us up across the ridge located west of the river Gautåe. We continue further south on the west side of Tverråe and down to Grimsdalshytta lodge (1000 m.a.s.l.). Self-service at Grimsdalshytta.

Day 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter (selfservice-hut) approx. 22 km, approx. 7-8 hours. 
We start by skiing up from the valley Grimsdalen, in direction Gravhøtangen (1291 m.a.s.l) and down into the valley Haverdalen. The tour continues trough Vidjedalen valley to Øvre Dørålseter (1050 m.a.s.l). Here we can enjoy the breathtaking view of the massive peaks of Rondane. Self-service at Øvre Dørålseter. 

Day 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu, approx. 15 km, approx 5 hours. 
The tour continue southwards, through the valley Bergedalen, passing Bergedalstjønnen (1233 m.a.s.l). We cross the lake Rondevatnet to Rondvassbu(1173 m.a.s.l.), where we stay for two nights.

Day 5: Rondvassbu - Bjørnhollia, (selfservice-hut) approx. 13 km, approx. 4-5 hours. 
From Rondvassbu we ski through the valley Illmanndalen, to Bjørnhollia lodge (914 m.a.s.l.). Self-service at Bjørnhollia. 

Day 6: Bjørnhollia - Eldåbu, (self-service hut) aprox. 17km, aprox 5-6h
Southwards to the valley Steindalen to the lakes Indre and Fremre Vulutjønn. Gentle downhill to Eldåbu(1005moh).  

Day 7: Eldåbu - Spidsbergeseter aprox. 14km, aprox 4-5h - Oslo
We ski from Eldåbu to Spidsbergeseter(950m.a.s.l.). Bus at 15.30 from Spidsbergeseter to Ringebu. Departure by train from Ringebu at 17.09 to Oslo Central Station, arrival 20.04 (arrival Oslo Airport Gardermoen at 19.33).

Please note that the program is subject to alteration.

Prices: 

NOK 5 916,- from Hjerkinn/to Ringebu
NOK 7 277,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The maps Rondane Nord 1:50 000 and Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Midtvinter i Rondane

Denne turen tar deg gjennom Rondane, et spennende fjellområde med dype daler, åpne vidder og mektige topper. Trofaste veivisere i godvær er topper som Rondslottet, Veslesmeden, Storronden og Sølnkletten. Denne ...

Kontaktinformasjon: