SAGA II - Rondane-Dovre (sommer) SAGA II Rondane-Dovre (summer)

Fellestur

Fra dato
7. juli kl. 08:00
Til dato
13. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte, Rondane, Saga
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu , Snøheim
Turområde
Rondane (se kart)
Turkode
12136
Dette arrangementet er over!

"SAGA II" er andre etappe av SAGA og strekker seg fra Rondane til Dovre. Her får vi godt merkede ruter i meget variert terreng med besøk til hyggelige fjellhytter.

I 7 dager vandrer vi nordover med Snøhetta som turens høydepunkt - bokstavelig talt. Dyre- og plantelivet i Rondane og på Dovre er rikt og spennende for de som er opptatt dette. Ta med kikkert! Dere som ønsker en skikkelig langtur kan bli med på turen helt fra Lillehammer - se  "SAGA I LIllehammer-Rondane" (turnr 12135).

SAGA er DNT Oslo og Omegns langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til “Enig og tro til Dovre faller”. 

Er du klar for å skape din SAGA?

Program

Dag 1: Spranget - Rondvassbu, ca 6 km, ca 2 t
Oppmøte på Oslo Sentralstasjon 20 miutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 8.02 med tog til Otta stasjon, ankomst 11.29. Videre med buss til Spranget. Ankomst 12.55. Til fots til Rondvassbu. Vi får god tid til å være ute og å bli bedre kjent med hverandre før middag. Etter middag blir det samling og informasjonen om turen og programmet videre.

Dag 2: Rondvassbu - Øvre Dørålseter, ca 18km, ca 5-6t
Vi går på vestsiden av Rondvatnet, og videre forbi vannet. Gjennom Bergedalen og over Skranglehaugen, og ned til Øvre Dørålseter (1070 moh).

Dag 3: Øvre Dørålseter - Grimsdalshytta, ca 16km, ca 4-5t
Gjennom Dørålglupen, så krysser vi Haverdalsåe, opp og fortsetter vest for Gravhøe til vi ankommer Grimsdalshytta (1000 moh).

Dag 4: Grimsdalshytta - Hjerkinn Fjellstue, ca 18km, ca 5-6t
Ferden går videre, først opp langs elva Tverråe, deretter vest for Gråhøe og øst for Steinbuhøe. Vi går forbi Hageseter, og ankommer Hjerkinn Fjellstue (960 moh). 

Dag 5: Hjerkinn Fjellstue - Reinheim (selvebetjent), ca 23km, ca 7-8t
Vi går den gamle kongevei over Hjerkinnshøe til Grønbakken. Deretter sørsiden av Kaldvella og Stropla opp og gjennom Stroplsjødalen til Reinheim (1340 moh). 

Dag 6: Reinheim - Snøheim, ca 13km, ca 7t
Om vær og form tillater det, tar vi stien over Snøhetta (2286 moh), kronen på verket og som en flott avslutning på Saga-eventyret. Ankomst Snøheim (1474 moh) for en herlig siste kveld, hvor vi nyter et tre-retters måltid sammen. 

Dag : Hjemreise - Oslo
Vi tar skyttelbussen etter frokost fra Snøheim til Hjerkinn. Tog fra Hjerkinn, avreise kl. 10.30, ankomst Oslo S kl 15.03 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl 14.32). 

Les mer detaljert rutebeskrivelse til SAGA her

Med forbehold om endringer i programmet.

Generell informasjon:

Pris:
DNT-medlemmer kr 6.450,- fra Otta/til Hjerkinn
DNT-medlemmer kr 7.925,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 14

Turpakken inkluderer: Overnattinger, en turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød (stedvis noe ur, samt en lengre etappe dag 5)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Rondane nord og Dovrefjell-Snøhetta 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Rondvassbu
Øvre Dørålseter
Grimsdalshytta
Hjerkinn Fjellstue
Reinheim
Snøheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur sommer" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge" .

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

"SAGA II" is the second stage of SAGA and starts in Rondane and end at Dovre. We will walk in very varied terrain and visit cozy cabins.

For seven days we are heading north with Snøhetta as the highlight of the trip. The animals and plant life in Rondane and Dovre is rich and exciting. (Bring binoculars!) Those who want a real long trip can join the trip  "SAGA I LIllehammer-Rondane" (tour 12135).

SAGA is our long route from Lillehammer to Snøhetta. 220 km over Ringebufjellet, through Rondane and Dovrefjell. We follow DNT’s waymarked routes, with accommodation in both staffed and self-service cabins. From the birkebeiners escape with Håkon Håkonsson south in Lillehammer, to the majestic Snøhetta in the north. Fairytales like Peer Gynt and Dovregubben in Rondeslottet. On this tour you are moving through historic and legendary grounds.

Program

Day 1: Spranget-Rondvassbu, aprox. 6 km, 2h
Meeting point at Oslo Central Station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 08.02 , arrival Otta st at 11.29. Bus to Spranget. Arrival at Spranget 12.55. We walk to Rondvassbu for our first overnight stay. Bring a lunchpaket for the first day. We will meet after dinner and give more information about the program and the tour.

Day 2: Rondvassbu - Øvre Dørålseter, aprox. 18km, aprox. 5-6h
The trail goes on the westside of Rondvatnet, and further north. Through Bergedalen and over Skranglehaugen, and down toward Øvre Dørålseter (1070 m.a.s.l.). 

Day 3: Øvre Dørålseter - Grimsdalshytta, aprox. 16km, aprox. 4-5h
Through Dørålglupen, then crossing the river Haverdalsåe, and continue west for Gravhøe until we arrive Grimsdalshytta (1000 m.a.s.l.). 

Day 4: Grimsdalshytta - Hjerkinn Fjellstue, aprox. 18km, aprox. 5-6h
The trail continues through Dovre, first up along the river Tverråe, then west passing Gråhøe and east for the mountain Steinbuhøe. we walk past Hageseter, and arrive Hjerkinn Fjellstue (960 m.a.s.l.) 

Day 5: Hjerkinn Fjellstue - Reinheim (self-service cabin), aprox. 23km, aprox. 7-8h
Following the old kingsroad over Hjerkinnshøe to Grønbakken. Then the southside of the rivers Kaldvella and Stropla up, and through Stropsjødalen to Reinheim (1340 m.a.s.l.). 

Day 6: Reinheim - Snøheim, aprox. 13km, aprox. 7h
If the shape and weather allows it, we will take the trail that goes over Snøhetta (2286 m.a.s.l.), as an ending to our SAGA. Arrival Snøheim (1474 m.a.s.l.), for our last evening together. 

Day 7: Departure - Oslo
We take the shuttle after breakfast from Snøheim to Hjerkinn. Train from Hjerkinn, departure at 10.30, arrival Oslo Central Station at 15:03 (Oslo Airport at 14.32)

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices:

NOK   6.450,- from Otta/to Hjerkinn
NOK  7.925,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member<

Max numbers of participants on this tour: 14

The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: red
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
Turkart: Rondane nord 1:50 000 and Dovrefjell-Snøhetta 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins:

Rondvassbu
Øvre Dørålseter
Grimsdalshytta
Hjerkinn Fjellstue
Reinheim
Snøheim

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

SAGA II - Rondane-Dovre (sommer)

"SAGA II" er andre etappe av SAGA og strekker seg fra Rondane til Dovre. Her får vi godt merkede ruter i meget variert terreng med besøk til hyggelige fjellhytter. I ...

Kontaktinformasjon: