Turleder'n

Turleder'n er kontaktbladet mellom den enkelte turleder, turlederstyret og aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn.

Turleder'n kom første gang ut i 1989 og kommer nå ut 3 ganger i året - januar/februar, juni/juli og i november. 

Bladet bringer stoff om kommende arrangementer, ledige tureroppdrag (sommer og vinter), referater fra møter og arrangementer, diskusjonsforum og mye mer. Redaktør er Wolfgang Leister. Bilderedaktør er Jørgen Sundsli Gundersen. Andre redaksjonsmedlemmer er Beate Heileman, Ragna Hirsch og Jon Arne Westgaard, med Claudia von Gostomski som redaksjonens sekretær. Turleder'n distribueres fritt til alle turledere i DNT Oslo og omegn. Bladet har et opplag på rundt 1000.


Redaktøren oppfordrer alle turledere og også andre lesere til å bidra med innlegg og synspunkter! Redaktøren har epost-adresse:  leister@online.no

Turledern
Turledern
Foto: Jan Gunnar Jakobsen
Foto: John van der Meer
Foto: Ragna Hirsch
Foto: Gudrun Njå