Strategi

Tidligere strategi

DNT Oslo og Omegns Stategi 2017/18.

Dette dokumentet beskriver DNT Oslo og Omegns målsettinger for perioden 2017 - 2018, og sentrale stategiske grep for å nå disse. Dokumentet er basert på DNTs veivalgsdokument for samme periode.

Detaljerte handlingsplaner vil bli utarbeidet av administrasjonen og de forskjellige grupper og la i foreningen.                                

Vedtekter

Her kan du lese DNT Oslo og Omegns Vedtekter.