Turledelse

Første etappe av DNT ung fellestur på Sabotørruta.
Første etappe av DNT ung fellestur på Sabotørruta. Foto: Marius Dalseg Sætre

Har du turerfaring, fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker og kan holde hodet kaldt når det trengs? Da bør du vurdere DNTs turlederutdanning!

Hvem kan bli turleder i DNT Oslo og Omegn?

Alle som er medlem i DNT, har fylt 16 år og har gjennomført DNTs ambassadørkurs kan bli turleder.

Hvordan kan jeg bli turleder?

For å delta på DNT Oslos grunnleggende, sommer- og vinterturlederkurs må du sende inn søknad på hver enkelt kurs du ønsker å delta på. Mer konkret informasjon om dette, samt link til søknadsskjemaet finner du inne på kursbeskrivelsen til de ulike kursene. Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til oss som arrangerer kurset. Dersom du får plass på kurset, er det bare å forberede seg godt, gjennomføre kurset og forhåpentligvis er du turleder etter endt kurs. Da vil du få mer informasjon om veien videre etter dette. 

Hvilke oppgaver har en turleder?

Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. 

Hovedoppgaven til en turleder er altså å få en gruppe deltakere trygt og godt fra startsted til sluttsted på turen. Innenfor dette er det en rekke oppgaver som skal fylles, men det viktigste handler om å ta vare på gruppen på best mulig måte, lede orientering av gruppen og sørge for at man skaper et sosialt og trivelig turfelleskap underveis. Som turleder er man DNTs ansikt utad til deltakere, medlemmer, hyttebestyrere og andre turgåere man møter underveis. Det er derfor viktig å være et godt forbilde og en reflektert ambassadør for det organisasjonen står for og de verdier vi verdsetter. 

Hvilke typer turlederkurs finnes det?

DNTs turlederutdanning er plassert i en stige, gjerne kalt turlederstigen, hvor hvert trinn bygger på det forrige. Stigen består av ett teorikurs, fire praktiske turlederkurs og ett kombinert praktisk og teoretisk kurslederkurs.

Ambassadørkurs - er første trinn i turlederstigen, og er obligatorisk for alle turledere. Ambassadørkurset gir en innføring i DNT, kjernetilbud og verdier. Dette kan utføres digitalt via vår e-læringssystem Motimate.

Nærturlederkurs - Nærturlederkurset er et praktisk kurs over 4 timer som kvalifiserer til å lede dagsturer i nærområder av der folk bor. Det er fokus på turlederrollen, turkunnskap, sikkerhet og ansvar.

Grunnleggende turlederkurs - gir deg kvalifisering til å lede turer i lavlandet på sti og vei, hovedsakelig på sommerstid. Kurset har en varighet på 15 timer, og arrangeres vanligvis over en helg. Kurset arrangeres i hovedsak utendørs med praktiske øvelser. 

Sommerturlederkurs - gir kvalifisering til å ta med seg et turfølge på fjellet i sommerhalvåret, også i krevende terreng. Turene arrangeres gjerne med overnatting på DNT-hytter. Kurset har en varighet på 5 dager, og kan arrangeres sammenhengende eller over to helger. Kurset gjennomføres på høyfjellet i sommerhalvåret. 

Vinterturlederkurs - gir kvalifisering til å lede turer på høyfjellet i vinterhalvåret, også i krevende terreng. Kurset har en varighet på 7 dager, og kan arrangeres sammenhengende eller over 3 helger. Kurset gjennomføres på høyfjellet i vinterhalvåret. 

Hvor finner jeg mer informasjon om turlederkurs?

Alle turlederkurs uavhengig av nivå ligger publisert med kursbeskrivelser og mer informasjon om tidspunkt og påmelding i frivilligssystemet under "Invitasjoner". Har du ikke tilgang til frivilligssystemet? Les mer om registrering her

Har du lyst til å legge opp din egen drømmetur?

Her finner du mer informasjon om frivilligdrevne turer