Visjon og verdier

Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: Å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNTs visjon

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i DNT og i alle medlemsforeningene.

Verdier

DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Verdiene er:

Spennende › DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig › Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende › DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt › Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig › DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.