Jotunheimen Vest Jotunheimen West

Fellestur

Fra dato
28. juli 2020 kl. 08:25
Til dato
2. august 2020
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Jotunheimen, Fannaråken, Hyttetilhytte, Fjelltur, Guided Tur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fannaråkhytta , Skogadalsbøen
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
12644
Dette arrangementet er over!

Vilt og vakkert – steile fjell og grønne daler. Her får Jotunheimen vist sitt mangfold av natur.

Det er først og fremst variasjonene som gjør Vest-Jotunheimen så fascinerende. Det blir turer på bre og overnatting på Norges høyestbeliggende betjente hytte; Fannaråkhytta (2068 moh). Ferden ned i den ville Utladalen fører oss til perlen av en DNT-hytte, Skogadalsbøen. 

Velkommen på tur i vakre Jotunheimen!

Program:

Dag 1: Ankomst Sognefjellshytta (1440 moh)
Oppmøte på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Valdresekspressen fra Oslo S kl. 08.35 til Lom, ankomst 14:40. Guidet omvisning på Norsk Fjellmuseum i Lom. Museet har en ny utstilling, "Bergtatt", som tar for seg blant annet DNT's historie i Jotunheimen, fjellturismen, fjellhistorien og mere. Videre med buss til Sognefjellshytta, ankomst kl.17.30. 

Dag 2: Sognefjellshytta- Fannaråken (2065 moh), ca 10 km/ 5-6 timer
På turen til Fannaråkhytta får du både med deg en bretur og besøk på DNTs høyest liggende hytte. Fannaråkbreen er dekket av snø, men under overflaten beveger ismassene seg, slik at det er nødvendig å gå i tau med fører. Dette er litt utfordrende for deg med høydeskrekk, men førerne er trygge og behjelpelige. Så er det bare å håpe på godvær når turen går videre oppover på den bare fjellryggen til Fannaråkhytta – herfra er utsikten helt rå i godvær. Man ser rett over til Skagastølsryggen med Store Skagastølstind som den høyeste toppen.

Dag 3: Fannaråken- Skogadalsbøen (833 moh), ca. 12 km/ 5-6 timer 
Bratt ned fra Fannaråken på sørsiden av breen. Videre ned gjennom Keiserpasset til Skogadalsbøen. Total 1200 høydemetre nedover, mesteparten på stein.

Dag 4: Skogadalsbøen - Olavsbu (selvbetjent, 1440 moh), ca. 17-19 km/ 6-7 timer
Vi avgjør kvelden i forveien om vi går Skogadalen eller Raudddalen til Olavsbu . Stiene møtes ved Raudalsvatnet og inn til Olavsbu (1440 moh.).

Dag 5: Olavsbu - Leirvassbu (1400 moh), ca 10 km/ 3-4 timer
Vi går fra Olavsbu over Rauddalsbandet, og videre forbi nedre og øvre Høgvagltjønnen. Vi ankommer Leirvassbu (1400 moh) og nyter et bedre måltid. 

Dag 6: Hjemreise til Oslo
Etter frokost reiser vi avgårde med buss kl. 09:30 fra Leirvassbu, ankomst Oslo kl. 16:55.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 7 170,- fra Sognefjellhytta/til Leirvassbu
Kr 8 165,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT. 

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dagen!

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Antall deltagere på turen: 12 (2 turledere)

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen vest 1:50.000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:
Sognefjellshytta
Fannaråkhytta
Skogadalsbøen
Olavsbu

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

Wild and beautiful Jotunheimen. We will experience the diverse nature that Jotunheimen has to offer.

What makes this area so beautiful is the wonderful variations. We will cross the glacier Fannaråkbreen and spend a night at Norway's highest staffed cabin, Fannaråkhytta (2065 m.a.s.l.). The trail down to the valley Utladalen, will lead us to the wonderful DNT-cabin Skogedalsbøen.

PROGRAM

Day 1: Arrival Sognefjellshytta (1400 masl)
Meeting point by the platform at the Oslo bus terminal 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by bus 08:35, Valdresekspressen to Lom, arrival 14:40. Visit of the Norwegian Mountain Museum in Lom. Shuttle bus to Sognefjellshytta, arrival 17:30.

Day 2: Sognefjellshytta- Fannråken (2065 masl), approx. 10 km/ 5-6 hours
We will cross the glacier Fannaråkbreen, with a guide who will bring us safe over the glacier. For those who are afraid of heights it can be challenging, but the guides are safe and helpful. The hike continues over the ridge to Fannaråkhytta, which is Norway's highest staffed cabin. On clear days we can enjoy the wonderful towards Skagastølsryggen with Store Skagastøltind as the highest peak. 

Day 3: Fannaråken - Skogadalsbøen (833 masl), approx. 13 km/ 5 hours
Steep down from Fannaråkhytta. Further on through Keiserpasset and Skogadalsbøen. Scree and rocky terrain. 

Day 4: Skogadalsbøen - Olavsbu (self-service cabin, 1440 masl), approx. 17-19 km/ 6-7 hours
The night before we decide which one out of two possible routes alternatives, either through Skogadalen or Rauddalen to Olavsbu. The trails meet at Raudalsvatnet before the last part of the hike to Olavsbu.

Day 5: Olavsbu - Leirvassbu (1400 masl), approx. 10 km/ 3-4 hours
From Olavsbu we hike over Rauddalsbandet, we pass the lakes nedre and øvre Høgvagltjønna. Arrival Leirvassbu, where we enjoy a nice, last meal together. 

Day 6: Return to Oslo
Departure by bus at 09:30 from Leirvassbu, arrival Oslo at 16:55. 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, trails and other conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices:
NOK 7.170,- from Sognefjellhytta/to Leirvassbu
NOK 8.165,- from /to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

Maximum participants: 12 ppl.

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Vest 1:50 000 .
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purchase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Jotunheimen Vest

Vilt og vakkert – steile fjell og grønne daler. Her får Jotunheimen vist sitt mangfold av natur. Det er først og fremst variasjonene som gjør Vest-Jotunheimen så fascinerende. Det blir turer på ...

Kontaktinformasjon: