Turlederstatus

Krav til turledere i regi av DNT Oslo og Omegn

Det er viktig for administrasjonen at alle våre turer, aktiviteter og arrangementer gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, med en grundig risikovurdering gjennomført i forkant.

Kajakktur

Kajakturer med overnatting: Minst to turledere. En turleder må være aktivitetsleder og andre turleder må ha grunnkurs kajakk. Maksimal fem deltakere per turleder og deltakere må ha våttkort.

Kajakktur dagstid, maksimalt 3 timer og utgangspunkt fra Sørenga og Oslomarka: Minst to turledere. En turleder må ha grunnkurs kajakk og andre turleder må ha våtkort. Maksimal fem deltakere per turleder og deltakere må kunne svømme.

Refusjonsmuligheter for turledere: Vi refunderer kurskostnader (gjelder DNT Oslo og Omegn kurs) etter ledet tur. Refusjonsskjema sendes til Friluftshuset Sørenga.

Packraft

Packraft med eller uten overnatting i Oslomarka: Minst to turledere. En turleder må ha første stigen i kanokurs og livredningskurs andre turleder minst grunnleggende turleder. Maksimal fem deltakere per turløeder og deltakere må kunne svømme.

Refusjonsmuligheter for turledere: Vi refunderer kurskostnader (gjelder DNT Oslo og Omegn kurs) etter ledet tur. Refusjonsskjema sendes til Friluftshuset Sørenga.

Kano

Kanotur med eller uten overnatting i Oslomarka: Minst to turledere. En turleder må ha grunnkurs kanokurs og livredningskurs andre turleder minst grunnleggende turleder. Maksimal fem deltakere per turleder og deltakere må kunne svømme

Refusjonsmuligheter for turledere: Vi refunderer kurskostnader (gjelder DNT Oslo og Omegn kurs) etter ledet tur. Refusjonsskjema sendes til Friluftshuset Sørenga.

SUP

Minst to turledere. Begge turledere må være grunnleggende turlederkurs og minst en turleder med livredningskurs. Maksimal fem deltakere per turleder og deltakere må kunne svømme.

Refusjonsmuligheter for turledere: Vi refunderer kurskostnader (gjelder DNT Oslo og Omegn kurs) etter ledet tur. Refusjonsskjema sendes til Friluftshuset Sørenga.

Korte dagsturer til fots

Korte dagsturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs eller nærturlederkurs ved kortere dagsturer.

Dagsturer på ski

Korte skiturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs. Det er ønskelig at alle våre turledere på ski har en vinterturlederutdanning. Likevel er det ikke et krav at skiturer i Marka skal ledes av en vinterturleder.

Turer utenfor foreningens lokale områder

Andre krav til turlederkompetanse trer inn ved turer som arrangeres utenfor foreningens lokale områder (Oslo/Akershus). Ved slike turer vil kravene til kompetanse være tilsvarende som fjellturer.

Sommertur i fjellet

Sommerturer i fjellet organisert via administrasjonen: Minst en turleder. Turleder må være godkjent sommerturleder. Maksimal 14 deltakere.

Sommerturer i fjellet organisert av våre lokale turlag eller Vandregruppa: Minst to turledere. En turleder må være godkjent sommerturleder og andre turleder må være grunnleggende turleder. Dette vil imidlertid være avhengig av antall deltakere i gruppa, samt risikovurderingen for hver enkelt tur. Ved tøffe turer og mer enn 12 deltakere må begge turlederne være sommerturleder.

Vintertur i fjellet

Vinterturer i fjellet organisert via administrasjonen: Minst to turleder. Hovedturleder må være godkjent vinterturleder og andre turleder må være sommerturleder. Maksimal 14 deltakere. Turer som ligger fast på hytta hvor vi tilby forskjellige turer skal ha minst 2 turledere på hver tur.

Vinterturer i fjellet organisert av våre lokale turlag eller Vandregruppa: Minst to turledere. En turleder må være godkjent vinterturleder og andre turleder må være sommerturleder. Dette vil imidlertid være avhengig av antall deltakere i gruppa, samt risikovurderingen for hver enkelt tur. Ved tøffe turer og mer enn 12 deltakere må begge turlederne være vinterturleder.

Overnattingsturer i nærområde

Overnattingsturer i nærområde eller Oslomarka: Minst to turledere. Alle turledere må ha grunnleggende turlederkurs.