Sommerstart gjennom Langsua The Jotunheim trail through Langsua

Fellestur

Fra dato
22. juni kl. 14:02
Til dato
28. juni
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetur, Fjelltur, Turkatalog2020
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Langsua (Huldreheimen) (se kart)
Turkode
12689

Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med furumo, bjørkelier, flyer og topper. Her er det frodig også høyt til fjells. Turen begynner i mykt seterfjellandskap ved den betjente DNT-hytta Liomseter og avsluttes ved storslagne Gjende. Selvbetjeningshyttene på turen er enkle, sjarmerende og velholdt. Langsua er verdt å bli kjent med!

Turen går fra Gausdal med blikket vendt mot Jotunheimen. Vi kommer stadig nærmere de bratte fjell og står ved turens slutt ved foten av den fantastiske Besseggen. Vi bor på like mange betjente hytter som selvbetjente og opplever bredden i DNTs fantastiske tilbud. Selvbetjeninsghyttene er små perler i seg selv ved at de er enkle og primitive. Her kommer tett på natur og dyreliv. Fyre og hente vann må vi gjøre selv. En primitivt hytteliv som våre moderne kropper har svært godt av. Seterlandskapet i Langsua er vakkert og terrenget er lettgådd og fint. I Langsua er det også flere små statsalmenningshytter som er fine å raste i, hvis det skulle bli en dag med rufsevær. Men som regel er været godt i juni og terrenget er frodig og vakkert.  


Program:

Dag 1 Ankomst Liomseter (915 moh)
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen ca 20 minutter før avreise. Trondheimstoget går kl. 14.02 til Lillehammer. Videre med ekstrabuss kl. 16.10 til Liomseter. Vi nyter en god middag før vi legger ut på langtur neste dag. Om kvelden blir det informasjon om turen og dagsetappene.

Dag 2 Liomseter - Storkvolvbua, selvbetjent (1.200 moh), ca 16 km/5 timer
Nordover i åpent og lett fjellterreng til Storkvolvbua. Nyt det åpne landskapet og den fantastiske utsikten over Langsua fra denne hytta.

Dag 3 Storkvolvbua - Storhøliseter, selvbetjent (980 moh), ca 14 km/4 timer
Vi fortsetter nordover på Jotunheimstien til den gamle seteren Storhøliseter. Kanskje noen vil ta en kveldstur til Storhøpiggen. Eller bare nyte en kaffekopp til solnedgangen i hytteveggen.

Dag 4 Storhøliseter - Oskampen, selvbetjent (1.175 moh), ca 13 km/4 timer
Vestover i åpent og lett terreng til Oskampen. Her er terrenget noe tøffere og vi merker at vi stadig beveger oss Jotunheimens mer steinete landskap. Kanskje møter vi på rypekull eller Villrein. 

Dag 5 Oskampen - Sikkilsdalseter(1.006 moh), ca 11 km/4 timer
Flott tur mot vakre Sikkilsdalseter, en nydelig seter fra 1700-tallet som fortsatt har mye av den gamle sjermen i seg. Sikkilsdalen er kanskje mest kjent for de årlige hestslippene, men turisttraffikken går helt tilbake til midten av 1800 tallet, da engelskmannen Lord Bamford eide dalen. Han fikk Sjur Sande fra Vågå som forpakter og kjentmann. Sjur bosatte seg med familien i Sikkilsdalen i 1868 og setra har siden vært forpaktet av Sandefamilien. Hesteslippet bruker å være i slutten av juni. 

Dag 6 Sikkilsdalseter - Gjendesheim(994 moh), ca 17 km/6 timer (over Sikkilsdalshø)
Ut fra værforhold vil vi enten velge ruten som går bratt opp på ryggen mellom Sikilsdalshornet og Sikkilsdalshø (1.778 moh) og ned til Gjendesheim, ca 6 timer, eller den alternative ruten langs Sikkilsdalsvatnet, ca 5 timer. Nå er vi ved turen smål og vi skal ikke begi oss opp de bratte fjellene i Jotunheimen. Gjendesheim tar i mot oss med grønne Gjend i sikte og 3-retters avslutningsmiddag.

Dag 7 Hjemreise fra Gjendesheim
Avreise med Valdresekspressen (buss) Fra Gjendesheim kl.10.00 via Fagernes til Oslo.
Ankomst Oslo bussterminal kl 14:52.

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon

Pris:  
Kr. 7 320,- fra Lillehammer/til Gjendesheim
Kr. 8 179,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder(e), alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.
NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brødDet er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Maks antall deltagere: 12 (pluss 2 turledere)

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turenlengde Blå/terreng blå 

Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Kart 1:50000: Topo 3000 Langsua nasjonalpark og Turkart Beitostølen. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:

Liomseter
Storkvolvbua
Storhøiliseter
Oskampen
Sikkilsdalseter
Gjendesheim

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.


Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

Tips! Turen avslutter ved den fantastsiek Bessegen. Det er ikke lagt opp til at denne turen skal gå denne turen. Grupps reiser hjem etter frokost på Gjendesheim. Hvis noen likevel skulle øsnke å gå besseggen på genhånd, må turen bestilles uten reise. Da er det bare å ta Valdresekspressen hjem på egenhånd. Valdreseksprssen har plassgaranti og man trenger ikke forhåndsbooke. Hør ev. i resepsjonen på Gjendesheim om rutetider eller sjekk linken over.   

 

Jotunheimstien is the trail going from Oslo to Gjendesheim. We have chosen the most spectacular part of this route. Great variations and charming cabins are distinctive for this hike. Liomseter is the starting point in Langsua. Along the route we will stay in small, charming self-service cabins. Gjendesheim in Jotunheimen will be the final stop, where we can enjoy the view of the Jotunheimen mountains and the wonderful blue Lake Gjende.

Program: 

Day 1: Arrival Liomseter (915 m.a.s.l.)
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Lillehammer, 14:02. By bus from Lillehammer, 16:10 to Liomseter. 

Day 2: Liomseter - Storkvolvbua (1200 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox. 16 km/5 hrs.
North into easy terrain to Storkvolvbua. 

Day 3: Storkvolvbua - Storhøliseter (980 m.a.s.l.) (self-service cabin), aprox. 14 km/4 hrs.
We follow the trail Jotunheimstien to the old mountain farm Storhøliseter. 

Day 4: Storhøliseter -Oskampen (1175 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox 13 km/4 hrs.
We travel west in easy terrain towards Oskampen.

Day 5: Oskampen - Sikkilsdalseter (1006 m.a.s.l.), aprox. 11 km/4 hrs.
Open and easy terrain to Sikkilsdalseter. 

Day 6: Sikkilsdalseter - Gjendesheim (994 m.a.s.l.), aprox 17 km/6 hrs.
Two possible routes, depending on the weather. The trail over the ridge between Sikkilsdalshornet and Sikkidalshø (1778 m.a.s.l.) and down to Gjendesheim, 6 hrs. Or follow the trail alongside the lake Sikkilsdalsvatnet. We enjoy a 3-course dinner the last evening together at Gjendesheim. 

Day 7: Departure from Gjendesheim
Departure by bus 10.00 from Gjendesheim, Valdresekspressen, through Fagernes to Oslo Bus Terminal, arrival 14.52. 

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 

NOK 7 320 ,- from Lillehammer/to Gjendesheim
NOK 8 179,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Number og participants: 12 ppl.

Please read more about the cabins here:

Liomseter
Storkvolvbua
Storhøiliseter
Oskampen
Sikkilsdalseter
Gjendesheim

Tour grading: Blue
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The maps 1:50000: Topo 3000 Langsua nasjonalpark and Turkart Beitostølen.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Sommerstart gjennom Langsua

Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med furumo, bjørkelier, flyer og topper. Her er det frodig også høyt til fjells. Turen begynner i mykt seterfjellandskap ved den betjente DNT-hytta Liomseter og avsluttes ...

Kontaktinformasjon: