Avlyst Klassikeren i Rondane Rondane Classic Tour

Fellestur

Fra dato
26. mars kl. 08:02
Til dato
1. april
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Mountain, Hyttetur, Fjelltur, Crosscountry
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Turområde
Dovrefjell, Rondane (se kart)
Turkode
12496
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: Koronavirus

Denne turen tar deg gjennom Rondane nasjonalpark, et vakkert stykke Norge som ligger fjellstøtt mellom ville Jotunheimen og det roligere innlandet i øst.

Skituren starter på Dovre i åpent landskap med god utsikt sørover. Snøhetta (2 286 moh)  ligger bak oss mens vi dag for dag nærmer oss mer spektakulære fjell i sør. Trofaste veivisere i godvær er topper som Rondslottet, Veslesmeden og Storronden. DNT Oslo og Omegn har tre betjente hytter på denne ruten - hytter vi er svært stolte av, og der bestyrerne disker opp med de deiligste retter og varme i stua.

Gled dere til en klassiker i Rondane som gir varige minner.

Program:

Dag 1: Ankomst Hjerkinn Fjellstue (932 moh), ca 1 km/30 minutter
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen minimum 20 minutter før avreise. Plattformsnummer vil stå på tavla i avgangshallen. Avreise med Trondheimstoget kl. 08.02 (kl. 08.28 Oslo Lufthavn) til Hjerkinn togstasjon, ankomst kl. 12.30. Til fots eller på ski til Hjerkinn Fjellstue (960 moh). Vi bruker resten av dagen til å teste ski og utstyr og gå turer i området.

Dag 2: Hjerkinn Fjellstue - Grimsdalshytta (997 moh), ca 19 km/ 6-7 timer. 
Vi går sørover via Hageseter opp over fjellryggen vest for Gautåe. Videre sørover vest for høyde 1276 og ned langs Tverråe på vestiden til Grimsdalshytta (1000 moh).

Dag 3: Grimsdalshytta  - Øvre Dørålseter (1072 moh),  ca 22 km/ 7-8 timer. 
Opp fra Grimsdalen mot Gravhøtangen (1291 moh), ned i Haverdalen. Deretter på østsiden og rundt fjellet Stygghøin og inn Vidjedalen til Øvre Dørålseter.

Dag 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu (1191 moh), 15 km/ 5 timer. 
Sydover gjennom Bergedalen, passerer Bergedalstjønnen (1233 moh), over Rondevatnet til Rondvassbu, hvor vi bor to netter.

Dag 5: Opphold Rondvassbu
Vi tar en "pausedag" på vakre Rondvassbu og legger opp til en flott skitur i området rundt hytta. 

Dag 6: Rondvassbu - Bjørnhollia (895 moh), 13 km/ 4-5 timer. 
Fra Rondvassbu går vi gjennom Illmanndalen til Bjørnhollia.

Dag 7: Avreise, Bjørnhollia - Neset, Sjokoladelåven, ca 10 km/ 3 timer - Oslo
Turdag ved Bjørnhollia før vi går videre på ski ned til Atnasjøen og opp til Neset. Følg deretter veien sørover (ca 500m) til Sjokoladelåven. Avreise ekstrabuss kl. 15.30 fra Sjokoladelåven til Ringebu. Videre med tog kl 17:09 til Oslo S, ankomst kl. 20:04 (ankomst Oslo Lufthavn ca kl 19.33). 

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 8 100,- fra Hjerkinn/ Ringebu
Kr 9 465,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg: NOK 800,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 12 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinterAlle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Kart og ruteinformasjon:
Cappelen Damm Rondane og Alvdal Vestfjell 1:100 000/1:50 000 eller Turkart Rondane nord og Rondane sør (for de siste km til Neset) 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Hjerkinn Fjellstue
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Rondvassbu
Bjørnhollia
Sjokoladelåven

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret på info@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

On this amazing tour we are crossing Rondane from North to South, a classic route offering great variations in landscape and scenery.

You can experience everything from plunging valleys to spectacular mountains and open terrain. As we move through this amazing mountain area, the majestic range of peaks over 2000 meters will appear. DNT Oslo and Omegn has three staffed cabins on this route - cabins we are very proud of, and where the managers serves the most delicious dishes

We are looking forward to see you on this memorable tour through Rondane!

Tour program

Day 1: Arrival Hjerkinn Fjellstue (932 masl), approx. 1 km/ 30 minutes.
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find the correct platform. Departure by train (Trondheimstoget) at 08.02 (departure Oslo Airport Gardermoen at 08.28) to Hjerkinn, arrival 12.29. By foot or ski to Hjerkinn Fjellstue where we stay one night.

Day 2: Hjerkinn Fjellstue - Grimsdalshytta (997 masl), approx. 19 km/ 6-7 hours. 
We ski southwards, passing the cabin Hageseter before the route takes us up across the ridge located west of the river Gautåe. We continue further south on the west side of Tverråe and down to Grimsdalshytta lodge.

Day 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter (1072 masl), approx. 22 km/ 7-8 hours. 
We start by skiing up from the valley Grimsdalen, in direction Gravhøtangen (1291 m.a.s.l) and down into the valley Haverdalen. The tour continues trough Vidjedalen valley to Øvre Dørålseter. Here we can enjoy the breathtaking view of the massive peaks of Rondane.

Day 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu (1191 masl), approx. 15 km/ 5 hours. 
The tour continue southwards, through the valley Bergedalen, passing Bergedalstjønnen (1233 m.a.s.l). We cross the lake Rondevatnet to Rondvassbu, where we stay for two nights.

Day 5: Rondvassbu
Stay at Rondvassbu. Day tour from Rondvassbu, possibly to one of the peaks close by, or resting day.

Day 6: Rondvassbu - Bjørnhollia (897 masl), approx. 13 km/ 4-5 hours. 
From Rondvassbu we ski through the valley Illmanndalen, to Bjørnhollia lodge (914 m.a.s.l.).

Day 7: Bjørnhollia - Neset, (a visit on the " Chocolate barn"), approx. 10 km/ 3 hours - Return to Oslo
Ski tour around Bjørnhollia before further on to Nesset, approx. 10 km. Bus at 15.30 from Nesset to Ringebu. Departure by train from Ringebu at 17.09 to Oslo Central Station, arrival 20.04 (arrival Oslo Airport Gardermoen at 19.33).

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:


Prices

DNT members: 8 100,- NOK from Hjerkinn/Ringebu
DNT members:  9 465,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions

The maps Cappelen Damm Rondane and Alvdal Vestfjell 1:100 000/1:50 000 or Turkart Rondane nord 1:50 000 and Rondane sør (for the last kilometers to Neset) 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Hjerkinn Fjellstue
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Rondvassbu
Bjørnhollia
Sjokoladelåven

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Klassikeren i Rondane

Denne turen tar deg gjennom Rondane nasjonalpark, et vakkert stykke Norge som ligger fjellstøtt mellom ville Jotunheimen og det roligere innlandet i øst. Skituren starter på Dovre i åpent landskap ...

Kontaktinformasjon: