generelle vilkår for private grupper

DNT Oslo og Omegns generelle vilkår for private grupper/bedriftsgrupper. DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt granti etter Reisegrantiloven og er med i Reisegrantifondet.

1. Bestilling og betaling

DNT Oslo og Omegn er kontakten mellom gruppen og hyttene/leverandørene og gjør de nødvendige bestillinger og oppfølginger.

Ved bestilling får gruppens kontaktperson tilsendt en bestillingsbekreftelse og faktura med innbetalingsinformasjon. Bestillingen er bindende når bestillingsbekreftelse er sendt.

Turprisen kalkuleres utifra  10 deltakere eller flere, og full betaling tas for minimum 10 deltakere uansett endringer/avbestillinger. (se også "avbestilling" pkt 6.) Ved påmelding betales et depositum på 10% av arrangementets samlede pris. Vi gjør oppmerksom på at prisen kan endres som følge av uforutsette prissvingninger, nye skatteregler osv.

2. Avtale/dokument

Avtalen mellom gruppen og arrangøren består av:

- Muntlig/skriftlig avtale om turopplegget

- Fakta og opplysninger om arrangementet (skriftlig) og foreningens vilkår for gruppeturer.

- Bestillingsbekreftelse og faktura med innbetalingsinformasjon.

3. Pris

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i avtalen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Ytelser utover hva avtalen fastsetter, må betales ekstra av den enekelte deltaker.

4. Forsikringer

DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesorsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

5. Endringer og Avbestillinger

DNT Oslo og Omegn må varsles dersom det blir endringer eller avbestillinger så snart som mulig. Ved avbestilling gjelder:

Mer enn 60 dager før avreise: Arrangøren beholder/fakturerer kunden kr 1000,-. (evt. kr 300,- pr deltaker hvis delavbestilling)

59-30 dager før avreise: Arrangøren beholder/fakturerer kunden 10% av totalbeløpet.

29-15 dager før avreise: Arrangøren beholder 50% av arrangementets pris

14-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: Arrangøren beholder hele arrangementets pris.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private eller bedriftens reiseforsikring.

7. Reglement på hyttene

Opphold på DNTs hytter skjer i henhold til reglement. Hyttene tar imot alle vandrere, og det legges vekt på at alle skal trives. Vi minner spesielt om reglene om at det ikke skal spises på soverommene, at alle skal rydde etter seg og at det skal være ro på fellesrom soverom kl. 23:00. Hyttene er delvis tilrettelagt for hunder. Skal hund medbringes, må denne holdes på anvist plass (uthus, skistall eller lignende) etter avtale med bestyreren. Lederen for gruppen er ansvarlig for at gruppedeltakerne gjøres kjent med hyttas reglementet på forhånd.

8. Overnatting

På de betjente hyttene er det reservert senger til gruppen, vanligvis på 4-6 sengsrom . Sengetøy og håndkle inkluderes i pakken.

9. Måltider

Måltidene består av solid frokost,  nistepakke og fylling av egen termos med kaffe/te/saft. Middagen består vanligvis av tre retter med en kopp kaffe/te/saft. Møtemat eller andre matønsker kan serveres etter avtale.

10. Deltakerlister til hyttene


Gruppens kontaktperson leverer deltakerliste ved ankomst hytta eller oversender deltakerliste før turavgang. Kan gjerne videresendes via DNT Oslo og Omegn.

11. Gruppens ansvar og Sikkerhet

Hvis dårlig vær eller andre forhold gjør at reiserute må forandres, må bestyrer få melding så fort som mulig. 

Gruppens kontaktperson plikter å sette seg inn i avtalen grundig og gjøre deltakerne oppmerksomme på programmet, klær/utstyr, vilkår etc.

Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkelister sommer/vinter nederst i denne linken.

Ved lengre dagsturer og hytte-til-hytteturer m/turleder fra DNT Oslo og Omegn, plikter deltakerne å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakerne ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren.

12. Klager

Arrangøren skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.