Lær mer om snøskred

Hver vinter arrangerer DNT Oslo og Omegn flere skredkurs og turer med fokus på skred. På disse kursene og turene lærer du blant annet hvordan du ferdes trygt i utfordrende terreng, samt å finne den gode, trygge snøen som gir deg ren glede og maksimalt ut av turene med vennegjengen. Vi har skredkurs for deg som er helt ny i ferdsel i skredterreng, men også kurs for viderekommende som ønsker dyptgående kunnskap om snødekke, vær, gruppedynamikk og menneskelige faktorer. 

Om våre kursledere, instruktører og turledere 

Våre kursledere og instruktører er bre-, klatre- og skredinstruktører, kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonale Standard - den høyeste norske sertifiseringen innen fjellsport. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og -glede med deltakerne. Les gjerne mer om hvem våre turledere er her.  

Turer vinteren 2022

Ingen kommende aktiviteter.

Smitteverntiltak på turer, kurs og hytter

Deltakerne må ha med hånddesinfiseringsmiddel og munnbind til egen bruk. Deltakere må selv ta ansvar for å overholde god avstand til hverandre og ellers ta hensyn slik at det er god plass og god køkultur på hyttene og på tur.