Avlyst DNT-buss Otta - Gjendesheim DNT Bus from Otta to Gjendesheim

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: Koronavirus

Ta DNT-buss til fjells - avganger tre helger i mars

DNT Oslo og Omegn setter opp busser fra Otta stasjon til Gjendesheim alle fredager og søndager i mars (fom 13.mars). Dette gjør vi for at du skal kunne komme deg enkelt og "grønt" til fjells. 

Det blir mulighet for korrespondanse med beltebil til Glitterheim på flere av avgangene. 

SE ALLE AVGANGSDATOER I RAMME PÅ HØYRE SIDE.

Bussen kjører fra Otta stasjon kl. 12.00

Stoppesteder:
Veoli                 - 13.00 (beltebil videre til Glitterheim - send plassbestilling til hytta.)
Hindseter         - 13.15
Bessheim         - 13.25
Gjendesheim   -  13.35

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de oppsatte ankomsttider er cirkatider. Ved ekstraordinære forhold kan det oppstå forsinkelser. DNT Oslo og Omegn fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle følger av forsinkelser.

Pris DNT-bussen:
DNT-medlemmer: kr 298,-
Ikke-medlemmer: kr 398,-  Bli medlem i DNT
Prisen inkluderer frakt av ski og bagasje/sekk (1 kolli pr pers + ski). Ingen rabatt for barn.

Hyttene:
Glitterheim
Gjendesheim

Generell informasjon og vilkår:
Billettene må kjøpes på nett minimum to virkedagerdager før avreise.  Ingen refusjon ved avbestilling.

Arrangøren kan innstille en bussrute hvis det oppstår uforutsette forhold.

Det er ikke tillatt å ta med hunder på bussen. 

Bussjåfør har passasjerliste. 
Hvis ledige plasser på Otta kan man bli med bussen. Sjåføren noterer navn, telefon og e-post. Reisen blir fakturert i ettertid.

Det er satt opp returbusser fra Gjendsheim fredager og søndager,  med mulighet for påstigning Bessheim, Hindsæter og Veoli (Glitterheim).

Klikk her for informasjon og bestilling av DNT-buss fra Gjendesheim til Otta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TIPS TIL TURER 

Gjendesheim holder dørene åpne fra 15.februar til 1.mai-helgen,  og da kan det være kjekt å vite at det er enkelt å ta seg en helgetur eller et ukesopphold. 

Glitterheim er betjent 13/3-13/4 og da settes det opp beltebil fra Veoli og inn til hytta (les mer om beltebiltransporten på nettsidene til hytta). Man kan benytte selvbetjeningshytta når betjent hytte er steng.

Turforslag 1:
Fredag: Tog til Otta. Buss til Gjendesheim. Middag og overnatting.
Lørdag: Skitur til Glitterheim 
Søndag: Skitur til Veoli. DNT-buss ca kl. 15 til Otta. Tog hjem.

Turforslag 2:
Fredag: Tog til Otta. Buss kl 12 fra Otta til Gjendesheim. En liten skitur rekker du før middag og overnatting. 
Lørdag: Dagstur i området. Her kan du gå både flatt, bratt og kupert. 
Søndag: En finfin skiopplevelse rekker du før bussen går til Otta kl. 14.30. Tog fra Otta

Turforslag 3:
Å bo på Gjendesheim mange dager er å anbefale. Da får du skikkelig roen, og muligheter til å bli godt kjent i området.
Fredag-søndag - 10 dgr
Vinterferien (uke 8)
Påske

Turforslag 4:
Gå gjennom Langsua, Jotunheimens forgård, og besøk de fine selvbetjeningshyttene der. Avslutt på Gjendesheim med deilig middag og full service før du tar bussen hjem.

Skileie på Gjendesheim:
På Gjendesheim kan du leie ski - både fjellski og randonèski- komplett utstyr! Ta kontakt med Gjendesheim for å holde av utstyr.

DNT-buss har informasjon på engelsk.

Take the DNT Bus to the mountains this winter!

Every Friday and sunday in March (starting on the 6th of March) DNT Oslo and Omegn organise a bus shuttle from Otta to Gjendesheim. The bus will have several stops along the way, making it possible for those planning to visit Glitterheim to take the bus as well.

See all departure dates in the box on the right side of this page.

Departure from Otta is 12.00.

Arrival:
Veoli                 - 13.00 (weasel to Glitterheim - booking - e-mail to the cabin)
Hindseter         - 13.15
Bessheim         - 13.25
Gjendesheim   -  13.35

If you do not book in advance, you may also join the bus directly at Otta station. But then we can not guarantee availability. Our bus driver has a passenger list, and will note your name, phone and e-mail. The bus fare will then be billed to you in retrospect.

Price DNT Bus:

DNT members: NOK 298, - Non-members: NOK 398, -

The price includes transportation of ski and baggage (1 package per person + ski). No discount for children.

Cabins:
Glitterheim
Gjendesheim

General Information and Terms:

Tickets must be purchased online at least two business days before departure. No refund if cancelled. It is not allowed to bring dogs on the bus.

We specifically note that the estimated arrival times are round times, and delays may occur. DNT Oslo and Omegn disclaims any responsibility for any consequences of delays.

There are also set up return buses from Gjendsheim, with the possibility of boarding Bessheim, Hindsæter and Veoli (Glitterheim).

Bus from Gjendesheim to Otta at fridays and sundays in mars.

Have a nice trip!

--------------------------------------------------------------------------------------------

The Gjendesheim cabin - www.gjendesheim.dnt.no is open from February 15. until May 1st 2020.

The Glitterheim cabin is serviced from March 13. to April 13.   2020. A weasel can take you from Veoli and into the cabin. Please read more about the weasel transport on Glitterheims own website: www.glitterheim.dnt.no  You can always use Glitterheims self-service cabin when the cabin is closed. Just make sure to bring your DNT key! Please read more about our special membership keys here: https://english.dnt.no/the-dnt-key/

Here are some tour suggestions from us:

Tour suggestion 1:

Friday: Train to Otta. Bus to Gjendesheim. Dinner and accommodation.

Saturday: Skiing to Glitterheim

Sunday: Ski to Veoli. DNT bus approx. at 15:00 to Otta.

Tour suggestion 2:

Friday: Train to Otta. Bus at 12:00 from Otta to Gjendesheim. A small ski trip around the Gjendesheim area before dinner and accommodation.

Saturday: Day trip in the area. Here you can ski both in flat, steep and hilly terrain.

Sunday: A nice skiing experience before the bus goes to Otta at 14:30. Train from Otta

Tour suggestion 3:

Staying at Gjendesheim many days is recommended. Then you get proper tranquility and the opportunity to get well known in the area.

Friday-Sunday - 10 days

Tour suggestion 4:

Go through the Langsua National Park, in  the start of Jotunheimen , and visit the nice self-catering cabins there. Finish at Gjendesheim with delicious dinner and full service before heading home.

Rent your skiis at Gjendesheim:

At Gjendesheim you can rent skis - both mountain skiing and randoneè ski-complete equipment! Please contact Gjendesheim.

DNT-buss Otta - Gjendesheim

Ta DNT-buss til fjells - avganger tre helger i mars DNT Oslo og Omegn setter opp busser fra Otta stasjon til Gjendesheim alle fredager og søndager i mars (fom 13.mars). Dette gjør ...

Kontaktinformasjon: