Turforslag i Bærumsmarka

Foto: Marius Dalseg Sætre

Bærumsmarka strekker seg fra Lommedalen i vest til Sørkedalen i øst. Området utgjør 70 kvadratkilometer og byr på en mengde merkede stier, fantastiske utstiktspunkter og skiløyper på vinteren. Bærumsmarka har en rik historie og det er flere steder du kan observere flere Kølabonn etter Milebrenning som foregikk her på 1800-tallet(snl.no). 

Fine startsteder for turer i Bærumsmarka er Fossum, Skytterkollen, Årnes, Tobonn, Burud og Lommedalen. På disse stedene er det gode parkeringsmuligheter og kollektivtilbud. Oversikt over parkeringsplasser i område finner du her

Her får du forslag til turer du kan gå på egenhånd i Bærumsmarka:

  • Kultur- og topptur i Bærumsmarka: startsted Østernvannsvingen parkeringsplass. Se turen på ut.no
  • Opplevelser langs Øverlandselva: startsted Leif Tronstad-monumentet, Sandvika sentrum. Se turen på ut.no
  • Meisetur fra Skytterkollen til Brunkollen: startsted Løvenskiold skytebane. Se turen på ut.no
  • Gråmagan og Nordre Kolsåstopp fra Steinsskogen: startsted Steinsskogen gravlund. Se turen på ut.no
  • Meisetur fra Øverland til Nygård: startsted Øverland gård. Se turen på ut.no
  • Topptur til Kolsåstoppene: startsted Stein Gård. Se turen på ut.no

Flere turer kommer!

Les mer og se kart over Bærumsmarka på ut.no

Spettesmia i Bærumsmarka
Spettesmia i Bærumsmarka

DNT-hytter i Bærumsmarka

Ønsker du å kombinere turen med et natt ute? I Bærumsmarka ligger det flere ubetjente DNT-hytter, som er åpne hele året og låst med standard DNT-nøkkel.

Tur til Kolsåstoppen
Tur til Kolsåstoppen

Flere turforslag i Oslomarka

I skogene rundt Oslo er det 2500 km blåmerkete stier.  Merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i helt siden 1920-tallet, og leder til mange flotte turmål.