Turforslag i Vestmarka

Foto: Kari Merete Horne

Vestmarka er et stort turområde som strekker over Bærum, Asker, Lier og Hole kommune. Vestmarka grenser til Krokskogen i nord, Sandvika i øst og Asker i sør. Området har mange turmuligheter, sommer som vinter, og et riktig kulturlanskap med flere store gårder, blant dem kongefamiliens Skaugum. 

Fine startsteder for turer i Vestmarka er Semsvann, Kraft, Vestmarksetra og Jordbru. På disse stedene er det gode parkeringsmuligheter og et godt utvalg merkede stier. 

Her får du forslag til turer du kan gå på egenhånd i Vestmarka:


Les mer og se kart over Vestmarka på ut.no

Vis godt turvett når du ferdes i Marka

Naturen har plass til alle. Vi ønsker å få flest mulig ut på tur, samtidig som vi tar godt vare på naturen og oss selv. For å få til dette er det viktig at alle viser godt turvett! I Oslo gjelder dette spesielt rundt drikkevannene i Marka. For å beskytte drikkevannet vårt, er det restriksjoner (forbud) i de nederste delene av nedbørsfeltet til drikkevannmagasinene. Les mer om restriksjonene rundt drikkevannene

Svartvannshytta i Vestmarka
Svartvannshytta i Vestmarka

DNT-hytter i Vestmarka

Ønsker du å kombinere turen med et natt ute? I Vestmarka ligger det flere ubetjente DNT-hytter, som er åpne hele året og låst med standard DNT-nøkkel.

På vei til Hovdehytta i Vestmarka.
På vei til Hovdehytta i Vestmarka.

Flere turforslag i Oslomarka

I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier.  Merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden 1920-tallet, og leder til mange flotte turmål.