Mot Rondane Rondane ahead

Fellestur

Fra dato
14. juli kl. 08:02
Til dato
19. juli
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fottur, Hyttetilhytte, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Rondvassbu
Turområde
Alvdal Vestfjell , Lillehammer-Rondane (se kart)
Turkode
12619

Alvdal Vestfjell og Rondane i èn pakke! En smakfull tur med nydelige stier, god variasjon av vakker bjørkeskog og høye 2000-meter-topper.

En fin kombinasjon av to vakre fjellområder som også byr på fem koselige hytter med hvert sitt særpreg , og som setter stemningen etter endte dagsturer.

Program:

Dag 1: Ankomst Storgrytdalseter (selvbetj.) (850 moh), fra Atnsjøen, ca. 12 km/ 4 timer 
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med toget kl. 08.02 til Ringebu, videre reise med buss kl. 11.05 til Atnsjøen, ankomst ca kl. 12:10. Vi følger stien, opp gjennom skogen og over høyden, ned til selvbetjente Storgrytdalseter hvor vi overnatter. En nydelig setervoll som frister til å ta med kaffekoppen ut både kveld og morgen. Husk å ta med mat og drikke på reisen til første turdag.

Dag 2: Storgrytdalseter - Korsberghytta ((selvbetj) 1250 moh), ca 10 km/ 3-4 timer
Vi følger Kvislåbekken i slak oppoverbakke. Vi kan skue over til Sølnsjøkrabbane og Sølnsjøhøa på vei til Korsberghytta. Hytta ligger høyt og gir følelsen av å virkelig være i høyfjellet. Kanskje et bad frister her oppe?

Dag 3: Korsberghytta - Breisjøseter (955 moh), ca 13 km/ 4-5 timer
Dagen starter i retning nord, før vi sakte men sikkert vender retningen sørvestover mot Store Sølnkletten og Breisjøseter. En nydelig tur der vi ender opp på sjarmerende Breisjøseter. Hytta er privat og har alltid vært et populært mål for lokalbefolkningen, barnefamilier, hundekjørere og andre fjellglade vandrere. Her vil dere trives.

Dag 4: Breisjøseter - Bjørnhollia (895 moh), ca 21 km/ 7 timer.
Vi får servert en god frokost og pakker sekkene før avmarsj. Opp til foten av Breidsjøkinna, og innover mot gravskardet. Vi går øst for Straumbukampen, og ned til Straumbu. Videre opp åpen og fin bjørk- og furuskog med Rondanes topper midt i mot. Bjørnhollia er viden kjent for sin lune atmosfære og deilige mat. Denne er etappen er såpass lang at den er gradert krevende (rød).

Dag 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1191 moh), ca 14 km/ca 5 timer
Vi går Illmanndalen til Rondvassbu, en slak og lettgått tur. Gruppens siste kveld sammen og vi ser fram til siste måltid med gjengen i fjellet for denne gang.

Dag 6: Rondvassbu - Spranget, ca 6 km/2 timer
Vi følger stien som går parallelt med grusveien til Spranget. Der står taxi og tar oss med ned til Otta. Deretter tog fra Otta stasjon kl 16.27 med ankomst Oslo S kl. 20.04.

Vi tar forbehold om endring i programmet! 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Gennerell informasjon:

Pris:
Kr. 5 300,- fra Ringebu/ til Otta
Kr. 6 547,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-

Turpakken inkluderer: Overnatting,  turleder og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brød.  Det er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Gradering av turen: blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 10 (pluss 1 turleder)

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Topo 3000 Alvdal Vestfjell 1: 50 000 og Turkart Rondane Sør 1:50 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Storgrytdalseter
Korsberghytta
Breisjøseter
Bjørnhollia

Rondvassbu

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

 

 

 

Alvdal Vestfjell and Rondane combined! A trip with nice trails and cozy cabins, a good variety of beautiful forests and 2000-meter peaks. Five cabins with their distinctive character. Look forward to join this trip.

Program:

Day 1: Arrival Storgrytdalseter (self-service cabin, 850 masl), from Lake Atna, about 12 km/ 4 hours
Meeting point at Oslo Central Station on the decline to the platform 20 minutes before departure. The platform will be on the board in the departure hall. Departure by train at. 08.02 to Ringebu, further travel by bus to Atnsjøen at 10.50, arrival approx. 12.00. We follow the trail to the Storgrytdalseter where we stay overnight. Remember to bring food and drink to the first day of your trip.

Day 2: Storgrytdalseter - Korsberghytta (self-service) (1250 masl), about 10 km/3-4 hours
We follow the Kvistlåbekken . We can see Sølnsjøkrabbane and Sølnsjøhøa on our way to Korsberghytta.

Day 3: Korsberghytta - Breisjøseter (955 masl), about 13 km/4-5hrs
The day starts in the direction North, before we slowly turn South towards Big Sølnkletten and Breisjøseter Touristcabin.

Day 4: Breisjøseter - Bjørnhollia (895 masl), about 21 km/7 hours.
We go east of Straumbukampen, and down to Straumbu. Open and nice forest with a great view to alle the summits in Rondane. Bjørnhollia is well known for its warm atmosphere and delicious food.

Day 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1173 masl), about 14 km/5 hours
We hike Illmanndalen to Rondvassbu, a nice and easy walk. Last mountain-dinner together at Rondvassbu.

Dag 6: Rondvassbu - Spranget, about 6 km/2 hours
We will follow the trail to Spranget. Taxi to Otta station. Train from Otta station at 16.27. Arrival Oslo Central Station at. 20.04.

We reserve the right to change the program!

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, etc. is not included in time spent on the trip.

General Information:

Price
Kr. 5 300,- from Ringebu/ to Otta
Kr. 6 547,- from/to Oslo.
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

Maximum participants on the trip: 10 ppl

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: Blue
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions:
The maps: Topo 3000 Alvdal Vestfjell 1: 50 000 and Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Read more about the cabins here:
Storgrytdalseter
Korsberghytta
Breisjøseter
Bjørnhollia

Rondvassbu

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Mot Rondane

Alvdal Vestfjell og Rondane i èn pakke! En smakfull tur med nydelige stier, god variasjon av vakker bjørkeskog og høye 2000-meter-topper. En fin kombinasjon av to vakre fjellområder som også ...

Kontaktinformasjon: