Rondanes Perler 55+ Highlights of Rondane 55+

Fellestur

Fra dato
12. mars kl. 08:02
Til dato
18. mars
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Seniorer
Turtyper
Fellestur, , Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Rondvassbu
Turområde
Rondane (se kart)
Turkode
11555
Dette arrangementet er over!

Turen tar deg inn i hjertet av Rondane og videre sørover til Venabygdsfjellet. Turen går i vakkert vinterlandskap med variert terreng og flere av Rondanes kjente topper passeres underveis. Overnatting vil bli på hotell, betjente- og selvbetjent DNT-hytter.

Denne turen er for de over 55+


Program:

Dag 1: Ankomst Høvringen Fjellstue - Smuksjøseter Fjellstue, ca 6 km, ca 2-3 t. 
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Avreise med Trondheimstoget Oslo S kl. 08.02 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl 08.28) til Otta, ankomst kl. 11.29. Videre med ekstrabuss til Høvringen fjellstue, ankomst ca kl. 12.15. På ski til Smuksjøseter Fjellstue (1130 moh). Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Dag 2: Smuksjøseter Fjellstue - Rondvassbu, ca 16 km, ca 5-6 t.
Fra Smuksjøseter via den gamle steinhytta til Peer Gynt. I åpent landskap går vi inn mot Rondvassbu (1173 moh) som ligger ved foten av Rondanes høyeste fjell.

Dag 3: Opphold Rondvassbu
Dagstur til en av toppene ved Rondvassbu eller hviledag.

Dag 4: Rondvassbu - Bjørnhollia, ca 13 km, ca 4-5t.
Fra Rondvassbu gjennom Illmanndalen til Bjørnhollia (914 moh).

Dag 5: Bjørnhollia - Eldåbu (selvbetjent), ca 16 km, ca 5-6t.
Fra Bjørnhollia og skrått opp på vestsiden av Blåkollen og ned i Steindalen ved Indre Vulutjønna, forbi hytta til Vulufjell fjellstyre og videre ned til Eldåbu i et flatt terreng (1005 moh).

Dag 6: Eldåbu - Venabu Fjellhotell, ca 18 km, ca 6t. 
Fra Eldåbu går vi ut på Trolløypa og videre ned til Venabu Fjellhotell (930 moh)

Dag 7: Avreise, Venabu Fjellhotell - Oslo
Avreise med hotellbuss fra Venabu kl 11.15 til Ringebu, ankomst ca. kl. 11.45. Tog fra Ringebu til Oslo S kl. 12.07 med ankomst Oslo S kl. 15.03 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 14.32).

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:

Pris:

Kr. 7 423,- fra Otta/til Ringebu eller
Kr. 8 630,-fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde blå/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Rondane Nord 1:50 000 og Turkart Rondane Sør 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

This tour starts at Høvringen in the western part of Rondane, continuing southwards and ending up in the Ringebu Mountains. Open plateaus, massive peaks, wilderness and magic light are all ingredients for a perfect winter tour. There are no steep ascents or descents unless you climb a peak when staying the extra night at Rondvassbu. Accommodation will be in DNT lodges, hotel and self-service cabins.

This tour is for those aged 55 or more. 

Day 1: Arrival Smuksjøseter Fjellstue, approx. 7 km, approx 2-3 hours. 
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find out which platform it is. Departure with the Trondheim train at 08.02 (departure Oslo Airport Gardermoen at 08.28) to Otta, arrival 11.33. The journey continue by bus to Høvringen fjellstue, arrival 12.15. On skis to Smuksjøseter Fjellstue (1130 m.a.s.l.)  Remember to take with you beverage and packet lunch.

Day 2: Smuksjøseter - Rondvassbu, approx. 16 km, approx 5-6 hours.
We ski from Smuksjøseter via the old stone hut of Peer Gynt on to Ljosåbua to Rondvassbu (1173 m.a.s.l). The lodge is situated at the foot of the spectacular 2000-meter peaks of Rondane. 

Day 3: Rondvassbu
Day trip from Rondvassbu to one of the peaks in the area or resting day.

Day 4: Rondvassbu - Bjørnhollia, approx. 13 km, approx 4-5 hours.
From Rondvassbu and down through Illmanndalen valley to Bjørnhollia lodge (914 m.a.s.l).

Day 5: Bjørnhollia - Eldåbu (Self-service cabin), approx. 16 km, approx 5-6 hours. 
The day starts by skiing up on the west side of the peak Blåkollen, before we descend down to lake Indre Vulutjønna. From here we pass a cabin owned by Vulufjell Fjellstyre and lake Fremre Vulutjønna, before we ski in soft terrain down to Eldåbu self-service cabin (1005 m.a.s.l).

Day 6: Eldåbu - Venabu fjellhotell, approx. 18 km, approx 6 hours. 
We follow the tracks of Trolløypa, direction south. The terrain is soft with small ups and downs all the way to Venabu Fjellhotell (930 m.a.s.l).

Day 7: Venabu Fjellhotell - Return to Oslo
Departure at 11.15 by hotel bus from Venabu to Ringebu, arrival 11.45. Train from Ringebu to Oslo Central Station at 12.07, arrival 15.03 (arrival Oslo Airport Gardermoen 14:32).

Please note that the program is subject to alteration.

Price

DNT members:
NOK 7 423,- from Otta / to Ringebu or
NOK 8 630,- from / to Oslo
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length blue/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The map Turkart Rondane Nord 1:50 000 and Turkart Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.
Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Rondanes Perler 55+

Turen tar deg inn i hjertet av Rondane og videre sørover til Venabygdsfjellet. Turen går i vakkert vinterlandskap med variert terreng og flere av Rondanes kjente topper passeres underveis. Overnatting ...

Kontaktinformasjon: