Turforslag på Krokskogen

Krokskogen og Mørkgonga
Krokskogen og Mørkgonga Foto: Sindre Nikolai Aker

Krokskogen strekker seg fra Tyrifjorden i vest, opp til Jevnaker i Nord, øvre del av Sørkedalen i øst og Bærumsmarka i sør. I dette området ligger flere av Oslomarkas høyeste topper (Oppkuven, Ringkollen og Gyrihaugen),  flere kilometer med blåmerkede stier og mange gode fiskevann. På 1800-tallet gikk den gamle riksveien til Bergen gjennom Krokskogen. I dag er veien mest brukt av turgåere og tømmerdrift, men delen av veien som går gjennom skaret Krokkleiva er fredet. (snl.no)

Fine startsteder for turer i Krokskogen er:

  • Damtjern
  • Lommedalen
  • Sollihøgda.

Her er det gode parkeringsmulighete, og til Lommedalen og Sollihøgda er det også mulig å ta kollektivtransport. 

Dagsturer

Rundtur fra Damtjern over Gyrihaugen via Løvlia

Startsted: Damtjern
Lengde: 12,2 km
Tid: 3 timer 
Flott rundtur som tar deg opp til Gyrihaugen, gjennom de dype skogene innom Løvlia og tilbake.

Se turen på ut.no

Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Startsted: Åsaveien
Lengde: 5 km
Tid: 2 timer 
Mørkgonga er Krokskogens mest spektakulære plass, og fra Gyrighaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.

Se turen på ut.no

Topptur til Oppkuven (704 moh)

Startsted: Skansebakken
Lengde: 10,6 km
Tid: 6 timer 
Oslomarka har 17 topper over 500 moh. Mange av disse toppene gir flott utsikt over frodige skoger og vann. Turene opp er også utfordrende og spennende.

Se turen på ut.no

Utsiktstur til Gyrihaugen fra Damtjern

Startsted: Damtjern
Lengde: 4,1 km
Tid: 2 timer 
Denne turen tar deg til Gyrihaugen, en av de høyeste toppene på Krokskogen med en enestående utsikt. Her er det bare å ta med seg sitteunderlag, mat og drikke å nyte en unik utsikt over Ringerike. 

Se turen på ut.no

På Krokskogen finner du flere flott utsiktspunkter
På Krokskogen finner du flere flott utsiktspunkter Foto: Sindre Nikolai Aker

Rundtur rundt Storflåtan fra Damtjern

Startsted: Damtjern
Lengde: 13,1 km
Tid: 3 timer 
Dette er en lengre, men lettgått tur da turen følger skogsbilvei hele veien rundt Storflåtan. 

Se turen på ut.no

Fra Sollihøgda til Guriby i Lommedalen

Startsted: Damtjern
Lengde: 15,7 km
Tid: 7 timer 
Dette er Bærum Turlags 3. etappe langs kommunegrensen og er lagt opp som sommertur langs blåmerket sti i krevende terreng. Det er en lang tur på ca 16 km som egner seg for de som er vant med å gå langt i bratt terreng.

Se turen på ut.no

Rundtur rundt Byvann via Myrsetra og Drømmen

Startsted: By i Lommedalen
Lengde: 18 km
Tid: 6 timer 
Dette er en herlig rundtur for deg som ønsker en lengre tur på Krokskogen

Se turen på ut.no

Hva med å ta en tur til den ubetjente DNT-hytta Presthytta?
Hva med å ta en tur til den ubetjente DNT-hytta Presthytta? Foto: Sindre Nikolai Aker

Langturer over flere dager

Krokskogen på langs - Fra Åsbygda til Rørvika

Startsted: Åsbygda
Lengde: 45,7 km
Tid: 3 dager
Ønsker du å oppleve de mystiske skogene i på Kroskogen er dette turen for deg. På fire dager går du fra hytte til hytte gjennom store delere av turområdet som har det flotte navnet Krokskogen. 

Se turen på ut.no

Fra Sollihøgda til Sundvollen

Startsted: Sollihøgda
Lengde: 17,1 km
Tid: 2 dager
Hyggelig og lettgått overnattingstur sør på Krokskogen. Turen passer godt for små og store turgåere.

Se turen på ut.no

Overnattingstur til DNT-hytta Drømmen på Krokskogen

Startsted: By i Lommedalen
Lengde: 24,4 km
Tid: 2 dager
Denne todagersturen tar deg ut på myke stier i ødslig skog, til en drømmeaktig hytte på Krokskogen.

Se turen på ut.no

Helgetur på Krokskogen med overnatting på Presthytta

Startsted: By i Lommedalen
Lengde: 24,2 km
Tid: 2 dager

Se turen ut.no

Hytta Drømmen på Krokskogen
Hytta Drømmen på Krokskogen

DNT-hytter i Krokskogen

Ønsker du å kombinere turen med et natt ute? I Krokskogen ligger det flere ubetjente DNT-hytter, som er åpne hele året og låst med standard DNT-nøkkel.

Krokskogen og Mørkgonga
Krokskogen og Mørkgonga

Flere turforslag i Oslomarka

I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier.  Merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden 1920-tallet, og leder til mange flotte turmål.