ENDRINGSLOGG  vilkår for deltakelse

Denne endringsloggen viser dato og endringer som har blitt utført for DNT Oslo og Omegns vilkår for deltakelse på turer, kurs og aktivitet. 

31.10.2020: Revidering av vilkår

 • Pkt. 12: Presisering: Turleder erstattet med Aktivitetsansvarlig turleder/instruktør/aktivitetsleder
 • 10b: Begrepsendring og presisering.
  • Tilføyelse av Aktivitetsansvarlig, instruktør og aktivitetsleder
  • Tydeliggjøring siste avsnitt: På turer gjør turleder... erstatter  Turleder gjør...
 • 7b: tilføyelse av "skriftlig" i setningen: "Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen skriftlig..."
 • Pkt 15 er flyttet til pkt. 1 (tekst noe justert). Følgende tekst er fjernet: 
  • 15. Utsendelse av spørreskjema Etter avsluttet aktivitet vil vi sende et evalueringsskjema per e-post, slik at vi kan forbedre vårt tilbud.
 • Pkt. 14 er fjernet, følgende tekst er fjernet:
  • 14. Deling av e-post til deltakerne På enkelte turer hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

30.10.2020: Revidering av vilkår

 • Pkt 1: Tilføyelser og presisering. Følgene tekst er erstattet med gjeldende tekst:
  • Aktivitetstilbudene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre aktiviteten, se pkt. 11. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på deltakelse. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.
 • Pkt 7. tilføyelser og presisering.
  • Tilføyelse: Avbestilling må sendes skriftilig på e-post til info@dntoslo.no innen startdato for aktiviteten, også om du har avbsetkyttelse, ellers anses det som "manglende frammøte".
  • I 7a er følgende fjernet: "DNT Oslo og Omegn må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes".
  • 7a, begrepsjustering: "turens totalsum/arrangementets totalpris" er endret til "bestillingens totalsum"
  • 71, tilføyelse/presisering: "Dag 0 = startdato for aktiviteten. Det telles virkedager fra Dag 0 og bakover i tid til den datoen arrangøren mottok skriftlig avbestilling.

28.10.2020: Revidering av vilkår

 • Overskrift og ingress og begrepsbruk: Endret formulering
  • Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge er erstattet med VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ TUR, KURS, ARRANGEMENT OG ØVRIG AKTIVITET MED DNT OSLO OG OMEGN
  • Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge. DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer... er erstattet med Vilkår og betingelser for deltakelse på DNT Oslo og Omegns turer, kurs, arrangement og øvrige aktiviteter (heretter omtalt som aktivitet).  DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine aktivitetstilbud med innkvartering...
  • Begrepene "fellestur" og "arrangement" erstattes med "aktivitet/aktivitetstilbud" i all tekst.
 • Innledende tekst om Covid-19. Informasjon om smitteverntiltak flyttes til turbeskrivelse/deltakerinformasjon. Følgende tekst fjernes fra vilkår:
  • VIKTIG MELDING - COVID19/KORONA 

   Pga koronautbruddet og smittevernregler rundt viruset fører dette til noe endringer på praktiske løsninger på våre fellesturer - DNT-turer med turleder.  Hver gruppetur er èn smitteenhet. Det betyr at gruppen kan bo på samme rom og dele samme spisebord og oppholdsrom med resten av deltakerne og turledere. Samtidig må alle være klar over 1-meters-regelen mtp avstand til hverandre, god håndhygiene og at alle tar hensyn til hverandre.

   Turledere og hyttene er godt innført i smittevernsregler for aktiviteter og hytter, så deltakerne vil bli tatt godt vare på av disse. Informasjon blir gitt underveis på turen.

   Alle deltakere må ha med sin egen antibac (det er også desinfiseringsmidler på hyttene.)

   Deltakerne må holde seg hjemme hvis de er syke, eller har mistanke om sykdom når de starter på turen - følg myndighetenes råd

   Pr dd vil det ikke bli tilbudt transport i turpakkene. Adkomstmulighet blir informert om på hver enkelt tur.

 • Pkt. 2. Endring tekstformulering:
  • ​​​​​​​Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på dntoslo.no. er erstattet med Deltakerinformasjon tilsendt alle deltakere.
  • Ordrebekreftelse/Reisebevis er erstattet med Bestillingssammendrag
 • Pkt 4. Endring tekstformulering: "Ved påmelding får....
  • ...deltakeren... er erstattet med ...kontaktperson for bestillingen...
 • Pkt 11. Endring: 

25.08.2020: endringer

 • Endring i avsnitt om "Viktig melding om Covid 19"