Velkommen til DNT Oslo og Omegns 
Generalforsamling onsdag 29. april
Følg oss på instagram: @dntoslo og #dntoslo: