MASSIV IV - Hardangervidda MASSIV IV - Hardangervidda 2020

Fellestur

Fra dato
7. august kl. 08:25
Til dato
13. august
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Summer, Hyttetilhytte, Massiv, Hardangervidda, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Hyttetilhytte
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja , Litlos , Sandhaug
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12609

Dette er en praktfull tur og den er åpen for alle som har en drøm om å gå Hardangervidda nord til sør. Frihetsfølelsen er stor der man vandrer i åpent landskap på gode, T-merkede stier.

Vestvidda er mer kupert enn østvidda, og Hårteigen (1.690 moh), kalt "Veiviseren i Vest",  følger med oss på "reisen". En nydelig tur som anbefales på det varmeste! Denne turen er også siste etappe på langruta MASSIV.

Finsehytta er under ombygging sommeren 2020 og fellesturene til DNT Oslo og Omegn vil ikke bli lagt på denne hytta. Derfor starter MASSIV IV med første overnatting på Krækkja.

Program

Dag 1: Ankomst Krækkja (1.161 moh) ca 5 km/ca 1,5 timer
Avreise med tog fra Oslo S kl. 8.25 til Geilo.  Videre med ekstrabuss kl 12.00 til Fagerheim. Ankomst Fagerheim ca 13.00. På med fjellstøvler og sekk og mot Krækkja. En lett og fin luftetur inn til Krækkja.  Etter middag samles  vi i en av stuene for velkomst og presentasjon. 

Dag 2: Krækkja - Stigstuv  (1.245 moh) ca 20 km/ca 7 timer
Sørøstover i åpent landskap til Stigstuv. Stigstuv turisthytte er privat og er av de triveligste generasjonshyttene på vidda.

Dag 3: Stigstuv -  Sandhaug (1.250 moh) ca 21 km/ca 7 timer
Vi går østover til Sandhaug, en perle midt på vidda.

Dag 4: Sandhaug - Litlos, (1.180 moh)  ca 25 km/ca 8-9 timer
Via Besså og videre i lettkupert terreng til Litlos - som ligger på kanten av Hardangervidda.  Området er kjent for sin rike flora og bitevillige fisk. Her er vi langt unna sivilisasjonen!

Dag 5: Litlos - Hellevassbu  (1.167 moh) (selvbetjent), ca 16 km/ca 5-6 timer
I kupert terreng og bratt ned Buadalen til Hellevassbu.

Dag 6: Hellevassbu - Haukeliseter (1.000 moh) ca 21 km/ca 7 timer
Gjennom Sudskar, videre i kupert terreng ned til Haukeliseter. Haukeliseter tilhører Stavanger Turistforeningen og ligger flott til. Å nyte middag og frokost med utsikt videre sørover gjennom panoramavinduene er lett, men fort gjort å drømme seg på tur videre sørover.

Dag 7: Hjemreise fra Haukeliseter
De ivrigste rekker å "gå seg ned" før reisen hjem. Med Haukelisekspressen fra Haukeliseter kl. 12.30 til Bussterminalen Oslo, ankomst kl 18.20.

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værforhold ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris: 
Kr. 7.758,- fra Geilo/til Haukeliseter
Kr. 8.874,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 14 (og to turledere)

Turpakken inkluderer
Overnattinger, turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Finse 1:50 000 (for turen Fagerheim-Krækkja), Turkart Eidfjord 1:50 000 og Turkart Haukelifjell 1:60 000. Eventuelt Hardangervidda vest 1:100 000 og Finse 1:50 000 (for omådet til/fra Krækkja).
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vårt Turisenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Hellevassbu 
Haukeliseter - Vi bor på historiske kuskeloftet (hesteførernes overnattingsbygg på 1800-tallet)

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

The last stage of the longroute MASSIV. A wonderful tour in the beautiful Hardangervidda National Park.Typical for this area is wide open mountain plateaus. We can see the mountain Hårteigen from towering over the landscape, guiding us over the plateau. 

Program

Day 1: Arrival Krækkja (1.161 masl), approx5 km/1,5 hrs
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 8.25.  Arrival Geilo 12.00. Extrabus from Geilo. Arrival Fagerheim 13.00. Five kilometers light hiking to Krækkja. We use the evening to get to know each other, information about the tour and the equipment.

Day 2: Krækkja - Stigstuv, approx 20 km/7h
Southeast towards the cabin Stigstuv (1245 m.a.s.l.).

Dag 3: Stigstuv - Sandhaug, approx 23 km/7h
We head east to Sandhaug(1250 m.a.s.l.).

Dag 4: Sandhaug - Litlos, approx 25 km/8-9h
We pass the cabin Besså and further on through hilly terrain to Litlos(1180 m.a.s.l.).

Dag 5: Litlos - Hellevassbu (self-service), approx 16 km/5-6h
We follow the trail in hilly terrain and steep down the valley Buadalen to Hellevassbu (1167 m.a.s.l.).

Dag 6: Hellevassbu - Haukeliseter, approx 21 km/7h
Through Sudskar, further on in hilly terrain down to Haukeliseter (1000 m.a.s.l.).

Dag 7: Hjemreise fra Haukeliseter
Departure by bus from Haukeliseter at 12.30, arrival Oslo Bus terminal at 18.20.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 7.762,- from Finse/to Haukeliseter
NOK  9.099,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum participants on this tour: 12

The package includes: Accommodation, tour leaders, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length black/terrain blue
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - includes snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.

Self-service cabins:
The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
Finse 1:50 000 (for the route Fagerheim-Krækkja), Eidfjord 1:50 000 and Haukelifjell 1:60 000. Other option: Hardangervidda vest 1:100 000 and Finse 1:50 000 (for the area to/from Krækkja). Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Finsehytta
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Hellevassbu
Haukeliseter
 

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

MASSIV IV - Hardangervidda

Dette er en praktfull tur og den er åpen for alle som har en drøm om å gå Hardangervidda nord til sør. Frihetsfølelsen er stor der man vandrer i åpent ...

Kontaktinformasjon: