MASSIV II - Jotunheimen (sommer) MASSIV II - Jotunheimen (summer)

Fellestur

Fra dato
9. juli 2019 kl. 08:40
Til dato
13. juli 2019
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Massiv
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fannaråkhytta , Fondsbu , Skogadalsbøen
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12132
Dette arrangementet er over!

På denne turen får Jotunheimen vist sin naturvariasjon til fulle. Breer, fjelltopper, daler, fossende elver og vakre planter.

Hyttene ligger på rad og rekke og reinsdyr og ryper stikker også gjerne innom på turen og hilser på. Dette er etappe to på langruta MASSIV og du er velkommen til å delta.

Program:

Dag 1: Ankomst Sognefjellshytta (1.410 moh)
Oppmøte på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Valdresekspressen kl. 08.35 til Lom, ankomst 14.42. Da får vi litt tid til å besøke f.eks. bakeriet i Lom før vi drar videre med buss til Sognefjellshytta. Vi spiser middag og samles for presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Sognefjellshytta- Fannaråken (2.068 moh)  ca 13 km/ 6-7 timer
På turen til Fannaråkhytta får du både med deg en bretur og besøk på DNTs høyest liggende hytte. Fannaråkbreen er dekket av snø, men under overflaten beveger ismassene seg, slik at det er nødvendig å gå i tau med fører. Så er det bare å håpe på godvær når turen går videre oppover på den bare fjellryggen til Fannaråkhytta – herfra er utsikten helt rå. Man ser rett over til Skagastølsryggen med Store Skagastølstind som den høyeste toppen.

Dag 3: Fannaråken- Skogadalsbøen,  (833 moh) ca. 11 km/4 timer
Bratt ned fra Fannaråken på vestsiden av breen. Videre ned gjennom Keiserpasset til Skogadalsbøen (833 moh). Total 1200 høydemetre nedover og nydelig utsikt mot Utladalen hele veien, 5 t.

Dag 4: Skogadalsbøen - Fondsbu, (1.065 moh) ca 24 km/8-9 timer
Fra frodige Utladalen går turen oppover Uradalen opp til Uradalsbandet som ligger på 1.400 moh. Da ligger majestetiske Uranostind rett øst for oss med sine 2. 157 moh. Over bandet og ned langs Uradalsvatnet er det en god del stein og etterhvert opplever vi et kupert og variert landskap før vi ser ned mot Fondsbu.
Fondsbu ligger midt i den sørlige delen av Jotunheimen ved Bygdin. Hytta holder høy standard, har et levende miljø og er et populært sted for turglade turister.

Dag 5: Fondsbu - Sletterust (ca 1.050 moh), ca 23 km/8-9 timer, hjemreise
Vi følger delvis vei og delvis sti forbi Tyinholmen og videre til nordvestenden av vannet Tyin. Deretter på vestsiden ned til Tyinoset. Høyeste pukt på turen, 1.220 moh. Avreise med buss  kl 17.13 fra Sletterust til Oslo og Oslo Bussterminal, ankomst kl 22.09. 

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værforhold ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr. 5.269,- fra Sognefjellhytta/til Sletterust
Kr. 6.999,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 16 (to turledere hvis full gruppe)

Turpakken inkluderer: 
Overnattinger, turleder, breføring,  alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen lengde og terreng: rød (Jotunheimen er kupert og noen av etappene er lange)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen vest 1: 50 000 og Topo 3000 Filefjell 1:50.000.

Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Sognefjellshytta
Fannaråken
Skogadalsbøen

Fondsbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program

MASSIV er DNT Oslo og Omegn sin langruta mellom Sota Sæter i Breheim og Haukeliseter på Hardangervidda. Kanskje er du en fjell, rute- eller hyttesamler. Da er MASSIV midt i blinken for deg.

Denne fellesturen - MASSIV II Jotunheimen - er andre etappe av fire.

This is stage tw of our long route, Massiv. The trail continues through Jotunheimen with glaciers, mountainpeaks, green valleys, beautiful rivers and waterfalls and a lot of flowers.

Program:

Day 1: Arrival Sognefjellshytta
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by busto Lom at 08:45, arrival at 14.42. Bus to Sognefjellshytta. We use the evening to get to know each other, information about the tour and the equipment.

Day 2: Sognefjellshytta- Fannaråken, approx 18 km/7h
We cross the Fannaråkbreen glacier, escorted by a guide, to get to the Fannaråkhytta cabin, the highest staffed lodge.

Day 3: Fannaråken- Skogadalsbøen, approx 11 km/5h
Steep down from Fannaråken. Down through Keiserpasset to the cabin Skogadalsbøen(833 m.a.s.l.).

Day 4: Skogadalsbøen - Fondsbu, approx 24 km/8h
From the green valley Utladalen up towards Uradalen. We can see the mountain Uranostind (2157 m.a.s.l.) in the distance before we arrive at the cabin Fondsbu. 

Day 5: Fondsbu - Sletterust, approx 17 km/5-6h, depature
We follow the path towards Tyinholmen, and then on the west side of the lake Tyin. Departure by bus at 17.15 from Slettterust, arrival Oslo at 22.09.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price
NOK 5.269,- from Sognefjellhytta/to Sletterust
NOK 6.999,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum number of participants on this tour: 16 (if fully group - two tourleaders)

The package includes: Accommodation, tour leader, glacier-guide,  all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Red
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
The maps: Turkart Jotunheimen vest 1:50 000 and Topo 3000 Filefjell 1:50.000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web-shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Sognefjellshytta
Fannaråken
Skogadalsbøen

Fondsbu

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions:
"General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

MASSIV II - Jotunheimen (sommer)

På denne turen får Jotunheimen vist sin naturvariasjon til fulle. Breer, fjelltopper, daler, fossende elver og vakre planter. Hyttene ligger på rad og rekke og reinsdyr og ryper stikker også gjerne innom ...

Kontaktinformasjon: