MASSIV II - Jotunheimen MASSIV II - Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
18. juli kl. 08:35
Til dato
23. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Massiv
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fannaråkhytta , Fondsbu , Skogadalsbøen
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12607

På denne turen får Jotunheimen virkelig vist sin naturvariasjon til fulle. Breer, fjelltopper, daler, fossende elver og vakre planter. Umulig å ikke bli fasinert av denne praktfulle fjellheimen.

Hyttene ligger på rad og rekke, og reinsdyr og ryper stikker også gjerne innom på turen og hilser på. Dette er etappe to på langruta MASSIV og du er velkommen til å delta.

Program:

Dag 1: Ankomst Sognefjellshytta (1.410 moh)
Oppmøte på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Valdresekspressen kl. 08.35 til Lom, ankomst 14.42. Da får vi litt tid til å besøke f.eks. bakeriet i Lom før vi drar videre med buss kl 16.30 til Sognefjellshytta. Vi spiser middag og samles for presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Sognefjellshytta- Fannaråken (2.068 moh)  ca 13 km/ 6-7 timer
På turen til Fannaråkhytta får du både med deg en bretur og et besøk på DNTs høyest-beliggende hytte. Fannaråkbreen er dekket av snø, men under overflaten beveger ismassene seg, slik at det er nødvendig å gå i tau med fører. Så er det bare å håpe på godvær når turen går videre oppover fjellryggen til Fannaråkhytta – herfra er utsikten helt rå. Man ser rett over til Skagastølsryggen med Store Skagastølstind (2.405 moh) som den høyeste toppen.

Dag 3: Fannaråken- Skogadalsbøen(833 moh) ca. 11 km/4 timer
Bratt ned fra Fannaråken på vestsiden av breen. Videre ned gjennom Keiserpasset til Skogadalsbøen. Total 1200 høydemetre nedover og nydelig utsikt mot Utladalen hele veien. Vel framme på Skogadalsbøen kan vi nyte et iskaldt bad i badekulpen, før vi etterhvert blir servert middag av vertskapet. På "Bøen" er det alltid godt å være.

Dag 4: Skogadalsbøen - Olavsbu 1.440 moh (selvbetj.) , ca 17 km/6t
Etter frokost tar vi på oss storsekken igjen og tar turen inn i blant ville tinder til selvbetjeningshytta Olavsbu. Turen starter opp Skogadalen. Så går vi over punkt 1.617 moh og ned til Rauddalen. Vel framme på Olavsbu kan det fristes med et bad i elva før vi velger kveldens middagsrett fra proviantlageret. Nå bor dere så å si midt i Jotunheimen, og opplevelsen av å ta første kaffekopp på trappa før frokost skal vanskelig matches.

Dag 5: Olavsbu - Fondsbu, ca 13 km/5 t
Vi kan ta en rolig morgen denne dagen, spesielt for å få tid til morgenkaffen på trappa. Etter frokost begir vi oss i vei på nydelige og varierte stier til Fondsbu. Å komme ned langs Mjølkedøla på slutten av dagen er fantastisk! Frodig nedstigning og hele tiden med Bygdin og Fondsbu i sikte. En fin avslutning på turen. Gled dere til deilig middag og en hyggelig siste kveld med turvennene.

Dag 6: Fondsbu - Sletterust (ca 1.050 moh), ca 23 km/8-9 timer, hjemreise
Vi følger delvis vei og delvis sti forbi Tyinholmen og videre til nordvestenden av vannet Tyin. Deretter på vestsiden ned til Tyinoset. Høyeste puNkt på turen, 1.220 moh. Avreise med buss  kl 17.13 fra Sletterust til Oslo og Oslo Bussterminal, ankomst kl 22.09. 

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værforhold ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 6.300,- fra Sognefjellhytta/til Sletterust
Kr. 7.823,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 16 (pluss to turledere )

Turpakken inkluderer: 
Overnattinger, turleder, breføring,  alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart  Jotunheimen vest og aust, begge i målestokk 1:50 000, eller Calazo Jotunheimen 1:50 000. Og Topo 3000 Filefjell 1:50 000 (siste etappe). Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:

Sognefjellshytta
Fannaråken
Skogadalsbøen

Fondsbu

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

MASSIV er DNT Oslo og Omegn sin langruta mellom Sota Sæter i Breheim og Haukeliseter på Hardangervidda. Kanskje er du en fjell, rute- eller hyttesamler. Da er MASSIV midt i blinken for deg.

Denne fellesturen - MASSIV II Jotunheimen - er andre etappe av fire.

At this tour Jotunheimen nationalpark will show us all her beauty. The trail continues through the popular mountainarea with glaciers, mountainpeaks, green valleys, beautiful rivers and waterfalls and a lot of flowers.

This is stage two of the MASSIVE long route and you are welcome to participate.

Program:

Day 1: Arrival Sognefjellshytta (1.410 masl)
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by bus to Lom at 08:35, arrival at 14.42. Bus 16.30 to Sognefjellshytta. We use the evening to get to know each other and information about the tour.

Day 2: Sognefjellshytta- Fannaråken (2.068 masl), approx 13 km/6-7h
We cross the Fannaråkbreen glacier, escorted by a guide, to get to the Fannaråkhytta cabin, the highest staffed lodge.

Day 3: Fannaråken- Skogadalsbøen (833 masl), approx 11 km/4h
Steep down from Fannaråken. Down through Keiserpasset to the DNT-cabin Skogadalsbøen.

Dag 4: Skogadalsbøen - Olavsbu 1.440 moh (selfservice.) , approx 17 km/6h
After breakfast we take a walk in between wild peaks to the selfservice cabin Olavsbu. The tour starts up Skogadalen. Then we walk over point 1.617 meters and down to Rauddalen. At Olavsbu it can be tempted with a bath in the river before we choose tonight's dinner dish from the provisions store. Now you stay in the middle of Jotunheimen, and the experience of taking the first coffee cup on the stairs before breakfast is difficult to match.

Day 5: Olavsbu - Fondsbu (1.065 masl), approx 13 km/5h
From the green valley Utladalen up towards Uradalen. We can see the mountain Uranostind (2157 m.a.s.l.) in the distance before we arrive at the DNT-cabin Fondsbu. 

Day 6: Fondsbu - Sletterust, approx 17 km/5-6h, depature 
We follow the path towards Tyinholmen, and then on the west side of the lake Tyin. Departure by bus at 17.13 from Slettterust, arrival Oslo at 22.09.

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Price
NOK 6.300,- from Sognefjellhytta/to Sletterust
NOK 7.823,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum number of participants on this tour: 16 (two tourleaders)

The package includes: Accommodation, tour leader, glacier-guide,  all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Red
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions:
Jotunheimen vest and aust, both in scale 1:50 000, or Calazo Jotunheimen 1:50 000. And Topo 3000 Filefjell 1:50 000 (last day). Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web-shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Sognefjellshytta
Fannaråken
Skogadalsbøen
Olavsbu
Fondsbu

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

MASSIV II - Jotunheimen

På denne turen får Jotunheimen virkelig vist sin naturvariasjon til fulle. Breer, fjelltopper, daler, fossende elver og vakre planter. Umulig å ikke bli fasinert av denne praktfulle fjellheimen. Hyttene ligger på rad ...

Kontaktinformasjon: