Internasjonal søndagstur - Tur til Puttåsen

Dette arrangementet er over!

SEE ENGLISH BELOW

Turbeskrivelse

Turen går fra Trosterud T-bane, gjennom blokkbebyggelsen på Trosterud og til bommen bak Lutvann skole. Der følger gruppen turveien til badeplassen ved Lutvann.  Denne delen av turen er 1 km og er relativ flat. Fra Lutvann følger vi blåmerket sti, 1,5 km til Lauvtjern. Mesteparten av denne strekningen går i motbakke. Ved Lauvtjern spiser vi. Fra Lauvtjern går turen videre 2 km på blåmerket sti over Puttåsen og til Grønlihytta. Turen opp fra Lauvtjern til Puttåsen går i motbakke. Nedstigningen fra Puttåsen til Grønlihytta er ett sted bratt, og dersom man ikke er forsiktig kan man skli og falle, særlig om det har regner/er vått i terrenget. Fra Grønlihytta følger vi blåmerket sti 750 meter til lysløypa, denne følges 500 meter i retning Lindeberg. Vi går så et par hundre meter langs Tvetenveien til parkeringsplassen og deretter siste 1250 meterne på tursti tilbake til Trosterud T-banestasjon. Fra Grønlihytta og til Trosterud går turen i relativt flatt terreng. Turen estimeres til å ta 3-4 timer. Man må ha tursko/joggesko med godt grep. Vi planlegger ikke grilling eller å tenne opp bål pga brannfaren dette medfører.

Oppmøte
Vi møtes klokken 11:00 utenfor inngangen til Trosterud T-banestasjon, se etter turledere i røde vester.

Transport
Det finnes flere kollektivmuligheter til Trosterud, blant annet t-banen linje 2. Se www.ruter.no for mer informasjon om din reise. Du må ha billett for sone 1 for denne turen. 

Utstyr
Ta med deg klær etter vær, matpakke og noe å drikke. Ta også med noe å sitte på og noen varme klær til å ha på i pausen om det er kjølig. Det er lurt å ha på seg sko med godt grep på denne turen i og med at det kan være glatte partier underveis.

Om internasjonale turer i Oslo
Vi er en gjeng frivillige turledere i DNT Oslo og Omegn som sammen planlegger og gjennomfører ulike turer og aktiviteter i rundt om i Oslo-området. Turene går gjerne på stier og grusveier til ulike steder i skogen eller ved sjøen. Vi arrangerer blant annet søndagsturer en eller flere ganger i måneden, hytteturer og ulike tematurer. Noen ganger går turene innom et serveringssted/kafé der det er mulig å kjøpe noe å spise og drikke, og noen ganger spiser vi medbragt mat og drikke ute, og fyrer kanskje et bål. Søndagsturene varer 3-4 timer og går til fots hele året (ikke ski). Når det er glatt anbefaler vi brodder, piggsko og/eller staver. Alle betaler selv for transport, og det er gratis deltakelse og åpent for alle. Noen av turene passer for familier, mens andre er kun for voksne.

Følg oss gjerne på Facebook og sjekk gjerne ut våre nettsider for mer informasjon og program.

Velkommen med på tur!

___________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Description
This hike goes from Trosterud subway station, through the blocks at Trosterud and to the gate behind Lutvann school. We'll follow the path to Lutvann beach. This part of the hike is 1 km and is relatively flat. From Lutvann we'll follow the path for 1,5 km to Lauvtjern. Most of this path goes upwards. By Lauvtjern we'll have a break and eat lunch. From Lauvtjern the hike goes 2 km on a path over Puttåsen (the peak) to Grønlihytta (a hut). The hike up from Lauvtjern to Puttåsen goes upwards, and on the way down to Grønlihytta there one especially steep place. If you are not carefull you can slide down, especially if it's rainy og wet terrain. From Grønlihytta we'll follow the path 750 meters to the gravel road, and we'll follow this 500 meters going towards Lindeberg. After a few hundred meters along Tvetenveien to the parking lot, it's 1250 meters on a patk back to Trosterud subway station. From Grønlihytta to Trosterud the terrain is relatively flat. The hike is estimated to be 3-4 hours, and it's important to use shoes with a good grip. We will not barbeque or light a fire on this hike because of the fire hazard this can cause.

Where to meet
We'll meet at 11:00 AM outside the entrance to Trosterud subway station, look for guides in red vests. 

Transportation
There's several possibilities for public transportation to Trosterud, for example subway line 2. Check www.ruter.no for more information. Please note that you need a ticket for zone 1 for this hike. 

What to bring
Bring clothes according to the weather forecast, something to eat and something to drink. Bring something to sit on and warm clothes for the break if it's chilly. It's recommended to bring shoes with a good grip because of possible slippery parts along the way. 

Follow us on Facebook og check out our web pages for more information and program.

Welcome!

Kontaktinformasjon:

  • Signe Marie Øye
  • Tlf. 90649966