15.10: Alle DNT Oslo og Omegns sommerbruer er nå tatt inn for sesongen

Sommerbroer 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Det nærmer seg høst og vinter i fjellet. Etter en lang og fin høst er bruene tatt inn i månedsskiftet september/oktober. Skal man gå i fjellområder med et stort bro-nettverk bør man undersøke om broene er på plass. Datoene i bro-oversikten er ca.-datoer. De som tar inn broene er avhengig av godt vær, derfor kan du oppleve at broen er tatt inn før den opprinnelig er tenkt.

Sent på sesongen bør man legge turen til områder uten store elver med sommerbroer. 

Vi har helårsbroer som står ute hele året, og sommerbroer som må gjøres klar til bruk hver sommer og som demonteres igjen til høsten. Sommerbroene legges normalt sett ut når de betjente hyttene åpner for sommersesongen (ca 1 juli-1 oktober), men snø, flom og dugnadskapasiteten kan påvirke dette.

I skjemaet under finner du ut når sommerbroene faktisk er gangbare, det vil si at de er lagt ut og i orden.

Av og til blir broene ikke lagt ut fordi det er for mye snø, eller broer som er lagt ut blir ødelagt. Vi vil da prøve å anbefale andre krysningspunkter. Hvis man vil ha utdypende informasjon om en bro, kan man enten kontakte DNT Oslo og Omegn på telefon 22 82 28 00 eller mail info.oslo@dnt.no. Hvis man kommer over broer som er ødelagt/mangler eller liknende, setter vi stor pris på å få informasjon om dette. Ring 22 82 28 00, send mail(gjerne med bilder) til info.oslo@dnt.no eller SMS til 458 77 670.

Skjemaet under viser hvilke hytter de forskjellige broene tilhører, vi anbefaler at man kontakter DNT Oslo eller den aktuelle hytta hvis man vil ha utdypende informasjon om en bro. Oversikten over hyttenes åpningstid: https://www.dntoslo.no/hytter/.

Sent på sommeren er vannstanden ofte lav, med mindre himmelens sluser åpner seg -  og mange steder vil det være mulig både å gå rundt, og å vade over. Dersom du ikke finner ditt konkrete turmål i oversikten under, kontakt oss.

Bergen og Hordaland Turlag har bruer i mange tilgrensende områder i Skarvheimen og Hardangervidda. Her finner du oversikt over deres bruer.

Breheimen

Rute Bruas navn Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Arentzbu - Fast/Mørkrisdalen Austra Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Trulsbu - Nørdstedalseter Brua ved Trulsbu Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Fast - Vigdalstøl Fast 1, 2, 3, 4 Helårsbru Ok
Slæom - Mysubytta/Sota Sæter Midtre Kupgrovi Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Arentzbu - Mørkrisdalen Kvitene Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Arentzbu - Mørkrisdalen Leirbotn Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Trulsbu - Lundadalen Skjøli Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Arentzbu - Mørkrisdalen Mørkrisdalselvi v/Dalen Sommerbro Tatt inn Privat bro
Arentzbu - Gravdalen/Nørdstedalseter Nobbielva Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Arentzbu - Nørdstedalseter Rausdøla v/ Arentzbu Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Stølsdalen - Turtagrø Skålabotn Sommerbro Tatt inn 07.10.2021
Vigdalstøl Vigdalstøla Helårsbro Tatt inn 26.09.2021
Skridulaupu - Slæom Øyren Sommerbro Tatt inn 26.09.2021
Slæom - Sota Sæter Viergrovi Sommerbro Tatt inn 26.09.2021

Jotunheimen

Rute Bruas navn Type bro Lagt ut Tas inn Merknad
På bilveien inn til Glitterheim Bergenussa 1 Helårs bilbro Ok
På bilveien inn til Glitterheim Bergenussa 2 Helårs bilbro Ok
Gjendesheim - Glitterheim Bessa Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Memurubu - Glitterheim Blåtjørnåi Helårsbro Ok
Torfinnsbu - Bygdin Fjellhotell Breidløypa østre Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Torfinnsbu - Bygdin Fjellhotell Breidløypa vestre Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Vetti gard - Stølsmaradalen  Brendeteigen Helårsbro Ok
Skogadalsbøen - Ingjerdbu Fleskedøla Helårsbro Ok
Glitterheim - Memurubu Gloppåi, brua ved Blackwell Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Fondsbu - Gjendebu Gravatjernbekken Helårsbro Ok
Torfinnsbu - Bygdin Fjellhotell Hestvollen Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Olavsbu - Leirvassbu Høgvaglelvi Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Fondsbu - Gjendebu Øvre Høystaka Helårsbro Ok
Skogadalsbøen - Krossbu Kongsdøla Helårsbro Ok
Fondsbu - Skogadalsbøen Kvitevatn Helårsbro Ok
Torfinnsbu - Fondsbu/Veslådalen Langdalsåne Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Fondsbu - Olavsbu Mjølkedøla Helårsbro Ok
Olavsbu - Skogadalsbøen/vestover Olavsbu Sommerbro Tatt in 14.10.2021
Gjendesheim - Glitterheim Russvassosen (Russa) Helårsbro Ok
Olavsbu/Skogadalsbøen - Leirvassbu/Storebjørn Sandelvi Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Gjendebu - Leirvassbu/Olavsbu Semelåe v/Hellerfoss Sommerbro Tatt inn 23.09.2021
Skogadalsbøen - Krossbu Steindøla Helårsbro Ok
Gjendebu - Leirvassbu/Olavsbu/Fondsbu Stordøla Vangane Helårsbro Ok
Skogadalsbøen - Krossbu/Fannaråken Storebrui Helårsbro Ok
Skogadalsbøen - Leirvassbu Storutladalen Helårsbro Ok
Vetti gard - Stølsmaradalen Stølsmaradøla Helårsbro Ok
Gjendesheim - Glitterheim Tjønnholåe Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Torfinnsbu - Bygdin Øvre Torfinnsdøla Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Skogadalsbøen - Ingjerdbu Uradøla Helårsbro Ok
Glitterheim - Memurubu/Gjendesheim Veo Helårsbro Ok
Gjendebu - Svartdalen/Torfinnsbu Vesleåi ved Gjende Helårsbro Ok
Gjendebu - Fondsbu/Olavsbu Veslådøla i Veslådalen Sommerbro Tatt inn 23.09.2021
Gjendebu - Langedalen/Svartdalspiggen Veslåi ved Langdalen Helårsbro Ok
Torfinnsbu - Bygdin Nedre Torfinnsdøla Sommerbro Tatt inn 04.10.2021
Torfinnsbu - Bygdin Torfinnsbu - Tunbrua Sommerbro Tatt inn 04.10.2021

Dovre

Rute Bruas navn Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Reinheim - Kongsvold Kaldvella Sommerbro Tatt inn 05.10.2021
Snøheim - Snøhetta Snøheim Helårsbro Ok
Reinheim - Snøhetta/Snøheim Stropla v/ Reinheim Sommerbro Tatt inn 05.10.2021

Femundsmarka

Rute Bruas navn Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Knausen til Rausjødalen Brya Helårsbro Ok
Svukuriset - Styggsjøåan/Skredbro Fjällstugan (Sverige) Grøtåa Helårsbro Ok
Langen gjestegård Hestbetåsbekken Helårsbro Ok
Litje Helvete Helårsbro Ok Fjellstyrets bro
Rognen/Rogshåen Rognen/Rogshåen Helårsbro Ok
Røa v/ Litlebudhåen Røa v/ Litlebudhåen Helårsbro Ok
Røa v/ Nedre Roasten Røa v/ Nedre Roasten Helårsbro Ok
Røosbua - Røvollen Røa v/ Røoset/Starrhåen Helårsbro Ok
Svartvikbekken Svartvikbekken Helårsbro Ok
Hodalen - Narjordet Store Engåa Helårsbro Ok
Rausjødalen - Hodalen Ørdbekken Helårsbro Ok

Hardangervidda

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknad
Sandhaug-Besso Turisthytte Besso Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
V/ Bjoreidalshytta Bjoreio v/Nybu Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Sandhaug-Lågaros Bremafoten Helårsbro Ok
Butjønnåi Butjønnåi Sommerbro Ikke DNT Oslo og Omegns bro
Krækkja - Kjeldebu/Halne Drageidoset Helårsbro Ok
Litlos - Hellevassbu Drykkjestein / Kvenna Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Fagerlisete  Fagerlisete  Helårsbro Ok
Finse - Geiteryggen Finseåi Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Litlos - Hellevassbu/Middalsbu Fotkjølo Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Litlos - Hadlaskard Grønekroken Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Finse - Krækja/Sysenvatnet Hansbufloten Helårsbro Ok
Mårbu - Lågaros Hetteåi Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Hellevassbu - Haukeliseter Holmasjøen Sommerbro Tatt inn 21.09.2021
Sandhaug- S/ Besso Turisthytte Holmsbustrykene V(1) Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Sandhaug-Besso Turisthytte Holmsbustrykene Ø(2) Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Rembesdalseter - Kjeldebu Isdøla/Isdølejuvet Helårsbro Ok
Kjeldebu - V+N+Ø/Rembesdalsseter/ Finse/ Krækkja Kjeldo Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Sandhaug-Lågaros Langebuåni Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Krækkja -  Finse Larsbu Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Litlos - S/ Hellevassbu / Middalsbu Litlosbrua Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Hallingskeid Moldåa Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Hellevassbu - Haukeliseter Nekkos Sommerbro Tatt inn 21.09.2021
Sandhaug-Hadlaskard Nordåni Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Rembesdalseter - Finse Nutavatn 1 Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Rembesdalseter - Finse Nutavatn 2 Helårsbro Ok
Rembesdalseter - Hallingskeid Rembesdal Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Rembesdalseter - Kjeldebu Rembesdalskåkji Helårsbro OK
Rembesdalsseter - Hallingskeid Repseelva Helårsbro Ok
Hellevassbu - Haukeliseter Sandflofossen Sommerbro Tatt inn 21.09.2021
Finse - Rembesdalsseter Sandåi, vestre Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Hellevassbu - Haukeliseter Simletindsbrua (Bordal) Sommerbro Tatt inn 21.09.2021
Halne - Stigstuv Skulevikåna Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Rembesdalseter Skykkjedøla Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Sletteåi Sletteåi Sommerbro Ikke DNT Oslo og Omegns bro
Sandhaug-Trondsbu Snero (Kristenjørn) Helårsbro Ok Ikke DNT Oslo og Omegns bro
Finse - Blåisen  Styggelva / Blåisen Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Finse - Krækja / Sysenvatnet Styggelvi v/ Finsefetene Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Litlos - Hellevassbu Søre Belebotnen, over Vetla Kvenno Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Finse - V /Rembesdalsseter Ustekveikja Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Dagrø-Lufsjå Lure Helårsbro Ok
Finse - S/ Kieldebu  Leiro v/Leirvatnet Sommerbro Tatt inn 06.10.2021
Litlos - Middalsbu Brokafossen Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Reinsnos - Middalsbu Svartavatnet Sommerbro Ikke DNT Oslo og Omegns bro
Litlos - Valldalen Kjøtbekken Helårsbro Ok

Langsua

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Storkvelvbu- Vestmjøs Storkvelvbubekken Helårsbro Ok
Liomseter - Svarthamar / S Fjelldokka Helårsbro Ok
Liomseter - Haldorbu Fossbekken Helårsbro Ok
Skriurusten - Storeskag Grønflya Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Oskampen - Sikkilsdalsseter Heimdalsosen Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Skriurusten - Storeskag Langsudalsbekken Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Liomseter - Haldorbu / V Liomseter bekken Helårsbro Ok
Storkvelvbu Vestmjøs Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Oskampen - v / Storhøliseter Vinster Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Storhøliseter - Oskampen Vinstra v/Storhøliseter Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Skriurutsen - Storhøliseter Svartbekken Helårsbro Ok

Ringebufjellet

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Jammerdalsbu - Veslefjellbua Hiriåa Helårsbro Ok
Jammerdalsbu - Veslefjellbua Remma Helårsbro Ok
Veslefjellbua - Eldåbu Mya Helårsbro Ok
Jammerdalsbu - Vetåbua Breia Sommerbro Tatt inn 14.10.2021

Rondane

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Breisjøseter - Bjørnhollia Atna Helårsbro Ok
Dørålseter - Høgronden/Bjørnhollia Dørålen Helårsbro Ok
Bilbru over Atna Gamle Garden Helårsbro Ok
Haverdals seter Gravbekken Helårsbro Ok
Grimsdalshytta-Haverdalsseter/Høvringen/Dørålseter Grimsa Helårsbro Ok
Dørålseter - Grimsdalshytta/Haverdalsseter Haverdalsåi Helårsbro Ok
Illmannadalen Illmannadalen Helårsbro Ok
Spranget - Rondvassbu Illmannåi Helårsbro Ok
Rondvassbu - N/Veslesmeden / Dørålseter Jutulhogget Helårsbro Ok
Brekkeseter/Høvringen/Grimsdalshytta Kvannslådalsåe Helårsbro Ok
Bjørnholia - Dørålseter Langglupåi Helårsbro Ok
Bjørnhollia-området Musvollåi Helårsbro Ok
Bjørnhollia-området Myllingen Helårsbru Ok
Grimsdalshytta - N/Hjerkinn/Hageseter Nørdre Tverråi Helårsbro Ok
Rondvassbu - Mysusæter Spranget Helårsbro Ok
Mysusæter - Peer Gynt Hytta Stor Ula v Mysusæter Helårsbro Ok
Straumbu - Bjørnholia Stor Myldingi, nær Atna Helårsbro Ok
På vinterruta fra Mysusæter - Rondvassbu Store Ula 1/Nord Helårsbro Ok
På vinterruta fra Mysusæter - Rondvassbu Store Ula 2/Syd Helårsbro Ok
Rondvassbu - Dørålseter/Veslesmeden Store Ula N Helårsbro Ok
Rondvassbu - Spranget Store Ula S Helårsbro Ok
Bjørnholia - Straumbu Straumbu Helårsbro Ok
Eldåbu-området Svartåa Helårsbro Ok
Smuksjøseter - Per Gynt Hytta Søre Kjondalsbekken Helårsbro Ok
Grimsdalshytta - Sletten (i Folldal) Tverråi Helårsbro Ok
Rondvassbu - Høvringen Vesle Ula v/Per Gynt hytta Sommerbro Tatt inn 14.10.2021

Skarvheimen

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Geiterygghytta - Hallingskeid  Geiteryggen Geiteryggen Helårsbro Ok Privat Bru
Geiterygghytta - Kongshelleren Rossdøla  I Helårsbro Ok
Geiterygghytta - Steinbergdalshytta Rossdøla  II Sommerbro Tatt inn 20.09.2021
Aurlandselvi v/Østerbø Aurlandselvi v/Østerbø Sommerbro Privat bru
Geiterygghytta - Steinbergdalshytta Breibakkahalli Sommerbro Tatt inn 20.09.2021
Sulebu / Kljåen - Bjøberg Buliåi Helårsbro Ok
Iungsdalshytta - Ø/ Bjordalsbu/ Toviki Fossebrekka Helårsbro Ok
Østerbø Heimrebøbrua Helårsbro Ok
Iungsdalshytta - SV/ Kongshelleren / Strandavatnet Iungsdølsbrua Sommerbro Tatt inn 01.10.2021
Geiterygghytta - Raggsteindalen Kittilsbuflaten Sommerbro Tatt inn 20.09.2021
Sulebu / Kljåen - Bulii / Bjøberg Kljåenbrua Helårsbro Ok
Kongshelleren - V/Steinbergdalshytta / Geiterygghytta Kongshelleren Helårsbro Ok
Sulebu - Nystøgo Otrøvatnetbrua Helårsbro Ok
Geiterygghytta - Raggsteindalen Skarvåni Sommerbro Tatt inn 20.09.2021
 Sletningsbu - Kyrkjestølane - Sulebu Slettningen brua Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Geiterygghytta - Steinbergdalshytta Tverrelvi Sommerbro Tatt inn 20.09.2021
Bjordalsbu - Iungsdalshytta Øvre Bjordalsvann Sommerbro Tatt inn 01.10.2021

Tafjordfjella/Reinheimen

Rute Navn på bro Type bro Lagt ut Tas inn Merknader
Billingen - Veltdalshytta / Torsbu 1Billingen - Veltdalshytta / Torsbu Torda Sommerbro Tatt inn 14.10.2021
Torsbu - Billingen / Veltdalshytta Tverråi Sommerbro Tatt inn 14.10.2021