Turforslag på Krokskogen

Krokskogen og Mørkgonga
Krokskogen og Mørkgonga Foto: Sindre Nikolai Aker

Krokskogen strekker seg fra Tyrifjorden i vest, opp til Jevnaker i Nord, øvre del av Sørkedalen i øst og Bærumsmarka i sør. I dette området ligger flere av Oslomarkas høyeste topper (Oppkuven, Ringkollen og Gyrihaugen),  flere kilometer med blåmerkede stier og mange gode fiskevann. På 1800-tallet gikk den gamle riksveien til Bergen gjennom Krokskogen. I dag er veien mest brukt av turgåere og tømmerdrift, men delen av veien som går gjennom skaret Krokkleiva er fredet. (snl.no)

Fine startsteder for turer i Krokskogen er Damtjern, Lommedalen og Sollihøgda. Her er det gode parkeringsmulighete, og til Lommedalen og Sollihøgda er det også mulig å ta kollektivtransport. 

Her får du forslag til fotturer du kan gå på egenhånd på Krokskogen.

Dagsturer

 • Rundtur fra Damtjern over Gyrihaugen via Løvlia. Se turen på ut.no
 • Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen. Startsted Åsaveien. Se turen på ut.no
 • Blomstertid i Åsa: Startsted Steinsletta. Se turen på ut.no
 • Topptur til Oppkuven (704 moh): Startsted Skansebakken. Se turen på ut.no​​​​​​​
 • Utsiktstur til Gyrihaugen fra Damtjern. Se turen på ut.no
 • Rundtur rundt Storflåtan fra Damtjern. Se turen på ut.no
 • Fra Sollihøgda til Guriby i Lommedalen. Se turen på ut.no
 • Rundtur rundt Byvann via Myrsetra og Drømmen. Se turen på ut.no

Langturer over flere dager

 • Krokskogen på langs - Fra Åsbygda til Rørvika. Se turen på ut.no
 • Fra Sollihøgda til Sundvollen. Se turen på ut.no
 • Drømmen på Krokskogen. Startsted parkering/bussholdeplassen i By i Lommedalen. Se turen på ut.no
 • Helgetur på Krokskogen med overnatting på Presthytta. Se turen på ut.no

Les mer og se kart over Krokskogen på ut.no

Hytta Drømmen på Krokskogen
Hytta Drømmen på Krokskogen

DNT-hytter i Krokskogen

Ønsker du å kombinere turen med et natt ute? I Krokskogen ligger det flere ubetjente DNT-hytter, som er åpne hele året og låst med standard DNT-nøkkel.

Krokskogen og Mørkgonga
Krokskogen og Mørkgonga

Flere turforslag i Oslomarka

I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier.  Merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden 1920-tallet, og leder til mange flotte turmål.