Turskøytegrupper og Turskøytebaner

TURSKØYTEGRUPPER I DNT

Hva skjer i DNT Oslo og Omegn?

DNT Oslo og Omegn har ikke en egen turskøytegruppe eller turskøyteturer, men vi holder i samarbeid med Foreningen Turskøyting teorikurs på Friluftshuset, og vil på denne nettsiden dele informasjon og inspirasjon til alle interesserte. Vi vil i 2022 ha fokus på å samarbeide med andre turskøytemiljøer for å få ut god informasjon, tilby kurs og bidra inn i utviklingen av en kursstige for turskøyting og turledelse/kurs.

Arbeidet med turskøyting er organisert hos Team Fjord på Friluftshuset og ansvarlig er Juel Victor L. Grande.

Ta gjerne kontakt om du har innspill til disse nettsidene, har lyst til å starte med turskøyting eller har kompetanse du ønsker å dele!