Avlyst En klassiker i Jotunheimen A classic Jotunheimen tour

Fellestur

Fra dato
28. mars kl. 09:30
Til dato
3. april
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur, Crosscountry
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Gjendebu
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12525
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: koronavirus

Jotunheimens mangfold og kuperte terreng er ideelt for dyktige skiløpere! På denne turen vil du hele veien nyte utsikten mot flere av fjellområdets høyeste og flotteste tinder.

Hyttene i denne delen av Jotunheimen er svært populære, og rutene i mellom er godt kvistet. Med dyktige turledere i følget blir dette en trygg og flott skitur i villt og vakker terreng. Finpuss formen og meld deg på!

Program:
Dag 1: Ankomst Spiterstulen (1102 moh).

Oppmøte ved utgang til plattformen på Oslo bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Buss 09.30 til Lom. Ekstrabuss fra Lom kl.16.00, ankomst Spiterstulen ca 17.00. Vi rigger oss til på rommene og gjør klar for middag. Etter middag blir det presentasjon av gruppen samt informasjon om turen.

Dag 2: Spiterstulen - Leirvassbu (1403 moh), ca 14 km/5 timer. 
I slak motbakke går vi opp herlige Visdalen og får Store Urdadalstinden (2.116 moh) midt i mot. Vi bruker god tid oppover og er det vær og tid tar vi en avstikker. Leirvassbu, privat betjent hytte, sørger for servering og seng. 

Dag 3: Leirvassbu - Olavsbu (1440 moh), ca 12 km/4 timer. 
En praktfull dag ligger foran oss, og vi nyter hvert stavtak mellom topper og breer mot Raudalsbandet. En oppstigning til 1.560 moh - over Raudalsbandet - er en glede. Fra bandet er det kort nedkjøring til Olavsbu. Olavsbu ligger sentralt i Jotunheimen og er en plass praten går løst og gassblussene går varme. Her kan dere nyte selvkomponert middag og glede dere til neste dag - fridagen!

Dag 4: Opphold OIavsbu
På fridagen har dere to valg: Å bli med turledere på skitur i Rauddalen vestover, eller å ta det helt med ro på hytta. Valget er ditt. Kvelden kommer sigende med middagslaging, prat og kortspill - for den som liker det.

Dag 5: Olavsbu - Gjendebu (selvbetj, 1000 moh), ca 15 km/ 5 timer.
Nå bærer det østover i Rauddalen i lett terreng, over tjern etter tjern og til slutt ned Veslådalen til Gjendebu. Siste nedkjøring får vi super utsikt - om været vil - utover islagte Gjende. På Gjendebu er det siste gang vi kokkelerer selv på denne turen. Drøm om en stjerneklar kveld - kanskje den går i oppfyllelse.

Dag 6: Gjendebu - Fondsbu (1061 moh), ca 16 km/ 6 timer.
Fra Gjendebu skal vi gå Veslådalen opp. Enda en mulighet til å skue utover vakre Gjende. Over mot Høystakka er det bare å nyte skituren og drøye den lengst mulig, for når dere har kjørt ned Høystakka er det kort vei over til vannet til Fondsbu. Her får dere en velfortjent kveld med full service og hjemmelaget mat. Kanskje vertinnen syger en sang for dere også? Dette er siste kveld med skivennene deres.

Dag 7: Fondsbu - Tyin - Oslo, ca 20 km/ 6 timer. 
Er det is på vannet og gode snø- og værforhold, går denne turen som en lek. I motsatt fall, kan det føles som en ekspedisjon. Uansett skal dere rekke buss fra Tyin 17.28. Ankomst Oslo ca 22.07.  God tur!

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon:

Pris:
Kr 6 290,- Fra Lom/Til Tyin
Kr 7 620,- Fra/Til Oslo

Ikke-medlemstillegg: NOK 800,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 12 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, badestamp på Gjendesheim og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter. Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Kart og ruteinformasjon:
Calazo Jotunheimen 1:50 000 eller Turkart Jotunheimen Aust og Jotunheimen Vest 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller i  Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:

Fondsbu
Gjendebu - selvbetjeningshyttene (Utsikten+Haugestua) er åpen når den betjente er stengt. Der er 34 sengeplasser og du finn mat, gass og ved der.
Olavsbu (selvbetjent)
Spiterstulen

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:

Vilkår for deltakelse på fellestur - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

Jotunheimen's beauty and hilly terrain are ideal for skilled skiers! On this trip you will enjoy the view to several of the highest and most beautiful peaks of the mountain area.

The cabins in this part of Jotunheimen are very popular, and the routes are well sticked. With skilled tour guides, this will be a safe and beautiful skiing in wild terrain. Refine the shape and sign up!

Program:
Day 1: Arrival Spiterstulen (1102 masl).

Meetingpoint at exit to the platform at Oslo bus terminal 20 minutes before departure. Look at the monitor for platform. Bus 09.30 to Lom. Extra bus from Lom at 16.00, arrival Spiterstulen about 17.00. We find our rooms and get ready for dinner. After dinner there will be a presentation of the group as well as information about the tour.

Day 2: Spiterstulen - Leirvassbu (1403 masl), ca 14 km/5 hours. 
We will make a skitour up lovely Visdalen, and will have Urdadalstinden (2,116 masl)  straight towards us. We ski slowly up the valley. Leirvassbu, a private cabin, provides dining and bedding.

Day 3: Leirvassbu - Olavsbu (self-service) (1440 masl), ca 12 km/4 hours. 
A wonderful day is ahead of us, and we enjoy every step between the tops and glaciers towards the Raudalsbandet - an ascent to 1,560 meters above sea level. The trip crossing Raudalsbandet - is a pleasure. From the highest point there is a short downhill skiing to Olavsbu. Olavsbu is centrally located in Jotunheimen and is a place the talk goes easy and the gas-fires go hot. Here you can enjoy self-composed dinner. Look forward to the next day. 

Day 4: Stayover OIavsbu (self-service)
On the resting day you have two choices: Join the tour guides on a ski trip west in Rauddalen, or take a slow day around Olavsbu.  The choice is yours. The evening comes with dinner, chat and card games - for those who like it.

Day 5: Olavsbu - Gjendebu (self-service) (1000 masl), ca 15 km/ 5 hours.
Today we ski eastward into Rauddalen in light terrain, over lake after lake and finally down Veslådalen to Gjendebu. Last downhill we get great views - if the weather will - beyond frozen Gjende. At Gjendebu, this is the last time we even cook on this trip. Dream of a starry night - maybe it will come true.

Day 6: Gjendebu - Fondsbu (1061 masl), ca 16 km/ 6 hours.
From Gjendebu we will  ski Veslådalen uphill. Another opportunity to look beyond beautiful Gjende. When heading over to Høystakka, just enjoy the skiing and delay it as long as possible, because once you have driven down Høystakka it is a short way crossing he water to Fondsbu. Here you will have a well-deserved evening of full service and home-cooked food. Maybe the hostess is singing a song for you too? This is the last evening with your new ski friends.

Day 7: Fondsbu - Tyin - Oslo, ca 20 km/ 7 hours. 
If Tyin is coated with frozen, strong ice, and we have good snow- and weather conditions, this trip goes like a breeze. Otherwise, it can feel like an expedition. You will catch the bus from Tyin 17.28. Arrival Oslo approx 22.07. Have a nice trip!

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:


Prices

NOK 6.290,- From Lom/to Tyin
NOK 7.620,- From/to Oslo

Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions

Calazo Jotunheimen 1:50 000 or Turkart Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Fondsbu
Gjendebu - Selfservice-cabins (Utsikten+Haugestua) are open when the staffed hut is closed.
Olavsbu (selvbetjent)
Spiterstulen

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub, food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

 

En klassiker i Jotunheimen

Jotunheimens mangfold og kuperte terreng er ideelt for dyktige skiløpere! På denne turen vil du hele veien nyte utsikten mot flere av fjellområdets høyeste og flotteste tinder. Hyttene i denne ...

Kontaktinformasjon: