Nærturlederkurs

Kurs

Dato
8. mai 2019 kl. 16:30 - 20:30
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
12187
Dette arrangementet er over!

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kveldskurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DNT ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige er selve motoren i DNTs tilbud. Det første trinnet i DNTs turlederutdanning har tidligere vært Grunnleggende turlederkurs. Dette kurset har en varighet på 15 timer. Kursets lengde og omfang gjør at mange som leder turer i nærmiljøet ikke gjennomgår kurset. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder?
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur?
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målgruppe
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg.

Opptakskrav
DNT medlem og ha deltatt på DNT ambassadørkurs. I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste fem årene.

Målsetting med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Kurset kvalifikasjoner
En nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.

 

Kurset foregår utendørs, men ved dårlig vær vil deler av kurset gjennomføres inne på Isdammen.  Ta på varme klær, og gjerne en ekstra genser i sekken.

Tid og sted: Øvre Isdam på Årvoll, fra klokka 16:30 - 20:30.

Her finner du kart over Isdammen. Nærmeste bussholdeplass er Stig. For bussforbindelse til Stig, se http://www.ruter.no/

Pris:
NOK 150.- for medlemmer
NOK 250.- for ikke-medlemmer

 

Nærturlederkurs

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kveldskurs og få ...

Kontaktinformasjon: