NF Metodekurs førstehjelp for friluftsliv

Kurs

Fra dato
24. september kl. 09:00
Til dato
25. september kl. 17:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Instruktørutdanning, Metodekurs
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)

Har du erfaring med og interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning, og samtidig et ønske om å lære opp andre i førstehjelp? Har du i tillegg bakgrunn som helsefagarbeider eller annen relevant utdannelseserfaring? Da bør du søke om plass til dette kurset.

Kurset er forbeholdt deltakere med godkjent pregodkjenning fra NF, tilsendt motivasjonsbrev til DNT og bekreftet plass.

Kursbeskrivelse

Norsk Fjellsportforums utdanningsstige innen førstehjelp for friluftsliv er for de som ønsker å utdanne seg til førstehjelpsinstruktør. Førstehjelpsinstruktør 1 er en sertifisert instruktør med fagkompetanse innen veiledning og førstehjelp for friluftsliv. Utdanningen består av tre moduler, metodekurs, assistentpraksis og veilederkurs

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent førstehjelpsinstruktør, i henhold til NFs nasjonal standard. Kurset kvalifiserer deg til å kunne gjennomføre assistentpraksis og søke om opptak til veilederkurs.

Formål

Metodekursets formål er å heve førstehjelpskompetansen til hver enkelt instruktørkandidat, sikre kunnskapsbasert praksis og i felleskap enes om hvilke praktiske metoder som kan anvendes i undervisning av NF førstehjelp for friluftsliv. Videre skal kandidaten utvikle kunnskap om læring og undervisning innen førstehjelp for friluftsliv.

Du finner mer informasjon under punkt 3.4.1 om kursinnhold i Nasjonal Standard kursbeskrivelse og temalister for metodekurs.

Gjennomført metodekurs gir ingen kvalifisering som førstehjelpsinstruktør, men gir anledning til å gjennomføre assistentpraksisen som er nødvendig for å bli tatt opp på veilederkurs førstehjelp.

Forkunnskaper/opptakskrav

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
  • Gjennomført grunnkurs førstehjelp for friluftsliv eller inneha tilsvarende kompetanse.
  • Selvstendig erfaring fra pasientbehandling innen helse, forsvar, redningstjeneste eller tilsvarende. Søker bør ha ervervet erfaring over tid.
  • Solide ferdigheter i friluftsliv sommer og vinter, med minst 10 overnattinger utendørs.

Kursgjennomføring

Kurset vil bli gjennomført som to dagsarrangementer uten overnatting på egnet kurssted i Oslo-området.

Metodekurset har fokus på læring gjennom praksis, refleksjon og veiledning. Teoretiske momenter undervises i tilknytning til praktisk gjennomføring der det naturlig passer inn, slik at det er en tydelig sammenheng mellom teori og praksis. Deltakerne har en aktiv rolle i kurset med forhåndstildelte oppgaver tilknyttet læringsmålene for kurset. 

Søknadsprosess

Søknadsfrist er snarest. Prøv å få sendt avgårde søknad om pregodkjenning til NF før sommerferien starter. Link til søknadsskjemaer hos brattkompetanse. Behandlingstid hos førstehjelpskomiteen i NF er inntil 4 uker. Frist påmelding til kurs er ca 14 dager før kursstart.

Motivasjonsbrev til DNT kan sendes fortløpende. Link til motivasjonsbrev. Dersom du melder interesse vil vi kalle deg inn til et møte rett etter sommerferien hvor du kan få mer informasjon om kursene og prosessen videre.

Før deltakelse på metodekurs førstehjelp skal NF vurdere om søkeren oppfyller opptakskravene. Deltakeren må i god tid før kurs sende inn søknad gjennom brattkompetanse.no. I søknaden må søkeren sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søkeren tilfredsstiller opptakskravene, utsteder NF et bevis på dette (pregodkjenning) som søker fremlegger for NF-arrangøren (her: DNT Oslo) som arrangerer det aktuelle instruktørkurset søker ønsker å delta på. Alle søknader og vedlegg lastes opp i søknadsportalen til brattkompetanse. Husk å vær nøye med utfyllingen - da tar din søknadsbehandling kortere tid.

Ved spørsmål om søknad, ta kontakt med Norsk Fjellsportforum

Deretter er det løpende oppmelding til kurs ved godkjente søknader og ledig plass. DNT Oslo ønsker å prioritere søkere som har ønske og motivasjon for å bidra frivillig som førstehjelpinstruktør etter endt utdannelse. Les mer om dette under "Annen informasjon". Du kan også søke etter søknadsfristen og får da plass om du er kvalifisert og det fremdeles er ledige plasser. Send ønske om plass til kurs, motivasjonsbrev og pregodkjenning til DNT Oslo og Omegn, avdeling Frivillighet og Organisasjon, frivillig.oslo@dnt.no

Annen informasjon

Vi i DNT Oslo håper å fylle hele dette kurset med motiverte, engasjerte og dyktige personer som har lyst til å være med å bidra til å utdanne DNT Oslo sine mange frivillige i førstehjelp. DNT tilbyr å dekke hele utdannelsen for deg som ønsker å bidra som frivillig instruktør etter endt utdannelse. Vi vil prioritere disse søkerne, og vil også legge til rette for videre utdanningsløp med assistentpraksis på grunnkurs og veilederkurs i løpet av høsten 2022. 

Totalt må man være bevisst på og villig til å holde av totalt 6 fulle kursdager a'8 timer i løpet av høsten til metodekurs, assistentpraksis på grunnkurs og veilederkurs. 

Mer informasjon om veilederkurs finner du her.

Dette kurset koster i utgangspunktet 3500 kr. Dette er prisen for deltakere som ikke har tilknytning til DNT fra tidligere, som kan ha egne firmaer/enkeltmannsforetak og/eller har motivasjon for å bruke utdannelsen for å skaffe seg selv lønnet arbeid. Prisen for kurset vil da bli fakturert ved påmelding til kurset.

Deltakerbrev med konkret informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i Oslo-området vil bli sendt ut til påmeldte deltakere fra kursleder cirka 2 uker før kursstart.

Deltakerne må selv ordne med transport til kurssted og egen mat til kursets gjennomføring.

Maks antall deltakere: 12 (pluss to instruktører)

Vilkår for deltakelse

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i Vilkår for deltakelse.

 

Velkommen som søker på instruktørkurs!

NF Metodekurs førstehjelp for friluftsliv

Har du erfaring med og interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning, og samtidig et ønske om å lære opp andre i førstehjelp? Har du i tillegg bakgrunn som helsefagarbeider eller annen ...

Kontaktinformasjon: