MASSIV I+II - Breheimen/Jotunheimen (vinter) MASSIV I + II - Breheimen/Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
17. mars kl. 08:00
Til dato
23. mars
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Massiv
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Nørdstedalseter , Skogadalsbøen , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen, Jotunheimen (se kart)
Turkode
11595
Dette arrangementet er over!

"MASSIV - Breheimen/Jotunheimen" er etappe I og II av fire etapper for å gjennomføre ruta "MASSIV".  Med turleder sklir vi gjennom ville Breheimen og Jotunheimen. Vel framme på Tyin kan vi være svært fornøyd over å ha gjennomført denne spenstige og vakre MASSIV-skituren.

Program:

Dag 1: Ankomst Sota Sæter (745 moh)
Oppmøte Oslo S. Tog fra Oslo kl. 08.02 til Otta, ankomst kl 11.27. Med ekstrabuss fra Otta kl 12.00 til Sota Sæter, ankomst ca kl 14.30. Det blir velkomst og informasjonsmøte om turen i sin helhet og litt mer detaljert om neste dag. I løpet av kvelden nyter vi en deilig middag sammen før vi legger oss til å sove. Sekken er selvsagt ferdig pakket for tidlig start neste dag.

Dag 2: Sota Sæter - Nørdstedalseter (937 moh), ca 24 km/8 timer
Vi står opp tidlig og nyter frokosten på Sota Sæter før vi starter på stigningen mot Fortundalsbreen og videre mot Nørdstedalseter. Niste har vi smurt med oss fra frokostbuffeten. Bakkene opp fra Sota til Fortundalsbreen er de lengste på hele ruta. Ca 860 høydemetre får vi tilbakelagt i dag, men vi går rolig og jevnt slik at ingen går tomme for krefter. På slutten av dagen belønnes vi med litt nedover. Vi spiser middag på Nørdstedalseter før vi legger oss til å sove, fornøyde med å være i gang med MASSIV. Dagsturens høyeste punkt er på ca 1.607 moh  Se UT.no for rutebeskrivelse.

Dag 3: Nørdstedalseter - Sognefjellshytta (1.400 moh), ca 25 km/9 timer
Etter frokost og påfølgende matpakkesmøring, spenner vi på skiene, kaster sekken på ryggen og legger i vei mot Jotunheimen, inn mot de vakre fjellene som strekker seg høyest mot himmelen i Norge. Vi får stigning på denne etappen også, men det er knappe 200 færre av dem i dag. Sognefjellshytta ligger vakkert til midt mellom øst og vest inntil Sognefjellsveien som er Nord-Europas høyeste fjellovergang. Hytta ligger på toppen av Sognefjellet, 1.400 moh. Skiturens høyeste punkt i dag er på 1.605 moh. Se UT.no for rutebeskrivelse

Dag 4: Sognefjellshytta - Skogadalsbøen, (833 moh) ca 15 km/5 timer
Dagens etappe går utover, nedover og sørover til Skogadalsbøen som ligger på 833 moh. Så idag blir det mange høydemetere nedover.

Dag 5: Opphold Skogadalsbøen
Denne dagen kan brukes til hviledag . I samråd med turleder og resten av gruppa vil det bli mulighet for en fin skitur også denne dagen.

Dag 6: Skogadalsbøen - Fondsbu (1.065 moh), ca 24 km/9 timer
Vi våkner opp øverst i ville Utladalen og vet vi skal bevege oss oppover, østover og innover mellom steile fjelltopper og spennende daler. På Urdadalsbandet (ca 1420 moh) - som også er dagens høyeste punkt - åpner nok et spennede landskap seg for oss. Mellom mektige Uranostinden og Falketind sklir vi videre helt fram til Fondsbu som ligger ved store, hvite Bygdin.  

Dag 7: Fondsbu - Tyin (ca 1.080 moh) - hjemreise, ca 21 km/6 timer 
Dagen starter lett om været er fint og vi går noen kilometer i sporene til tråkkebilen. Deretter tar vi av inn på Tyinvannet. Dårlig sikt og vind på Tyinvannet kan forvandle denne lette etappe til å føles som en polferd. Med helt annet vær skulle vi ønske turen aldri tok slutt. Buss fra Tyin kl 17.30 via Fagernes til Oslo Bussterminal, ankomst kl 21.58.

Med forbehold om endring i programmet!
 

OM MASSIV

MASSIV - hele ruta fra Sota Sæter i Breheimen til Haukeliseter på Hardangervidda - er omkring 350 km lang. DNT Oslo og Omegn arrangerer MASSIV fordelt på 3 fellesturer vinter; MASSIV I + II Breheimen/Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen og MASSIV IV Hardangervidda.

Les mer om MASSIV.

"MASSIV I+II Breheimen/Jotunheimen" går fra hytte til hytte og gruppen forflytter seg til nytt turmål hver dag - kun èn hviledag. Vinterstid kan føreforhold og vær være vekslende og tildels krevende. Med lange etapper og tildels enkle overnattingssteder er dette en fantastisk fin tur, men også svært krevende. Deltakerne må være vant til å gå på ski i fjellet med sekk på ryggen.

Generell informasjon:

Pris DNT-medlemmer: 
kr 7.277,- på Sota/av Tyin
Kr 8.803,- på Oslo S/av Oslo bussterminal

Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 
På Nørdstedalseter får gruppen sove samlet på den hyggelige sovesalen.

Husk stor matpakke på reisen til fjells.

Gradering av turen: rød/svart
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Breheimen, Turkart Årdal og Jotunheimen vest,  1: 50 000   Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

 

"MASSIV - Breheimen / Jotunheimen" are stage I and II of the four stages of "MASSIV". With guide we ski through Breheimen and Jotunheimen. Reaching Tyin we can be very happy to have completed this beautiful MASSIV-skiing trip.


Program:

Day 1: Arrival Sota Sæter (745 meters)
We meet at Oslo Central station. From Oslo with train at 08.02 to Otta, arriving 11:27. Extra Transport from Otta 12:00 to Sota Seter, arriving aprox.14:30. There will be an information meeting about the trip and about the next day. During the evening we enjoy a delicious dinner together before we exited put us to sleep.

Day 2: Sota Seter -
Nørdstedalseter (937 meters), approximately 24 km/ 8 hours
We stand up early to enjoy a breakfast at Sota Sæter before we continues towards Fortundalsbreen and Nørdstedalseter. Approximately 860 altiotude metres rise this day At the end of the day we are rewarded with little down. We eat dinner at Nørdstedalseter before we go to sleep. The highest point today is approximately 1607 m.
See UT.no for route description.

Day 3: Nørdstedalseter -
Sognefjellhytta (1,400 m), about 25 km/9 hours
After breakfast we head towards Jotunheimen, towards the beautiful mountains stretching highest in Norway. There are som altitude metres to climb this day too up to the hut located at Sognefjellet, 1400 metres above sea level. Sognefjellhytta is beautifully situated between east and west next to the Sognefjell road that is Northern Europe's highest mountain pass. The highest point today is at 1605 m.
See UT.no for route description

Day 4: Sognefjellhytta - Skogadalsbøen, (833 m) about 15 km/5 hours
Today's trip to Skogadalsbøen located at 833 m. So today there will be many altitude meters down.

Day 5: Stay Skogadalsbøen
This day can be used to rest. There will also be an opporunity for a nice ski tour this day.

Day 6: Skogadalsbøen -
Fondsbu (1065 m), about 24 km/9 hours
We wake up in Utladalen and know we will move upward, eastward and inland between steep mountains and exciting valleys. On Urdadalsbandet (about 1420 m) - which is also today's highest point - opens another exciting landscape for us. Between mighty Uranostind and Falketind we continue to Fondsbu which is located next to large, white Bygdin.

Day 7: Fondsbu - Tyin (about 1080 m) - repatriation, about 21 km/6 hours
The day starts out easy if the weather is nice and we walk a few kilometres in ski tracks before we cross the huge lake, Tyin. We end on Tyin where we get the bus back 17:30 via Fagernes to Oslo Bus Terminal, arr. 21.58.


Subject to change in the program!

ABOUT  MASSIV

MASSIV - the whole route from Sota Sæter in Breheimen to Haukeliseter Hardangervidda - is about 350 km long. The Norwegian Trekking Association arranges MASSIVE on 3 tours in the winter; MASSIV I + II Breheimen / Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen and MASSIV IV Hardangervidda.

 

Generel information:

Prices:
DNT members: NOK 7.277 ,- from Sota/to Tyin
DNT member: NOK 8.803,- from Oslo centralstation/to Oslo busstation
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch / filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

At Nørdstedalseter the group will sleep in the nice sleepingdorm.

Tour grading: red/black
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Map and route descriptions
The maps Turkart "Breheimen" and "Jotunheimen Vest"  1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.
Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information

 
 

MASSIV I+II - Breheimen/Jotunheimen (vinter)

"MASSIV - Breheimen/Jotunheimen" er etappe I og II av fire etapper for å gjennomføre ruta "MASSIV".  Med turleder sklir vi gjennom ville Breheimen og Jotunheimen. Vel framme på Tyin kan vi være svært fornøyd ...

Kontaktinformasjon: